Ďalší príbeh...

...ujímajte sa slabých...
I.Tes.5,14

Tento príbeh je o Lukášovi, ktorý sa ako dôsledok dvojnásobného neprijatia a ešte všeličoho ďalšieho ako 18 ročný dostáva do väzenia na dlhých deväť rokov.

Najprv bol odmietnutý biologickou matkou, ktorá nezodpovedne rodila množstvo detí a vzdávala sa ich. Potom sa stáva adoptívnym rómskym dieťaťom v jednej kresťanskej rodine. Rodina si ho vzala ako jeden a polročného. Aj keď zámer a snahy rodiny boli dobré, nepociťoval tu, ako sa neskôr vyjadril, potrebné prijatie a lásku. Začal vyčíňať a vzdorovať. Dostal sa do zlej partie a spolu spáchali lúpež. Ocitá sa vo väzenskom prostredí v Šaci, kde sa sním rodina za celý čas vôbec nekontaktuje a neodpovedá na jeho listy. Ostal celkom sám bez podpory a opory.

L10Po niekoľkých rokoch tunajšieho väzenia sa odhodláva navštíviť kresťanské stretnutie, ktoré tu pravidelne organizujeme ako Slovenské evanjelizačné stredisko, takzvané evanjelické pobožnosti. Od prvého okamihu, ako prišiel, bol zaujatý počutou zvesťou, ale aj prijatím. Bolo to v júni 2016. Od tej chvíle bol pravidelným návštevníkom a teda aj žiakom v Božej škole. Prijímal evanjelium a rozhodol sa ísť vierou za Pánom Ježišom. Sám to hodnotil ako zmenu a posun k lepšiemu. Predtým nezvládal napätia a prichádzal aj do konfliktov so spoluväzňami, čo mu prinieslo nepriaznivé zápisy v hodnotení. Pravidelne si začal čítať Novú zmluvu a inú kresťanskú literatúru, ktorú sme tam ponúkali. Spomínal, že nikdy toľko nečítal ako teraz. Začal vypracovávať aj náš vzdelávací biblický korešpondenčný kurz, ktorý mu tiež rozširoval duchovné základy pre stabilizovanie viery. S pravidelnosťou s našou misiou korešpondoval. Pomáhali sme mu posielaním potrieb na písanie (zošity, perá, známky...) a skromne aj finančne.

Za 10,-EU mal dobitý kredit, aby mohol na chvíľu zavolať, a tak sme sa mohli počuť, ak nebola príležitosť sa dlhšie vidieť. Po čase bol preradený do väznice v Kráľovej v Banskej Bystrici. Tu spoločné stretnutia s ním i s ďalšími ďalej pokračovali, neskôr sa aj museli časovo prispôsobiť tomu, že doobeda bol v tejto väznici pracovne zaradený a nemohol prichádzať, s čím sa nevedel uspokojiť. Tak sa podarilo pobožnosti presunúť na poobedie po práci. Veľakrát v osobných rozhovoroch spomínal, že tú dĺžku trestu už nezvláda a nevie sa dočkať slobody.

V marci 2020 ma požiadal, či by som sa nemohol zúčastniť v Banskej Bystrici súdu, kde by mohol byť podmienečne prepustený. Výnimočne som sa zúčastnil a na vyzvanie aj vyjadril k jeho osobe a k zmenám ktoré u neho nastali, no nakoniec prokurátorka zamietla prepustenie. Dlho očakávané prepustenie prišlo až po úplnom odsedení celého trestu v nedeľu 25.10.2020. Keďže bol Lukáš náš osvedčený zverenec, klient, mohli sme v tomto prípade ako misia uvažovať aj o ďalšej praktickej pomoci pre neho, keďže ostal úplne sám a nemal by kam ísť. Z tohto dôvodu, už možno aj s dvojročným predstihom, som sa kontaktoval s bratom Stankom Gurkom, riaditeľom už celkom známeho a osvedčeného diakonického centra Dom na pol ceste vo Veľkom Slavkove. On ochotne prisľúbil toto miesto.

L1Ako je známe, nedeľa 25.október na Slovensku spadal práve do väčších obmedzení súvisiacich s pandémiou. Prišlo to trochu nevhod, ale odovzdaní Pánovi sme s ochotným bratom Andrejom Čapaiom, ktorý poslúžiť ako šofér, boli Lukáša v Kráľovej vyzdvihnúť na presne stanovený čas 11,45 h. Lukáša od prvej chvíle, ako prešiel bránu väznice, šokoval kľud na ulici i všade, kde sme boli. Až si nevedel zvyknúť. Keď sme dorazili do Veľkého Slavkova, najprv sme sa uložili na dva dni v mládežníckom centre SEM-u a tu strávili prvé chvíle slobody na lepší ,,rozbeh“, začiatok. V pondelok sme navštívili Dom na pol ceste, kde Lukáša prijali riaditelia Gurkovci s ochotou a srdečnosťou. Ukázali mu izbu, kde bude bývať a prácu, ktorú ak chce, môže robiť. Mala by to byť stolárska dielňa, potešil sa.

Tieto prvé chvíle po dlhom čase neslobody sú pre Lukáša, napriek tomu, že začiatok je požehnaný nad očakávanie, psychicky náročné a ešte prejde nejaký čas, kým sa aklimatizuje. Nádejam sa však, že keď to pôjde ďalej s Pánom, bude to radosť ďalej sledovať.. Rozlúčili sme sa v utorok 27.10. s tým, že ostávame v spoločnom aktívnom kontakte.

väzenie svedectvo väzni


Prečítané 811 krát

Zdieľajte: