Uvidíme sa ráno - 4. september

„Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej.“

(1Tes 4:13)

Počul som príbeh kresťana, ktorý ležal na smrteľnej posteli a zavolal si do izby svojich troch synov. Svojim dvom veriacim synom povedal: „Zbohom, moji synovia. Uvidíme sa ráno.“

Potom sa obrátil k svojmu neveriacemu synovi. Smutným hlasom vyriekol: „Zbohom, synak.“

Syn mu odpovedal: „Otec, prečo si mojim bratom povedal: ,Uvidíme sa ráno,‘ ale mne si povedal: ,Zbohom?‘“

„Pretože si svoju vieru nevložil v Krista,“ vysvetlil otec. „Nemôžem ti povedať, že sa uvidíme ráno. Môžem ti povedať len zbohom, pretože si nemyslím, že ťa ešte niekedy uvidím.“

Syn začal plakať. „Ale ja ťa chcem vidieť znova,“ vyhlásil.

„Musíš svoju vieru vložiť v Ježiša Krista. Potom sa znova stretneme,“ objasnil otec. V ten deň sa z jeho syna stal veriaci.

Kresťania majú nádej, že uvidia svojich milovaných znova. Smrť nie je koniec. Neznamená to však, že nie sme smutní, keď náš milovaný človek umiera. Smútime rovnako ako ktokoľvek iný. Plačeme. Hĺbka nášho smútku je známkou hĺbky našej lásky. Ak niekoho milujeme, a on odíde, samozrejme, že potom prežívame hlboký smútok.

Avšak ako veriaci máme takisto nádej. Vieme, že sa s našimi milovanými, ktorí zomreli v Kristovi, znova stretneme. Verím, že rozmýšľanie o nebi je jednou z najlepších vecí, ktoré môžeme počas obdobia smútku robiť. V skutočnosti sa nám nebo stáva oveľa skutočnejšie, keď tam máme svojich milovaných.

Nesmútime beznádejne; smútime nádejne. Pre kresťana je život na zemi taký zlý, akým sa stane. Lepšie veci ešte len prídu.

https://www.harvest.org

Večný fakt - 3. september

„Kto verí v Syna, má večný život…“

(J 3:36)

V súčasnosti je kresťanstvo porovnávané s ostatnými náboženstvami ako nikdy predtým. Niektorí takzvaní kresťanskí vodcovia dokonca obhajujú fungovanie morálneho systému, morálky a náboženstva, ktoré spoja všetky náboženstva sveta. To sa nemôže stať. Ježiš Kristus je jedinečný. Prečo trvať na Kristovej jedinečnosti? Čo priniesol Kristus do sveta, čo tu dovtedy nebolo? Kresťanská odpoveď je, že On nám zjavil Boha. „... že totiž Boh bol v Kristovi, zmieril svet so sebou,“ (2K 5:19). Toto je večný fakt našej kresťanskej viery.

Modlitba dňa

Presvedčenia prichádzajú a odchádzajú, Pane Ježiši, ale Ty ostávaš nemenný, pretože Ty si Boží Syn!

Billy Graham Evangelistic Association

Slovo na P - 2. september

„... lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“

(Sk 20:27)

Aké ťažké musí byť pre lekára prísť za človekom, ktorému práve urobili testy, a oznámiť mu: „Mrzí ma to, ale máte rakovinu.“ Lekár musí povedať pravdu, aby mohol pacient podstúpiť nevyhnutnú liečbu.

Rovnako je niekedy ťažké zvestovať celé evanjelium. Apoštol Pavol povedal starším zboru v Efeze: „... lebo nedal som sa zastrašiť, aby som vám nezvestoval celú vôľu Božiu.“ A my sme nadšení, keď hovoríme ľuďom: „Boh ťa miluje. Dá ti pokoj, radosť, odpustenie a nebeskú nádej, ak prijmeš Ježiša Krista do svojho života.“ Keď sa však niekto opýta: Čo sa stane, ak odmietnem vieru v Ježiša Krista a zomriem?“ Odrazu nie sme takí nadšení hlásať celú vôľu Božiu.

Často neradi hovoríme slová, ako peklo a odsúdenie, pretože ľudí sa to dotkne. Preto túto časť evanjelia skrývame. Počuj, slovo evanjelium znamená – dobrá správa. Avšak predtým, než niekto môže úplne oceniť dobré správy, potrebuje poznať všetky zlé správy. Ježiš neprišiel, aby bol v našich životoch prísadou. Neprišiel len kvôli tomu, aby nám dal pocítiť láskavosť a prívetivosť. Ježiš prišiel v prvom rade preto, aby nás zachránil od večného odsúdenia v pekle. Emócie, ako šťastie, pokoj a radosť, sú len druhotné výhody. Večnosť je tou veľkou vecou. Nesmieme sa báť povedať ľuďom pravdu. Podobne ako apoštol Pavol potrebujeme prehlasovať celú Božiu vôľu.

https://www.harvest.org

Ak máme všetko, čo potrebujeme, čo máme robiť? - 1. september

„Ježiš im opäť riekol:  Pokoj vám!  Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ J 20:21

Toto je prvý a najväčší skutok lásky, ktorý má kresťan urobiť po tom, čo uverí: Privádzať druhých ľudí k viere rovnako, ako k nej prišiel on sám. Tu vidíme, že Kristus ustanovuje každého kresťana a zavádza kazateľský úrad verejného slova. Pretože On sám prišiel s týmto úradom a verejným slovom. Uchopme to, pretože musíme Pána nechať, aby nám povedal nasledovné: „Dostal si odo mňa dosť, pokoj, potešenie a všetko, čo potrebuješ. Pre svojich vlastných ľudí nepotrebuješ nič iné. Preto teraz choď do práce a pozeraj sa na príklad: Ako som konal ja, konaj aj ty. Môj Otec ma poslal do sveta len kvôli tebe, aby som ti pomohol, neposlal ma pre môj vlastný úžitok. Vykonal som misiu, zomrel som za teba, dal som ti celého seba a všetko, čo som mal. Preto rozmýšľaj a rob podobne tak, že budeš každému slúžiť a pomáhať. Inak nebudeš mať na zemi čo robiť. Pretože vierou máš dostatok všetkého. Preto som ťa poslal do sveta ako mňa poslal Otec, to aby každý kresťan viedol a učil svojho blížneho, aby spoznal Krista.“ Tieto slová nepovolávajú len pápeža a biskupov, ale všetkým kresťanom prikazujú vyznávať svoju vieru verejne a takisto privádzať iných ku viere. Navyše, ak si už raz vykonal najväčší skutok a učil si správnej ceste pravdy ostatných, mysli na to, že v tom máš pokračovať a slúžiť všetkým. A takto pokračuje príklad života a dobrých skutkov, nie zásluhou alebo kúpou čohokoľvek svojimi dobrými skutkami, pretože ty už máš všetko, čo pre spásu potrebuješ.

St. Louis ed., 11:730.

 

Jednota v Písme - 31. august

„… ale Duchom Svätým vedení hovorili (svätí) ľudia Boží.“

(2Pt 1:21)

Hoci človek môže čerpať inšpiráciu z akejkoľvek pasáže Písma, je lepšie mať pochopenie všeobecnej štruktúry Biblie, aby sme z nej získali čo najviac. Stará zmluva je záznamom izraelského národa. Z tohto národa pochádza Ježiš Kristus, Spasiteľ sveta. Nová zmluva je záznam o Človeku, Synovi človeka, Spasiteľovi. Boh sám sa stal človekom, aby sme mohli vedieť, aký Boh je. Jeho zjavenie na zemi bolo ústrednou a najdôležitejšou historickou udalosťou. Stará zmluva dáva pre túto udalosť pozadie; Nová zmluva hovorí príbeh jej naplnenia. V Písme nájdeš jednotu myšlienok a zmysel, ktorý naznačuje, že napísanie celku bolo podnietené jednou mysľou.

Modlitba dňa

Naplň ma, Pane Bože, keď čítam Bibliu, aby som bol schopný jasnejšie porozumieť Tvojmu božiemu učeniu.

Billy Graham Evangelistic Association

Akurát dosť - 30. august

„… ani chudobu, ani bohatstvo mi nedávaj,  poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, aby som nepovedal: Kto je Hospodin? alebo aby som neschudobnel a nekradol, a tak nepotupil meno svojho Boha.“

(Pr 30:8-9)

Som Bohu vďačný, že niektoré naše modlitby zamieta. Na chvíľu si predstav, že by si mal povedať: „Pane, chcem byť neuveriteľne bohatý. Chcem byť rovnako bohatý ako Bill Gates. Daj mi milióny dolárov.“ Pre niektorých ľudí (pravdepodobne väčšinu) by to mohla byť najdeštruktívnejšia vec, ktorá by sa im mohla stať.

Mohol by si namietať: „Nie, bolo by to skvelé.“

Bolo by? Spolu s mnohými miliónmi by prišla aj veľká zodpovednosť, rovnako ako množstvo pokušení, ktorým možno teraz nečelíš.

Napríklad, čo ak by si dal dieťaťu všetko, čo by chcelo? Také dieťa by bolo rozmaznané, nedisciplinované a hyperaktívne – a ty by si to celý život ľutoval.

Preto pisateľ prísloví vraví: „ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj,  poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem, aby som sa nepresýtil a nezaprel Ťa, aby som nepovedal: Kto je Hospodin? alebo aby som neschudobnel a nekradol, a tak nepotupil meno svojho Boha“ (30:8-9).

Páči sa mi to. Biblia nehovorí: „Pane, urob ma bohatým.“ Skôr vraví: „Pane, chcem pre svoj život len tvoju vôľu. Čokoľvek si myslíš, že potrebujem, s tým súhlasím.“

Boh vie, čo je pre nás dobré. On vie, čo potrebujeme, a takisto vie aj to, čo nepotrebujeme. F 4:19 nám hovorí, že Boh „uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“

Všimnite si, že verš nehovorí, že Boh naplní všetku našu chamtivosť. Nehovorí ani to, že naplní všetko, čo chceme alebo po čom túžime. Skôr hovorí, že naplní všetky naše potreby.

Ak sú naše životy v rovnováhe, potom si môžeme byť istí, že Boh sa postará.

https://www.harvest.org