Zotrie tvoje obavy - 9. február

V deň, keď by som sa mal báť, ja v Teba dúfam. (Ž 56:4)   Jedna možná odpoveď na skutočnosť, že naše obavy sú zakorenené v nedôvere je takáto: „S pocitmi obavy musím zápasiť takmer každý deň a cítim, že moja viera v Božiu milosť musí byť absolútne nedostatočná. Tak…

Mimoriadna práca - 8. február

A neprestajne spomíname pred naším Bohom a Otcom dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista (1. Tes 1:3) Severný Vietnam: brat Da   V čase, keď brat Da prvýkrát počul kresťanské programy na svojom krátkovlnnom rádiu, bol verným členom komunistickej strany v severnom Vietname.…

Zabúdaš na svoje spasenie? - 7. február

Akože unikneme my, ak zanedbávame také veľké spasenie? (Žid 2:3)   Premýšľaš o veľkosti svojho spasenia? Alebo ho neberieš na vedomie? Reaguješ na dôležitosť svojho spasenia? Alebo s ním zaobchádzaš tak, ako so svojou záveťou, nárokom na auto alebo zmluvou na svoj dom? Raz si to podpísal a potom niekde…

Mimoriadna prosba - 6. február

Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša. (Fil 4:19) Severná Kórea: misionár na návšteve   Keď chlapec v hoteli konečne zazrel „podnikateľa" na návšteve, utekal za ním a chytil ho za ruku. Prekvapený návštevník sa snažil vymaniť zo zovretia, ale čoskoro si uvedomil,…

Skutočný problém obáv - 5. február

Keď teda poľnú trávu, ktorá dnes je a zajtra ju do pece hodia, Boh tak zaodieva, či nie skôr vás, ľudia malej viery? (Mt 6:30)   Ježiš povedal, že koreňom obáv je nedostatočná viera v budúcu milosť nášho Otca. Jednou z reakcií na tieto slová by mohlo byť: „Toto nie…

Mimoriadna ochrana - 4. február

... chráni chodníky práva a stráži cestu svojich zbožných. (Pr 2:8) Ukrajina: Vera Yakovlena   Nespočetné množstvo kresťanov z ukrajinského mesta muselo kvôli svojej viere odísť do pracovných táborov na Sibíri. Teraz bola na rade Vera Yakovlena. Tieto tábory boli známe svojou reputáciou, a Vera si bola istá, že neprežije.…