Ďakujeme za požehnané stretnutie. Prednášky už čoskoro na chcemviac.com

Program

(Øivind Augland sa kvôli chorobe konferencie EVS nezúčastní. Namiesto neho nám témou poslúži Marián Kaňuch.)

Piatok 5. máj

14.30 - 19.00 registrácia (Holiday Inn)
v sobotu 8.00 - 10.00 (evanjelický kostol)

17.30 - 18.45 večera

19.00 - 21.00 večerný program

Stratený v príbehu C. A. Westman (NOR)

Sobota ráno 6. máj

7.00 - 8.15 raňajky

8.30 - 9.15 Prečo Ježiš? Mathias Lauer (GER)

9.15 - 10.00 Čo spravil? Jiří Chodura (CZ)

10.00 - 10.30 prestávka s občerstvením

10.30 - 11.15 Čo to znamená? Jarle Skullerud (NOR)

11.15 - 12.15 Čo od nás chce? Øivind Augland (NOR)

12.15 - 14.00 obed

Sobota poobede 6. máj

14.30 - 16.00 semináre

Nová vízia. Nové veci. Nový zápal. Øivind Augland (NOR)

Nudný kresťanský život. Kde je to vzrušenie? Mathias Lauer (GER)

Ťažkosti, pochybnosti a utrpenie v živote. David Breidenbach (USA)

17.00 - 18.45 večera

19.00 - 21.00  večerný program

Príbeh príbehov Michal Klus (CZE), David Breidenbach (USA), Branislav Sadloň (SVK), Mathias Lauer (GER)

Nedeľa 7. máj

7.00 - 8.15 raňajky

8.00 - 9.00 ranné stíšenie

9.00 - 11.00 Ježiš Kristus, ten istý včera, dnes i naveky Jarle Skullerud (NOR)

11.30 - 12.30 obed

Konferencia EVS:

(Øivind Augland sa kvôli chorobe konferencie EVS nezúčastní. Namiesto neho nám témou poslúži Marián Kaňuch.)

1

Prednášky

13 prednášok za 3 dni

2

Spoločenstvo

Ľudia ktorí sú vzájomne pre seba.

3

Generácie spolu

Starší, mladší, deti, všetci spolu

Rečníci

Ďakujeme za požehnané stretnutie. Prednášky už čoskoro na chcemviac.com

Miesto konania konferencie:
Evanjelický kostol, Námestie Žilinskej synody 2, 010 01 Žilina
Telefón
Lýdia Melušová: 0911 798 800
Dušan Havrilla: 0911 784 800
Email
Lýdia Melušová: lydia@evs.sk
Office EVS: evs@evs.sk
Ubytovanie

 

Strava
Raňajky: Holiday Inn
obedy a večere: Cosmo Asian Restaurant

Doprava
Medzi hotelom a kostolom bude premávať konferenčné MHD zdarma.


Informácie potrebné pre prihlásenie

Veľmi vnímame, že konferencia je tento rok o niečo drahšia než po minulé roky. Tento rok to však v Žiline v danom termíne nebolo inak možné. Avšak vzhľadom na vysoký štandard ubytovania je cena veľmi priaznivá. Každý účastník konferencie hradí naozaj len priame náklady súvisiace so stravou a ubytovaním.

Poplatky za konferenciu sú nasledovné: ak sa prihlásite a zároveň zaplatíte účastnícky poplatok do 3.4.2017 výška účastníckeho poplatku za celú konferenciu (ubytovanie + strava) v dvoj a viac posteľovej izbe je 78€. Ak sa prihlásite a zároveň aj zaplatíte účastnícky poplatok po 3.4.2017 (najneskôr do 25.4.2017) výška účastníckeho poplatku za celú konferenciu v dvoj a viac posteľovej izbe je 80€. Ak chcete platiť v hotovosti pri prezentácii, k poplatku prirátame ešte sumu 3€. Poplatky za deti s vami dohodneme samostatne podľa veku a vašich požiadaviek.

Účastníci zo zahraničia môžu platiť v hotovosti na mieste bez príplatku, výška poplatku však záleží na termíne prihlásenia.

Nocľah a stravu si môžete objednať aj jednotlivo. Poplatok za konferenciu je nutné uhradiť do 25.4.2017 (do toho termínu musí byť platba pripísaná na účet EVS). Každý prihlásený účastník konferencie dostane všetky podrobné informácii o konferencii poštou alebo e-mailom týždeň pred konaním konferencie. V prípade, že sa nebudete môcť zúčastniť konferencie a odhlásite sa do 23.4.2017, zaplatený poplatok vám vrátime. Ak sa odhlásite po tomto termíne, peniaze vám vrátime, keď sa na vaše miesto prihlási niekto iný alebo budeme môcť objednané ubytovanie a stravu stornovať.

Ak chcete prihlásiť viacerých ľudí, vyplňte každému prihlášku jednotlivo. Ak chcete prihlásiť deti, napíšte ich do poznámky a počkajte s úhradou sumy za konferenciu, kým vás nekontaktuje naša kolegyňa Lýdia Melušová.

Údaje potrebné pre platbu bankovým prevodom:
Tatra banka, 2664455015/1100
IBAN: SK42 1100 0000 0026 6445 5015
SWIFT: TATRSKBX
konštantný symbol: 0558
variabilný symbol: 012017