Ďalšia mimoriadna otázka - 16. apríl

A pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a vaše mysle v Kristovi Ježišovi. (Fil 4:7) Spojené štáty americké: detskí scenáristi „Túto otázku sa nemôžeme spýtať. Nepoznáme na ňu odpoveď!“ Scenáristi pracovali na detskom videu s názvom Stephanova skúška viery, v ktorom mladý chlapec cestuje v čase…

Kázanie bez podpory - 15. apríl

Komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeľuje tomu, kto ho vyučuje. Nemýľte sa! Boh sa nedá vysmievať! Čo človek rozsieva, to bude aj žať! (Gal. 6:6-7) Pavol tu káže učeníkom alebo poslucháčom Slova, aby sa delili so všetkými vecami, čo majú, so svojimi učiteľmi. V…

Zisk, o ktorý nemôžeš prísť - 14. apríl

Ježiš sa zahľadel na nich a povedal: U ľudí je to nemožné, ale nie u Boha; lebo u Boha je všetko možné. – Evanjelium podľa Marka 10:27 V týchto slovách sú dva silné impulzy, aby sme boli kresťanmi, ktorí všemožne zápasia o hynúci svet, a úplne sa oddali misii medzi…

Mimoriadny reformátor - 13. apríl

Zvestuj slovo, ... presviedčaj, karhaj, napomínaj so všetkou trpezlivosťou a poučovaním. (2. Tim 4:2) Nemecko: Martin Luther 31. októbra 1517 pribil Martin Luther deväťdesiatpäť téz biblickej viery na dvere kostola v nemeckom Wittenbergu a následne strávil zvyšok svojho života len krôčik od popravy. Napriek nebezpečenstvu sa Luther nikdy nevyhol príležitosti…

Čakať, že potkan zdochne - 12. apríl

Blahoslavení milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu. – Evanjelium podľa Matúša 5:7 Hovorí sa: „Neodpustiť je ako užiť otravu na hlodavce a čakať, že potkany zdochnú.“ Ak je niečo, čo by sme mali my všetci v tejto dobe uplatňovať viac, tak je to odpustenie a milosrdenstvo. Ježiš povedal: „Blahoslavení milosrdní, lebo…

Mimoriadny potlesk - 11. apríl

...keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. (2. Kor 4:18) Anglicko: Thomas Hauker Thomas Hauker, bystrý, obľúbený a atraktívny mladík, nezaprel svoj vzťah s Kristom. Preto ho odúsdili na smrť upálením na hranici. Niekoľko dní pred popravou prišli do Thomasovej anglickej väzenskej cely jeho priatelia. Jeden z nich povedal: „Počul…