„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” (J 5:24)

Ľudia sa ma často pýtajú, či kresťania môžu stratiť spasenie. Majú strach, že by sa im to mohlo stať, a myslím, že na to majú dobrý dôvod. V životoch čerstvo rozhodnutých kresťanov často prichádzajú pochybnosti. Rovnako je to v životoch kresťanov, ktorí kráčajú s Pánom roky. Úplne prvý spôsob, akým had pokúšal ľudí v záhrade Eden, spočíval práve v snahe spochybniť Boha. Had povedal Eve: „Či naozaj riekol Boh: Nesmiete jesť zo žiadneho rajského stromu?“ (1M 3:1) Inými slovami: „Naozaj Boh povedal to, čo si myslíš, že povedal?“

Ak Ti niekedy hlavou behajú myšlienky ako: „Možno nie som spasený; možno vo mne Kristus nežije...“ musíš sa postaviť na Božie Slovo. Nespoliehaj sa na svoje emócie, tie sa môžu neustále meniť. Tu je niekoľko veršov, ktorými si v takej situácii môžeš pripomínať Božiu vernosť:


„Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe; kto neverí Bohu, urobil Ho klamárom, pretože neuveril svedectvu, ktoré vydal Boh o svojom Synovi.“ (1J 5:10)

„A ten istý Duch spolu s naším duchom osvedčuje, že sme Božie deti.“ (R 8:16)

„Veru, veru, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí Tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.” (J 5:24)

„Toto som napísal vám, veriacim v meno Syna Božieho, aby ste vedeli, že máte večný život.“ (1J 5:13)

Keď bol Ježiš pokúšaný na púšti, na každú výzvu odpovedal slovami: „Je napísané,“ a za nimi citoval Písmo. Ježiš stál na základoch, na ktorých môžeme stáť aj my. Citovanie Písma upevní našu vieru. Práve preto potrebujeme poznať Božie Slovo.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 771 krát

Zdieľajte: