„… aby mi bola daná reč, keď otvorím ústa, zvestovať zjavne tajomstvo evanjelia.“

(Ef 6:19)

Slovo „tajomstvo“ znamená nadľudské poznanie alebo pochopenie. Božie tajomstvá sú záhadou pre neveriacich, ale požehnaním pre veriacich. Tajomstvo Božej spravodlivosti, podobne ako ďalšie veľké Božie tajomstvá, nevieme pochopiť, avšak vieme, že funguje. Stojíme v údive pred jeho ohromným tajomstvom, ktoré umožňuje Bohu meniť ľudské srdce, jeho postoje, túžby a povahu.

Boh, svätý Boh, ktorý miluje spravodlivosť a nenávidí zlo, nás cez vykúpenie pretvoril na Svoj obraz. Aké úžasné! Z generácie na generáciu uplatňoval Svoju spravodlivosť v srdciach ľudí. Dokonca aj v našej dobe, so všetkými jej spletitosťami žitia, sa Boh stará o to, aby tajomstvom svojej spravodlivosti zmenil srdcia mužov a žien.

Modlitba dňa

Daj mi Svoju odvahu hovoriť iným o tajomstve večnej radosti v Ježišovi Kristovi.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 744 krát

Zdieľajte: