„Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.“

(Mt 24:35)

Čas beží. Sekundy takmer odbíjajú polnoc. Ľudská rasa je na sklonku nešťastného pádu. Akým smerom sa máme vydať? Existuje ešte nejaká autorita? Existuje cesta, ktorú môžeme nasledovať? Je možné nájsť kódex, ktorý bude kľúčom na naše dilemy? Existuje nejaký zdroj autority, na ktorú sa môžeme obrátiť? Boli sme tu umiestnení nejakým neznámym tvorcom alebo silou bez akéhokoľvek návodu k tomu, odkiaľ pochádzame, prečo sme tu a kam smerujeme?

Odpoveď znie nie. Máme kódex. Máme kľúč. Máme autoritatívny zdrojový materiál. Nachádzame ho v starovekej, historickej knihe, ktorú voláme Biblia. Táto kniha má pôvod vo večnosti. Prešla mnohými rukami, objavila sa v početných podobách a prežila útok každého druhu. Ani barbarský vandalizmus, ani civilizovaná vzdelanosť sa jej nedotkli. Žiaden blčiaci oheň ani skeptický smiech ju nezničili. Naprieč mnohým temným obdobiam ostali jej slávne sľuby nezmenené.

Modlitba dňa

Ako často beriem na ľahkú váhu privilégium čítania svojej Biblie. Odpusť mi, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 631 krát

Zdieľajte: