Juhovýchodná Ázia: kresťania Hmongovho kmeňa

„... aby vaša skúšaná viera, omnoho drahšia ako hynúce, ale ohňom preskúšané zlato, bola vám na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista.“ (1. Pt 1:7)

„Jednému veriacemu vrazili do úst dlhý nôž a inému, ktorého prichytili s Bibliou, naliali do hrdla vriacu vodu. Celú rodinu utopili.“

Veriaci z Hmongovho kmeňa v juhovýchodnej Ázii sa dohodli, že nahrajú svoje svedectvá na videokazetu. Chceli povzbudiť kresťanov na západe.

Jeden Hmongský kresťan povedal: „Komunistickí predstavitelia sa cítia byť ohrození kvôli tomu, že sa tak veľa členov Hmongovho kmeňa stáva kresťanmi. Bijú kresťanov, a tým sa ich snažia prinútiť, aby sa navrátili k uctievaniu zlých duchov.“

„Miestna polícia nám zakázala stať sa kresťanmi. Vyhrážali sa nám, že nás uvrhnú do väzenia a dokonca zabijú,“ pripojila sa žena: „No ak máme kvôli Kristovi umrieť, sme ochotní.“

Títo veriaci sú ochotní dostať so do ešte väčšieho nebezpečenstva len preto, aby dali svetu vedieť, že tvárou v tvár prenasledovaniu stoja pevne. Hmongov kmeň je v juhovýchodnej Ázii najväčší a zažíva najvýznamnejší nárast kresťanstva. Je takisto jednou z najviac prenasledovaných ľudských skupín.  

Iná žena povedala: „Ďakujem Bohu, že ostávame silní. Verím, že prenasledovanie je len skúška našej viery v Krista. Odhaľuje skutočné bohatstvo. Odhaľuje zlato a striebro. Modlite sa, aby sme boli verní až do konca.“

Oceľ je spevňovaná temperovacím procesom – je rozohriata na extrémnu teplotu, rozbitá do formy a ochladená. Tento proces sa opakuje znova a znova, zahrieva a rozbíja nečistoty a opäť sa ochladzuje, aby sa kov zocelil. Podobný temperovací proces posilňuje našu vieru. Keď nás rozpaľuje nenávisť druhých, ubíja nás prenasledovanie a nakoniec schladí nežné uistenie Božej prítomnosti, naše nečistoty sú odstránené a naša viera posilnená. Spoznal si vo svojom živote tento temperovací proces? Neodporuj žiadnej jeho časti. Uč sa od svojich bratov a sestier z Hmongovho kmeňa. Tvoji nepriatelia si neuvedomujú, že vďaka ich nenávisti sa staneš silnejším.

Extrémne zamyslenia od organizácie Voice Of Martyrs (Hlas mučeníkov). Príbehy prenasledovaných kresťanov. Použité s povolením VOM.

Extrémne


Prečítané 576 krát

Zdieľajte: