Keď človek umrie, či môže ožiť? Prečkal by som všetky dni borby, kým ma vystriedajú. Jób 14:14

V jednej z najstarších kníh Biblie, v Knihe Jóbovej, je položená otázka: „Keď človek umrie, či môže ožiť?“ (14:14) Túto otázku by si mal počas života položiť každý. Čo sa stane, keď zomrieme? Čo sa nachádza za týmto miestom s názvom Zem?

Predtým, ako som sa stal kresťanom, som o tom často premýšľal. Bol som mladý a bola to dosť náročná vec na premýšľanie, no pristihol som sa, že o smrti uvažujem takmer pravidelne. V tom čase som veril, že keď raz prestaneš žiť, jednoducho prestaneš existovať. Nebol som si istý, či existuje miesto s názvom nebo. No určite som dúfal, že neexistuje miesto, ktoré sa volá peklo. Uzavrel som to tak, že keď zomrieš, si jednoducho mŕtvy.

A naozaj ma desila predstava, že by som jednoducho prestal existovať. V dnešnej dobe veľa ľudí o tejto veci premýšľa, pretože na tému duchovna a života na druhej strane hrobu bolo vydaných veľa kníh. Pre moju generáciu – ľudí narodených počas ekonomickej prosperity v USA, tzv. Baby Boomers – sa už nevyhnutnosť smrti približuje. Stretávame sa tvárou v tvár s našou smrteľnosťou. Spievavali sme, že sme navždy mladí, no táto pieseň dnes už neznie tak pravdivo ako kedysi. Stávame sa navždy starými. Hodiny tikajú. Čas pochoduje vpred.  Pokúšame sa predstierať, že sa to nedeje a snažíme sa vrátiť čas, ale dobre vieme, že smrť prichádza.

Čo sa deje po smrti? Podľa Biblie život existuje. A vďaka tomu, čo Ježiš Kristus vykonal na kríži, a vďaka Jeho vzkrieseniu o tri dni neskôr máme ako kresťania nádej, že po našej smrti vojdeme hneď do prítomnosti Božej, na nádherné miesto, ktoré sa volá nebo.  

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 671 krát

Zdieľajte: