Modli sa a starostiť sa nechaj Boha - 16. október

„A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“ (Mt 6:27)

V našej záhrade máme malé kŕmidlo pre vtáčiky. Vždy ho naplním vtáčím zobom a vtáčiky už vedia, že ich tam budú čakať raňajky. Pristanú v kŕmidle a zobú semiačka, alebo ich vyzobú zo zeme.

Ježiš hovoril Kázeň na hore v Galiley, regióne, kde všade naokolo štebotajú vtáčiky a rastú krásne poľné kvety. Zo svojho okolia vychádzal preto, aby bol názorný: „Pozrite vtákov nebeských: ani nesejú, ani nežnú, ani nezhromažďujú do stodôl, a váš Otec nebeský ich živí.  Či vy nie ste omnoho viac ako oni?  A tým, že ste ustarostení, kto z vás môže predĺžiť svoj vek čo aj len o lakeť?“ (Mt 6:26-27)

Inými slovami, pozri sa, čo máš pred očami. Už si niekedy videl vystresovaného vtáčika? Vtáčiky každé ráno vstanú a spievajú. Sú jednoducho šťastné. Žiadnemu vtáčikovi nebol sľúbený večný život. Žiaden vtáčik nedostal nebeskú nádej. A predsa spievajú každý deň. Ježiš nevravel, že vtáčiky len tak nečinne vysedávajú a čakajú na jedlo, ktoré dostanú. Sú aktívne.

Páči sa mi, čo povedal Martin Luther: „Modli sa a starostiť sa nechaj Boha.“ To je skutočné tajomstvo. List Filipským v 4. kapitole, 6. – 7. verši vraví: „O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom s vďakou predkladajte Bohu svoje žiadosti vo všetkých svojich modlitbách a prosbách. A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum,  bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi.“

Keď ťa najbližšie zovrú strach a starosti, keď ťa najbližšie začne napádať otázka: „Čo ak sa stane toto? Čo ak sa stane tamto?“ obráť to na modlitbu. Vzhliadni k Bohu a nechaj Ho dať ti Svoj pokoj.

https://www.harvest.org

Nekonečná Božia láska - 15. október

„Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími...“ (Jn 1:12)

Kto môže opísať alebo zmerať Božiu lásku? Boh je láska. Avšak fakt, že Boh je láska, neznamená, že všetko je sladké, krásne, šťastné a že Božia láska vôbec nemôže dovoliť trest za hriech. Božia svätosť požaduje, aby bol každý hriech potrestaný, ale Božia láska zaistila pre hriešneho človeka plán záchrany a spásy. Božia láska ustanovila kríž Ježiša Krista, ktorý človeku ponúka odpustenie a očistenie. Bola to Božia láska, ktorá poslala Ježiša Krista na kríž.

Bez ohľadu na to, akého hriechu si sa dopustil, bez ohľadu na to ako veľmi by bol čierny, špinavý, zahanbujúci či strašný, Boh ťa miluje. A predsa táto Božia láska, ktorá je viditeľná, neomylná a nekonečná, Božia láska, ktorá siaha kdekoľvek sa človek nachádza, môže byť úplne odmietnutá. Boh sa nikomu nebude vnucovať proti jeho vôli. Tvoja časť je veriť. Tvoja časť je prijímať. Nikto to za teba nemôže urobiť.

Modlitba dňa

Tvoja láska ma zaplavuje, Otče. Napriek môjmu hriechu ma Ježišova smrť na kríži môže očistiť od celej minulosti. Pokorne prijímam tento dar, Pane.

Billy Graham Evangelistic Association

 

Prečo dávate peniaz - 14. október

Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom, a svoj zárobok za to, čo nesýti? (Iz 55,2)

Boh sa človeka pýta, prečo používa peniaze na to, čo zo skúsenosti vie, že nepomáha a nenasýti? Vytvára len prázdnotu a bezmocnosť, pretože to odvádza pozornosť od blízkeho spoločenstva so Stvoriteľom.

Hodnoty, ktorým človek pripisuje veľkú váhu, nedávajú potravu duši a neuspokojujú duchovný hlad človeka.

Mnohí ľudia a tiež kresťania dávajú kopec peňazí na takzvané kresťanské projekty, ktoré nikomu neprinášajú jedlo... Prečo dávate peniaz za to, čo nie je chlebom...? pýta sa Pán skrze proroka Izaiáša. Táto otázka patrí aj nám. Ako používame naše peniaze, čas a sily?

Radosti tohto sveta stoja naozaj veľa. A ty za ne platíš. Nejde len o to, že veľa platíš, ale ide tiež o to, že nakoniec zisťuješ, že vôbec nezasýtili vnútorné potreby tvojej duše.

Diablove produkty majú vždy falošný opis tovaru, ktorý skrýva pravdu o smrteľnom jede hriechu. Produkt, ktorý nikdy neprináša to, čo sľubuje. Napriek tomu používame čas, silu a peniaze na to, aby sme si ho opäť kúpili. Ten nás podvedie a zaslepí.

Ak je aj zakryté naše evanjelium, zakryté je tým, čo hynú. V nich zatemnil Boh tohto sveta myseľ neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. (2Kor 4,3-4)

Tak prečo míňať peniaze na to, čo nie je chlebom, aj keď to na sebe nápis „chlieb“ má. Prečo sa človek nechá opäť a opäť oklamať? Prečo nás tak ľahko ovplyvní masa ľudí, ktorá vo svojom egocentrizme riadi tento hriešny svet?

Musíme pamätať, že tento svet je zlý a vždy v protiklade Bohu. Prečo teda míňame svoje peniaze takto? Či sme zaslepení, že už nevidíme jasne? Čujte ma pozorne a jedzte dobré a v hojnosti sa bude kochať vaša duša! (Iz 55,2)

Je dôležité, aby si nielen kúpil ten chlieb, ktorý sa ti bez peňazí ponúka, ale aby si z neho aj jedol – z chleba života.

Nachýľte uši a poďte ku mne, poslúchajte a budete žiť. (Iz 55,3)

Pozvanie v Izaiášovi nikto nemôže odmietnuť. Nikto nemôže povedať: „Ja nemôžem prísť.“ Ó všetci smädní, poďte k vode! Poďte i vy, ktorí nemáte peniaze! Kupujte obilie, jedzte; poďte, kupujte bez peňazí, bez platenia víno a mlieko! (Iz 55,1-2)

Môžeš prísť a nakupovať taký, aký si. Lebo Niekto už raz všetko zaplatil, aby si mohol dostať život nezaslúžene. Ale to, že všetko je zaplatené, neznamená, že už nemáš žiadnu zodpovednosť.

Keď Boh dáva úžasnú ponuku, v ktorej každý, kto je smädný, môže prísť a piť živú vodu, bolo by tragické, keby to aj tak nebolo tvoje, lebo si ľahostajný a neprídeš. Veď keď Boh hovorí: „Čujte ma pozorne...“ hovorí o tvojej zodpovednosti. Hovorí o tvojich prioritách.

Si v sobotu večer tak dlho hore, že prespíš väčšinu nedele? Si v Pánov deň súčasťou mnohých zbytočných vecí a nepotrebne zabíjaš čas? Ide veľa z tvojho času na svetské reči alebo čítanie, ktoré nebuduje? Prečo dávaš peniaze na to, čo nie je chlebom? Žiješ v tme individualizmu a sebectva? Prečo nenačúvať Bohu?

Ak cítiš, že sa ti nechce čítať Slovo, povedz to Bohu. Modli sa nech vytvorí smäd v tvojom vnútri, ktorý ťa privedie k Nemu, aby si pil. Pamätaj, že k Biblii sa dá postaviť dvoma spôsobmi: buď sa naješ tak, až si hladný, alebo neješ až si z toho sýty.

Čo si zvolíš?

Nemíňaj svoje peniaze, čas a silu na to, čo nenasýti. Obráť svoje srdce k Bohu!


Ukážka z knihy Curt A. Westman - Zamyslenia II. Ak vás táto ukážka zaujala a mali by ste záujem o knihu, môžete si ju najvýhodnejšie kúpiť na www.eshop.evs.sk/index.php/zamyslenia-ii

Kedy je pohľad hriech a kedy nie - 13. október

„Počuli ste, že bolo povedané: Nescudzoložíš! Ale ja vám hovorím: Každý, kto žiadostivo pozerá na ženu, už scudzoložil s ňou v srdci. Ak ťa teda pravé oko zvádza na hriech, vylúp ho a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zhynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo bolo uvrhnuté do pekla. A ak ťa pravá ruka zvádza na hriech, odtni ju a zahoď; lebo ti je užitočnejšie, aby zahynul jeden tvoj úd, než aby celé tvoje telo prišlo do pekla.“ Mt 5:27-30

Povieš si: Ak je pravda, že sa dá scudzoložiť pohľadom na ženu, čo máme robiť? Veď muži a ženy musia žiť pospolu a dennodenne prichádzať do kontaktu. Máme ujsť zo sveta, alebo si odťať uši, oči a srdce? Odpoveď: Kristus nezakazuje spolu žiť, jesť, piť, alebo sa spolu smiať a baviť. To je všetko nevinné, kým súčasťou toho nie je: „túžiť po nej.“ Kým to nezahŕňa žiadostivosť, môžeš dobre žiť medzi ľuďmi bez hriechu a prichádzať do styku s každým... Kristus nezakazuje pohľad na iného človeka; lebo hovorí k tým, ktorí musia žiť vo svete medzi ľuďmi... Naopak, chce, aby si poznal rozdiel medzi pohľadom a túžbou... Aj toto je najväčšia príčina cudzoložstva, ktorá sa vždy musí objaviť: Ľudia nechápu Božie slovo o svojom manželovi/manželke ako o človeku, ktorého im Boh daroval a požehnal, ale stále sa rozhliadajú, kde by našli iného partnera... Skutočným umením a najlepšou obranou voči tomuto by preto bolo, keby sa každý naučil vnímať svojho manželského partnera správne podľa Božieho slova, podľa ktorého vo svojom mužovi alebo žene môžeš nájsť ten najvzácnejší poklad a najkrajší šperk, v ktorom môžeš zazrieť svoj odraz. Potom by každý miloval svojho partnera a vážil si ho ako Boží dar a klenot... Boh sám mi dal túto ženu ako dar a vložil mi ju do náručia. A ja viem, že sa teší On aj všetci anjeli, keď zostávam v láske verne pri nej. Prečo by som mal pohrdnúť takým vzácnym Božím darom a ľpieť na inej žene, v ktorej nenájdem tento poklad a šperk? ... Ale pretože ľudia nechápu alebo si nevážia toto Božie slovo, ľahko sa stáva, že jednému z partnerov sa ten druhý zunuje, cíti k nemu nevraživosť, zaľúbi sa do niekoho iného a nedokáže odolať žiadosti a túžbe. Lebo nepozná umenie správne prijímať svoju manželku podľa nádhery a ozdoby, ktorou ju pre neho Boh zaodel. Nedovidí ďalej, ako vidia jeho oči, keď si myslí, že jeho žena je tuctová alebo slabá, kým iná žena je krajšia a lepšia. Teraz už rozumiete, kedy je pohľad hriech a kedy nie, teda vtedy, keď sa pozeráš na inú ženu tak, ako by si sa mal pozerať na svoju ženu. No pritom to necháp tak úzko, že by mal byť niekto odsúdený len preto, že je v pokušení a cíti, že sa v ňom zmieta takáto žiadosť a túžba. Často hovorievam, že nie je možné žiť ako telo a krv bez náchylnosti k hriechu, a týka sa to nielen tohto prikázania, ale všetkých prikázaní. Preto učitelia uvádzajú rozdiel, s ktorým aj ja súhlasím: Púha myšlienka, bez privolenia, nie je smrteľný hriech... Jeden z dávnych otcov to povedal takto: Nemôžem zabrániť vtákom, aby mi lietali nad hlavou, ale môžem im zabrániť, aby si postavili hniezdo v mojich vlasoch alebo ma ďobali do nosa.

St. Louis ed., 7:440-446

Čo Ježiš povedal o starostiach - 12. október

„Nebuďte teda ustarostení o zajtrajší deň, lebo zajtrajší deň postará sa o seba. Dosť má deň svojho trápenia.“ (Mt 6:34)

Veľký teológ Charlie Brown vyhlásil o starostiach toto: „Vyvinul som novú filozofiu… Starostím sa iba raz za čas.“

Teraz mi dovoľte zacitovať skutočného teológa, donedávna žijúceho Dr. Martyna Lloyda-Jonesona, ktorý povedal: „Ak dovolím svojej obave o budúcnosť ochromiť ma v prítomnosti, usviedča ma to z ustarostenosti.“

V dnešnom svete sa deje tak veľa vecí, ktoré by mohli byť príčinou našich obáv. Vojnou proti terorizmu to ani zďaleka nekončí. Existuje teroristická armáda, aká tu ešte nebola a hovorí si Islamský štát.  Potom sú tu nevyspytateľné krajiny, ako Severná Kórea a Irán, ktoré sa vyzbrojujú nukleárnymi programami.

Máme však aj osobné problémy. Sú tu pracovné problémy… rodinné problémy… zdravotné problémy.

Ako môžeme prekonať strach a obavy? Biblia k tomu má čo povedať. Sám Ježiš sa k tomu vyjadruje v Kázni na hore:

„Nebuďte teda ustarostení a nehovorte: Čo budeme jesť? alebo: Čo budeme piť? alebo: Čím sa budeme odievať? Lebo všetko toto pohania hľadajú. Veď váš Otec nebeský vie, že to všetko potrebujete.  Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané.“ (Mt 6:31)

Veriaci by nemali byť ustarostení. Ježiš nehovorí, že kresťania by nemali venovať pozornosť životným potrebám. Nehovorí, že by sme na ne nemali myslieť alebo žeby sme nemali plánovať svoju budúcnosť. Biblia nás povzbudzuje k usilovnej práci, šetreniu peňazí a ďalším veciam. Ježiš však hovorí, že tieto veci nám nemusia robiť starosti.

Starosti tvoj život nepredĺžia, iba ho zdeptajú.

https://www.harvest.org

Ježiš sa nikdy nemení - 11. október

„Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky.“ (Žid 13:8)

Biblia hovorí: „A ako je ľuďom uložené raz umrieť...“ Bežnému človeku sa to zdá ako neúprosná a beznádejná situácia. Stovky filozofií a veľa náboženstiev vzniklo s úmyslom obísť Božie slovo. Moderní filozofi a psychológovia sa stále pokúšajú preukázať, že aj iná cesta, než tá Ježišova, je východiskom. Ľudia ich však skúsili všetky a žiadna z nich neviedla nikam inam než nadol. Kristus prišiel, aby nám poskytol odpovede na tri pretrvávajúce problémy – hriechu, smútku a smrti. Je to Ježiš Kristus a jedine On, kto je rovnako pretrvávajúci a nemenný „rovnaký včera i dnes, i naveky.“ Všetky ostatné veci sa môžu zmeniť, ale Kristus ostáva nemenný.

V nepokojnom mori ľudských vášní Kristus stojí neochvejne a pokojne, pripravený privítať každého, kto sa na Neho obráti, aby prijal požehnanie Jeho bezpečia a pokoja.  Pretože žijeme v období milosti, v ktorom Boh zasľubuje, že „kto chce“, môže prísť a prijať Jeho Syna. Toto obdobie milosti však nebude trvať večne. Dokonca aj teraz žijeme z požičaného času.

Modlitba dňa

Ježiš, aj keby sa moji milovaní, priatelia a kolegovia zmenili, Ty budeš vždy ten istý. Vďaka za Tvoju nemennú lásku.

Billy Graham Evangelistic Association