„Potom vošiel do chrámu a začal vyháňať predavačov hovoriac im: Napísané je: Môj dom má byť domom modlitby; a vy ste urobili z neho peleš lotrov.“ (Lk 19:45-46)

Čo sa upratovania týka, ja a moja manželka sme úplné protiklady. Môj prístup by sa dal zhrnúť do motta prokrastinátorov: „Čo nemusíš urobiť dnes, odlož na zajtra.“ Moja manželka zas neustále upratuje a organizuje, aby sa z malého neporiadku nestal veľký. Jej prístup je pochopiteľne lepší.

V 19. kapitole Lukáša čítame o Ježišovom upratovaní Božieho domu. Vošiel do chrámu a vyhnal všetkých predavačov, ktorí zneužívali ľudí a odvádzali ich od Boha. Ježiša to rozhnevalo.

Podľa Písma to bolo druhýkrát, čo Ježiš vyčistil chrám. V Jánovom evanjeliu čítame, že si z povrázkov urobil bič a z chrámu vyhnal všetkých peňazomencov. Z malého neporiadku vzniká veľký neporiadok, preto Ježiš čistí chrám znovu.

Myslím, že v našich životoch to funguje podobne. Keď prvýkrát prichádzame ku Kristovi, prosíme Ho o odpustenie a On nám odpúšťa všetky naše viny. V 2. liste Korintským 5:17 sa o nás píše: „Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové.“ Vedomie, že Boh nám odpustil každý hriech, je skvelé!

No po krátkom čase sa niektoré z našich starých hriechov vracajú do našich životov. A tento takzvaný „malý“ hriech rastie a stáva sa skutočným problémom.

Potrebuje Tvoj chrám upratovanie? Sú v Tvojom živote veci, ktoré by tam nemali byť? Našli niektoré prehrešky či zlozvyky cestu späť do Tvojho života? Ak áno, rieš to hneď teraz.

Nedovoľ, aby sa z malého neporiadku stal veľký.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 466 krát

Zdieľajte: