„… Božia láska k nám…“ (1J 4:9)

Všimnite si Božiu lásku. Biblia učí, že Boh je láska. Ty a ja sme boli hriešnici. Boli sme odcudzení od Boha. Boli sme Boží nepriatelia. Vzbúrili sme sa voči Bohu. Zaslúžili sme si peklo, ale napriek tomu, že sme Bohu vzdorovali, vzopreli sme sa Mu, zhrešili sme proti Nemu, boli sme Boží nepriatelia – Biblia vraví, že Boh nás aj tak miloval nekonečnou láskou, takže bol ochotný poslať Svojho Syna na smrť na kríži za naše hriechy. Neexistuje človek, ktorý má schopnosť takto milovať, pokiaľ nepríde ku Kristovi. Sám nemáš silu milovať.

Modlitba dňa

Tvoja láska ma obklopuje, kdekoľvek by som bol, Pane Ježiši. Je tak veľa ľudí, ktorí vo svojich životoch potrebujú Tvoju lásku, aby ich uzdravila. Naplň ma, aby som bol preplnený bezpodmienečnou láskou k ľuďom.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 883 krát

Zdieľajte: