On zomrel za nás - 31. december

„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

(R 5:8)

Pri Kristovom kríži vidíme slávny prejav Božej lásky. Pavol napísal kresťanom v Ríme nasledovné: „Veď Kristus, keď sme ešte boli slabí… umrel za bezbožných.“ Ľudská skúsenosť potvrdzuje, že je veľmi nezvyčajné, aby človek položil za niekoho iného svoj život, hoci hovoríme o dobrom človeku, je len zopár takých, ktorí mali odvahu to urobiť. A predsa, dôkaz Božej úžasnej lásky je tento:  „Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni.“

Nádherná mladá žena, ktorá v spoločnosti zastávala líderskú pozíciu raz prišla navštíviť moju manželku a mňa. Obrátila sa na jednej z našich evanjelizácií a úplne žiarila premenou. Naučila sa mnoho biblických veršov naspamäť a bola tak naplnená Kristom, že sme dve hodiny sedeli a počúvali jej dojímavé svedectvo. Stále dookola opakovala: „Nemôžem pochopiť, ako mi Boh mohol odpustiť. Bola som taký skazený hriešnik. Jednoducho nedokážem pochopiť Božiu lásku.“

Modlitba dňa

Láska, ktorá ťa priviedla kvôli mne na kríž, je nad moje pochopenie. Pokorne ťa chválim a ďakujem Ti, môj Spasiteľ a Pán.

Billy Graham Evangelistic Association

Nestrácaj odvahu - 30. december

Dve veci žiadam od Teba, neodopieraj mi ich skôr, ako zomriem: Klam a lživé slovo vzdiaľ odo mňa, ani chudobu ani bohatstvo mi nedávaj, poskytni mi toľko chleba, koľko potrebujem... (Pr 30,7-8)

Muž, ktorý sa modlí, aby klam a lživé slovo nebolo súčasťou jeho života, bolestivo vie, že klam a lživé slovo sú v živote skutočne bežné.

Kým človek žije v Slove, vo Svetle, vidí, podobne ako Mikael a Pavol, že Boh, len On sám je pravda. Vidí, že každý človek je klamár.

Každý človek, to znamená, že aj ty aj ja tam patríme. Bezpochyby. Olav Uglem bol môj učiteľ v Osle. Ako mladý vyučoval na kresťanskej obchodnej škole v Grimstade.

Na obchodnej škole mal žiaka menom Lars. Jedného dňa sa ho Olav spýtal:

„Vyzeráš nervózne. Prečo si taký napätý, Lars?

„Veď vieš. Toto je posledná hodina na škole. O chvíľu je tu test a celá moja budúcnosť závisí na tom, ako sa mi podarí.“

„Áno, viem. Ale sľúb mi, že sa na teste posnažíš, ako najlepšie vieš.“

„Na to sa môžeš spoľahnúť. Budem sa snažiť.“

„Tak sa upokoj. Keď sa ti test nepodarí, pôjdem za rektorom a poviem mu, aby sme ťa nechali prejsť, lebo si sa naozaj snažil.“

Vtedy sa Lars nahnevane pozrel na učiteľa a povedal:

„To bola tá najhlúpejšia vec, akú som kedy počul. Veď na teste nejde o to, či som sa dosť snažil...“

„O čo teda ide?“

„Ide o to, či som ho správne urobil,“ povedal Lars.

Mnohí ľudia kráčajú životom a dúfajú, že nakoniec, keď budú umierať, to s nimi dopadne dobre. Neurobili predsa viac zlého ako ostatní. A viac dobra, ako človek stihne sa spraviť nedá. Ale povedzme si jasne: keď budeš stáť pred Bohom a zodpovedať sa za svoj život, nebude to o tom, či si sa snažil zo všetkých síl. Otázkou bude: bolo správne to, čo si urobil?

Viem, že jedného dňa budem stáť pred trónom Najvyššieho, ktorý vidí a vie všetko. Nič nie je skryté Jeho zraku. Je veľa vecí, ktoré som nespravil správne. Zhrešil som v myšlienkach a skutkoch. Čo teraz...?

Nebudem konať ako Judáš, ktorý vo svojej vine a páde od Ježiša odišiel. Spravím ako Peter, ktorý so svojím zlyhaním a vinou išiel k Ježišovi. Lebo 84 Ježiš hovorí: „... a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho.“ (J 6,37)

Drahá duša, ktorá si vo svojom svedomí hlboko zranená, poď k Ježišovi so svojimi pádmi, hoci ako temné a strašné sú. Počuj túto pravdu: ak budeš odsúdený, nebude to kvôli tvojmu hriechu, ale kvôli tvojej nevere, že neprídeš k Ježišovi. Lebo ak chceš prísť k Bohu a byť Jeho dieťaťom a žiť v milosti tak tomu nikto nemôže zabrániť.

Všetok hriech sveta bol zahladený krvou Ježiša Krista.

Preto nestrácaj odvahu. Určite si svojimi hriechmi privodil Majstrovi smútok a zneužil si Jeho dobrotu a lásku. Ale práve za teba zaplatil najväčšie výkupné. Súd, ktorý si zaslúžiš, vzal na seba. Ale on bol prebodnutý pre naše priestupky, zmučený pre naše neprávosti. On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia. (Iz 53,5)

Preto nestrácaj odvahu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Božie zasľúbenia - 29. december

„O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách.“ (F 4:6)

Historici našu éru pravdepodobne nazvú „doba úzkosti“. Ak svoje nádeje sústredíme na čokoľvek iné, než je Boh a Jeho vôľa pre nás, prirodzeným výsledkom bude úzkosť. Ak si za cieľ dáme čokoľvek iné, nevyhneme sa frustrácii a porážke. Napriek tomu, že máme menej dôvodov robiť si starosti než predchádzajúce generácie, starostíme sa viac. Hoci to máme jednoduchšie než naši predkovia, máme viac nepokoja. I keď máme menej skutočných príčin na úzkosť než naši predchodcovia, vnútorne sme úzkostlivejší. Mozoľnaté ruky boli znakom priekopníka, zvraštené obočie je však typickým znakom moderného muža.

Boh nikdy nesľúbil, že nás zbaví všetkých našich starostí, problémov a ťažkostí. Vlastne, niekedy si myslím, že úprimne veriaci kresťan je vo väčšom konflikte s okolitou spoločnosťou než ktorýkoľvek iný človek. Spoločnosť ide jedným smerom, kresťan opačným. To spôsobuje nezhody a konflikty. Boh však uprostred problémov zasľúbil ozajstný pokoj a pocit istoty a bezpečia, ktorý človek zo sveta nikdy nezakúsil.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, uč ma viac udržiavať môj pohľad sústredený na Teba než na seba a svoje obavy. Pomôž mi dnes dovoliť Ti udeliť mi pokoj srdca a mysle.

Billy Graham Evangelistic Association

Občania iného kráľovstva - 28. december

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ (F 3:20)

Niekde hlboko vo svojom vnútri stále chceme od života niečo viac. Chceme vždy to najnovšie, najčerstvejšie, najmodernejšie, najlepšie. Chceme viac. Myslím, že to Boh nás takto stvoril. No aj napriek tomu, ako žijeme, koľko rôznych vecí vyskúšame, koľko nádherných miest uvidíme, stále sa nám zdá, že to nestačí. Prečo? Biblia hovorí, že Boh do našich sŕdc vložil večnosť (Kaz 3:11).

Hlboko vnútri uznávame, že tento svet nedokáže splniť, čo sľubuje. Ako sa spieva v jednej piesni: „Tento svet nie je mojím domovom. Len tadiaľto prechádzam.“ Biblia hovorí, že sme občanmi a občiankami iného kráľovstva. Ak uveríš v Ježiša Krista, stávaš sa občanom neba. To je Tvoj skutočný domov, nie je tu na Zemi.

V Liste Filipským sa píše: „Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista.“ Práve preto je v hĺbke nášho vnútra tá zvláštna túžba, ktorú nedokáže naplniť nič na tejto zemi.

Preto nikdy nebudeme úplne ladiť s týmto svetom a so všetkým, čo uctieva. Práve preto ostávame chladní pri istých veciach, ktoré tento svet vystavuje na obdiv. Ako nasledovníci Krista chceme niečo viac. Chceme omnoho viac.

S. Lewis opísal túto túžbu nášho srdca ako „neutíšiteľnú túžbu“. Povedal: „Niekedy si myslím, že v skutočnosti vôbec netúžime po nebi. Oveľa častejšie však uvažujem o tom, či sme v hĺbke nášho srdca niekedy túžili po niečom inom.“

Zem a tento svet nedokáže dodržať svoje sľuby, nebo áno. A ako kresťania budeme naozaj žiť šťastne naveky – v nebi, v prítomnosti Boha.

https://www.harvest.org

Láska v skutkoch - 27. december

„... a žite v láske, ako aj Kristus miloval vás…“ (Ef 5:2)

Nepochybujem o tom, že potrebujeme sociálnu reformu. Ak máme byť úspešní, naše generácie musia pracovať spolu a vzájomne sa počúvať. To je jednou z prvých podmienok spolupráce. V tomto bode má evanjelium Ježiša Krista dôležitú úlohu veľkého zmierovateľa. Apoštol Ján vo svojom prvom liste deklaruje: „Vám, mladí, som napísal,“ a „Vám, otcovia, som napísal.“  Odkaz adresovaný mladým aktivistom a starším dozorcom znie: „Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu;  aj my máme duše klásť za bratov. Ale ak má niekto pozemský majetok a vidí brata trpieť núdzu, a zavrie si pred ním srdce, ako môže byť v ňom Božia láska?  Deti, nemilujme slovom ani jazykom, ale skutkom a opravdivo. Podľa toho poznáme, že sme z pravdy, a tým si uspokojíme srdce pred Ním (1Jn 3:16-19).

Modlitba dňa

Otče, ak niekto nesúhlasí s mojimi názormi, nech moja láska nie je podmienená rétorikou, ale bezpodmienečnou láskou Tvojho Syna, Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association

Keď je silná viera, všetko ostatné je ľahké - 26. december

„A zase vzal Ho diabol na veľmi vysoký vrch, ukázal Mu všetky kráľovstvá sveta a ich slávu a povedal Mu: Toto všetko Ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať. Tu mu povedal Ježiš: Odíď, satan, lebo je napísané: Pánovi, svojmu Bohu, budeš sa klaňať a len Jemu samému budeš slúžiť! Vtedy Ho diabol opustil, a hľa, pristúpili anjeli a posluhovali Mu.“ (Mt  4:8-11)

Tretím pokušením je svetská sláva a moc, ako to jasne odhaľujú diablove slová, keď Kristovi ukázal všetky kráľovstvá sveta a ponúkol Mu ich, ak ho bude uctievať. Sem patria tí, ktorí odpadli od viery pre slávu a moc, aby sa mali dobre, alebo tí, ktorí veria len potiaľ, kým trvá sláva a moc. Patria sem aj bludári, ktorí zakladajú sekty a podnecujú spodinu medzi kresťanmi ohľadom viery preto, aby sa stali váženými pred svetom a požívali úctu. Toto tretie pokúšanie môžeme dať na pravú stranu, ak sme prvé dali na ľavú: prvé bolo pokúšanie nešťastím, ktoré nás láka hnevať sa, byť netrpezlivý a nedôverovať. Tretie a posledné je pokúšanie šťastím, kde nás vábi pôžitok, úcta, radosť a všetko, čo sa ospevuje. Druhé pokušenie je svojou povahou úplne duchovné a láka rozum preč od viery cez náhodu a omyl. Lebo na tých, ktorých diabol nedokáže premôcť nedostatkom, núdzou a biedou, útočí prostredníctvom bohatstva, priazne, slávy, pôžitkov, moci a pod. Tak proti nám bojuje z oboch strán. V skutočnosti „obchádza“, ako hovorí sv. Peter (1Pt 5:8). To znamená, sa snaží zo všetkých síl, keď útočí chybami, slepotou a falošným pochopením Písma na tých, ktorých nepremohol utrpením alebo láskou, to je, prvým pokušením zľava alebo tretím pokušením vpravo. Ak zvíťazí druhým pokušením, napravo aj naľavo to bude zlé: Či trpíš biedu, alebo sa tešíš z blahobytu, či bojuješ, alebo si premožený, na ničom z toho nezáleží. Keďže trpezlivosť v nešťastí a vernosť v šťastí sú nanič, ak sa mýliš vo viere. Bludári často víťazia nad prvým a posledným pokušením. No diabol ďalej hrá, predstiera, že je porazený – hoci nie je – v prvom a poslednom pokušení tak dlho, až vyhrá v druhom pokušení. Lebo necháva tých, ktorí mu patria, trpezlivo trpieť nedostatkom a opovrhovaním sveta, ale nedovolí im to robiť z celého srdca vierou. Takže, všetky tri pokúšania sú veľmi ťažké, ale najťažšie je to druhé. Napáda samo učenie viery v Duchu, keďže je duchovné a o duchovných záležitostiach. Zvyšné dve útočia na vieru vonkajšími okolnosťami, napr. šťastím a nešťastím, láskou a utrpením a pod., ale aj tieto nás podrobne preveria. Veď je bolestivé neustále kráčať za nebom a stále trpieť núdzu a jesť kamene, keď nie je chlieb. No je bolestivé aj pohrdnúť priazňou, úctou a majetkom, priateľmi a spoločnosťou, a vzdať sa vecí, ktoré už človek získal. Ale viera toto všetko dokáže, ak je založená na Božom slove. Ak je silná viera, tieto veci sú ľahké.

St. Louis ed., 11:542-543.