„Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca a z celej duše a z celej mysle a z celej sily.“ (Mk 12:30)

Boh sa dotýka všetkých oblastí nášho života. Dotýka sa našej mysle a premieňa nás jej obnovovaním. Boh nás volá, aby sme rozmýšľali: „Poďte, vyjasnime si to! — hovorí Hospodin“ (Iz 1:18). Písmo nám hovorí, aby sme neboli ako „kone a mulice, ktoré nemajú rozum“ (Ž 32:9). Kristus vyhlásil, že máme milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. Máme sa báť Boha, milovať Krista a nenávidieť hriech. Strach, láska a nenávisť sú emócie. Dr. Leslie Weatherhead vo svojej kázni v chráme v Londýne povedal: „Čo je zlé na emóciách? Kresťanstvo je zamilované do Krista. Už ste niekedy videli zamilovaného človeka bez emócií?“

Modlitba dňa

Pane, nech ma napĺňa láska k Tebe. Nauč ma skutočne milovať.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 541 krát

Zdieľajte: