Vzdialenosť robí srdce láskavejším - 4. júl

„… hľadajte to, čo je hore…“ (Kol 3:1)

Bol si niekedy oddelený od milovanej osoby? Priateľa alebo priateľky, ktorých si nevidel tri alebo štyri mesiace? Počkajte, až sa stretnete! S manželkou sme sa rozlúčili, no keď sme sa stretli opäť, znova to boli medové týždne. A práve tak to bude v ten slávny deň, keď sa Ježiš znova vráti. Budeme uchvátení do vzduchu, aby sme sa s Ním stretli a bude to tak, ako keď sa stretnú dvaja milenci. Akú nádej to máme!

Modlitba dňa

Pane Ježiši, keď prídeš znova, mnohé srdcia sa budú tešiť. Dovtedy budem s dychtivou radosťou čakať na ten slávny deň!

Billy Graham Evangelistic Association

Boh s nami - 3. júl

„Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom.“ (1Jn 1:3)

V poslednom čase som sa stretol s mnohými slávnymi osobnosťami. Naživo sa mi vždy zdajú menší alebo jednoducho iní, ako som očakával. Zvláštne, ako niektorí ľudia vyzerajú na fotkách lepšie ako v reálnom živote alebo práve naopak, vyzerajú v reálnom živote lepšie ako na fotkách. Zvláštne, ako kamery či fotoaparáty snímajú ľudí.

Prestavte si učeníkov, ktorí kráčali a rozprávali sa s Ježišom. Premýšľam, či Ježiš niekedy ráno otvoril oči a našiel okolo seba učeníkov, ako naňho uprene hľadia. Apoštol Ján, ktorý s Kristom strávil veľa času, povedal: „Čo bolo od počiatku, čo sme počuli, čo sme videli na vlastné oči, na čo sme pozerali a čoho sa nám dotýkali ruky, (o tom svedčíme, totiž) o Slove života.“ (1Jn 1:1) Časť „čo sme videli na vlastné oči“ v origináli znamená aj: „čo sme pozorne sledovali, nad čím sme rozjímali, na čo sme s údivom hľadeli.“

Ján v podstate hovoril: „Stále Ho vo svojej mysli vidíme. Stále počujeme Jeho hlas.“ To je ale privilégium! Je skvelé si uvedomiť, že Boh v ľudskom tele kráčal medzi nami.

Možno premýšľaš, aké skvelé to muselo byť. Možno by si aj ty chcel byť jedným z učeníkov a kráčať s Ježišom. No Ján vo svojom liste pokračuje: „Čo sme (teda) videli a počuli, zvestujeme aj vám, aby ste aj vy mali spoločenstvo s nami. Naše spoločenstvo aby bolo s Otcom a s Jeho Synom Ježišom Kristom. Toto vám píšeme, aby naša radosť bola úplná.“ (1Jn 1:3-4)

Ján v liste hovorí: „Toto privilégium nepatrí len nám. Áno, my sme s Ním kráčali a hovorili sme s Ním, ale aj vy môžete poznať Boha rovnako dôverne.“

https://www.harvest.org

Útecha v smútku - 2. júl

„Požehnaný Boh, ktorý nás potešuje v každom našom súžení,…“

(2Kor 1:3,4)

Biblia nás bezpochyby učí, že nad žiaľom môžeme triumfovať. Žalmista povedal: „Večer sa rozšíri plač, ale ráno je plesanie.“ Sebaľútosť neprinesie trvalú úľavu. Faktom je, že len prehĺbi tvoju mizériu. A neutíchajúci smútok pre teba nebude útechou, pretože smútok vyvoláva smútok. Ak je zármutok a plač nesený kresťanským spôsobom, zahŕňa v sebe aj útechu. „Blahoslavení žalostiaci, lebo oni potešenia dôjdu.“ V plači máme útechu, pretože vieme, že Kristus je s nami. On povedal: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ Utrpenie je znesiteľné, ak ho nemusíme niesť sami; a čím viac súcitu pociťujeme, tým menej je bolesť akútna.

Modlitba dňa

Vďaka, milujúci nebeský Otče, za prisľúbenie, že budeš našou útechou v smútku. V minulosti som už zažil tvoju uzdravujúcu útechu a viem, že ma nikdy nesklameš.

Billy Graham Evangelistic Association

Odveká otázka - 1. júl

„A keď sa farizeji zhromaždili, spýtal sa ich Ježiš: Čo si myslíte o Kristovi? Čí je syn?“ (Mt 22:41-42)

Ježiš je nepochybne najkontroverznejšou postavou v dejinách ľudstva. Niektorí ho milujú, uctievajú a nasledujú. Iní ho nenávidia, odmietajú a opovrhujú Ním. Väčšina Ho zas úplne ignoruje. No stále je to Ježiš.

Kto je Ježiš? Pred dvetisíc rokmi sa sám Kristus pýtal rovnakú otázku: „Čo si myslíte o Kristovi? Čí je syn?“ (Mt 22:42) A ľudia sú dodnes zmätení odpoveďou. Je veľmi pravdepodobné, že v histórii nebolo nikdy viac ľudí, ktorí veria v Ježiša a zároveň nemajú poňatia, kým Ježiš vlastne je.

Mnohí o Ježišovi hovoria s rešpektom. Vravia napríklad: „Verím, že Ježiš bol úžasným prorokom,“ alebo, „Verím, že Ježiš bol Boží posol,“ alebo, „Verím, že Ježiš bol najlepším človekom na svete.“

No Biblia nás učí, že Ježiš Kristus bol jediným Synom Božím, nehovorí, že bol človekom, ktorý sa stal Bohom. Je to Boh, ktorý sa stal človekom. Biblia ďalej učí, že Ježiš je druhým členom Trojice a že bol nadprirodzene počatý v lone Panny Márie. Ježiš nebol len nejakým učiteľom, bol najlepším a najväčším učiteľom, Bohom v ľudskej podobe.

Biblia hovorí, že Kristus bol fyzicky ukrižovaný a že vstal z mŕtvych. Biblia nás tiež učí, že Ježiš nebol jeden z mnohých bohov, ale že je jediný Boh, že si je rovný s Otcom a že je vyvýšený nad všetko ostatné. Práve preto nás mohla vykúpiť len a len Ježišova smrť, nič iné by pred spravodlivým Bohom neobstálo.

Ježiš sa nikdy nestal Bohom. Vždy bol Bohom. Kráčal medzi nami a vyzeral ako obyčajný muž, no stále to bol Boh.

https://www.harvest.org

Úplne sa vzdaj - 30. jún

„Bezbožní sú však ako rozbúrené more, ktoré sa nemôže upokojiť a jeho vody vyplavujú bahno a blato. »Niet pokoja pre bezbožných,« hovorí môj Boh.“

(Iz 57:20-21)

Viera má nohy… Počul som o mužovi, ktorý pred niekoľkými rokmi na napnutom lane nad Niagarskými vodopádmi tlačil fúrik dopredu a dozadu. Tisícky ľudí po ňom pokrikovali. Do fúrika naložil deväťdesiatkilové vrece špiny a tlačil ho tam a potom späť. Obrátil sa na dav a opýtal sa ho: „Koľkí z vás veria, že dokážem takto previezť človeka? Všetci kričali! Jeden muž v prednom rade bol veľmi nadšený vo svojej vyhlasujúcej viere. Muž ukázal na tohto nadšeného profesora a povedal: „Ste na rade!“ V momente zdúchol. V skutočnosti tomu neveril. Myslel si, že tomu verí, ale nebol ochotný nasadnúť do fúrika. Rovnako je to s Kristom. Mnoho ľudí hovorí, že v Neho verí a nasleduje Ho. Nikdy však nenastúpili do fúrika. V skutočnosti sa nikdy neodovzdali a nepodriadili Kristovi celí na 100 %.

Modlitba dňa

Milujúci Pane Ježiši, len vtedy, čo som ti odovzdal všetko, som spoznal dokonalú radosť a pokoj, ktoré mi vždy unikali.

Billy Graham Evangelistic Association

Lacné napodobeniny - 29. jún

„A iste aj pokladám všetko za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Ježiša Krista, svojho Pána, pre ktorého som všetko stratil a všetko pokladám za smeti, aby som Krista získal,“ (F 3:8)

V Lukášovom evanjeliu nachádzame podobenstvo o márnotratnom synovi – príbeh, ktorý Ježiš porozprával o mladom mužovi, ktorý sa chcel dostať preč z otcovho domu. V skutočnosti svojmu otcovi povedal: „Odchádzam. Idem preč a budem si robiť, čo chcem. Len mi daj moju časť dedičstva.“

Tento syn odišiel, premrhal všetky peniaze, skončil v handrách a potuloval sa s bandou prasiat. Ale jedného dňa prišiel k rozumu a rozhodol sa pre návrat domov.

Je treba poznamenať, že všetko, po čom márnotratný syn túžil, sa dalo nájsť v dome jeho otca. Súdiac podľa jeho konania, mu išlo o pekné šaty, dobré jedlo a „žúrky“.

A čo dostal, keď sa nakoniec vrátil domov? Dostal to, čo hľadal. Prvá vec, ktorú otec urobil, bola, že povedal sluhom, aby mu doniesli tie najlepšie šaty a obliekli ho. Jeho otec tiež povedal: „vezmite vykŕmené teľa, zabite ho a jedzme a veseľme sa. Lebo tento môj syn bol mŕtvy, a ožil;“ (Lk 15:23-24).

Rovnakým spôsobom všetko, čo v živote potrebujeme my, sa dá nájsť vo vzťahu s Bohom. No môžeme to objaviť jednoduchým alebo ťažkým spôsobom. Niekto môže povedať: „Chcem sa len zabávať. A mám pocit, že nie som jediný.“ Odhalí pravdu ťažkou cestou. Nie preto, lebo to hovorím ja, ale pretože to hovorí Boh. A hovorí to pre naše dobro.

Akékoľvek šťastie, ktoré ponúka tento svet, bude slepou uličkou, pretože ak si už raz okúsil originál, lacná napodobenina ti nikdy stačiť nebude.

https://www.harvest.org