„S radosťou slúžte Hospodinovi, vchádzajte pred Neho s plesaním!“  Ž 100:2

Prezradím ti malé tajomstvo: myslím, že slúžiť Pánovi je skutočná zábava. Možno so mnou súhlasíš. Nehovorím, že je to ľahké. Nehovorím, že to nie je náročné. Nehovorím, že niekedy to nie je vyčerpávajúce. Ale musím povedať, že z toho čerpám veľkú radosť.

Pod službou Bohu nemyslím len prípravu a zvestovanie posolstva. Myslím tým nechať sa použiť Bohom akýmkoľvek spôsobom, ako On považuje za vhodné. Považujem za obrovské privilégium, že ma Boh povolal a že Ho smiem reprezentovať. Ak si toto zistil, potom vieš, o čom hovorím. Je v tom radosť. Keď Mu slúžiš, cítiš na sebe Jeho požehnanie.

Film Chariots of Fire (Ohnivé vozy) patrí medzi mojich desať naj. Okrem iného je to príbeh o mladom mužovi menom Eric Liddell zo Škótska. Bol skvelým bežcom a aj súťažil na Olympiáde. Eric Liddell bol veľmi hlboko veriacim kresťanom a dlho zápasil s tým, či sa má venovať behu alebo kázaniu. Nakoniec šiel do misie a slúžil Bohu, no vo filme je scéna, v ktorej ho sestra nabáda, aby okamžite zanechal bežeckú kariéru a začal s misionárskou prácou.

Odpovedal jej: „Jenny, pochop to. Verím, že ma Boh stvoril pre určitý zámer – pre Čínu. Ale stvoril ma aj rýchleho. A keď bežím, cítim Jeho radosť.“

Cítiš Božie požehnanie v tom, čo robíš? Žiješ svoj život dobre? Robíš to, k čomu ťa Boh povolal?

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 756 krát

Zdieľajte: