Prečo prišiel Ježiš?

Prečo prišiel Ježiš? - I
(biblické miništúdium)
 
Ako by ste odpovedali na túto otázku? Mňa pri čítaní Biblie zaujalo, že sú miesta v evanjeliách, kde Pán Ježiš  o tom priamo rôznym spôsobom hovorí. Nižšie je niekoľko Ježišových výpovedí z evanjelií, kde hovorí o svojom poslaní.
 
Mt 5:17;   Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť; 
Ježiš neprišiel ako náboženský revolucionár, ale prišiel vo svojom živote naplniť to, čo predpovedali o Mesiášovi proroci. Neprišiel ani zrušiť Boží zákon, ale prišiel na svojom živote naplniť jeho význam. Tiež platí, že On ako jediný z ľudí tento zákon nikdy neporušil, ale ho dokonale plnil. 
 
Mt 9:12-13 Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí... lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.  Toto bola Ježišova reakcia na to, keď farizeji vyčítali Jeho učeníkom, prečo sa Ježiš stýka s "colníkmi a hriešnikmi" (= tí, čo zradili národné i morálne ideály židovstva). Hoci Ježiš uzdravoval, tu nemyslí na telesné zdravie, ale na zdravie duchovné. Ježiš vidí sám seba ako Lekára, ktorý prichádza k tým, čo majú chorú dušu. Paradoxne, tí, ktorí očakávali, že ich Mesiáš pochváli a že budú privilegovaní (t. j. tí, čo sa považovali za správnych), o tých nemá Ježiš záujem. On má záujem práve o tých, ktorí sú na okraji spoločnosti, morálne, sociálne i duchovne. 
 
Mt 10:34-35;  (por. Lk 12:51-53) Nenazdávajte sa, že som priniesol mier na zem; nepriniesol som mier, ale meč. Lebo prišiel som rozdvojiť syna s otcom, dcéru s materou, nevestou so svokrou.  
Fúúha, toto sú tvrdé slová. Ale hovoria o tom, aké dôsledky do života ľudí prinesie ich rozhodnutie nasledovať Ježiša. Ježišovi nasledovníci aj dnes v mnohých krajinách čelia prenasledovaniu pre svoju vieru v Ježiša, a to dokonca aj od svojich najbližších. Treba si uvedomiť, že nasledovať Ježiša ako svojho Pána môže mať zásadné dôsledky pre naše vzťahy s druhými ľuďmi. Niektorí sa môžu od nás kvôli tomu aj odvrátiť. 
 
Mt 15:24   (Ježiš) odvetil: Ja som poslaný len k strateným ovciam domu izraelského.  
Ježiš si bol vedomý, že počas svojho pozemského pôsobenia mal ísť k židom. Jeho služba k pohanom bola minimálna. Až neskôr vyslal učeníkov k všetkým národom. (por. Mt 28:19-20, Sk 1:8) Izrael vyznával vieru v pravého Boha. Izrael mal proroctvá o Mesiášovi. Izrael mal byť "svetlom národov" (por. Iz 42:6; Iz 49:6; a Iz 51:4) a skrze Izrael sa malo poznanie o Bohu rozšíriť medzi všetkých ľudí (napr. Zach 8:22; Jer 16:19; Iz 60:3; Ž 86:9). 
 
Mt 20:28 (Mk 10:45)  Ako ani Syn človeka neprišiel, aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých. 
1. Ježiš prišiel ako služobník. 2. Prišiel, aby sa obetoval za druhých. Tu jasne naznačuje svoje obetné vykupiteľské dielo. 
 
Mk 1:38  Ale On im riekol: Poďme inde, do okolitých mestečiek, aby som aj tam kázal; veď na to som prišiel. 
Ježiš prišiel, aby zvestoval Božie kráľovstvo. A to na mnohých miestach (Izraela). 
 
Lk 19:10 Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo. 
Ježiš prišiel hľadať a zachrániť stratených, duchovne mŕtvych ľudí, tých, ktorých ostatní už odpísali. 
 
Ak chcete prečítať uvedené Ježišove výpovede v širšom kontexte, choďte myškou na biblický odkaz a po kliknutí sa vám otvorí na novej karte príslušná kapitola. 
 
Toto nie je vyčerpávajúci zoznam. V ďalšom blogu sa budeme venovať textom z Evanjelia podľa Jána. 
Ak poznáte nejaký ďalší text, kde Pán Ježiš hovorí o svojom poslaní, kľudne mi napíšte na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Rád tu vaše postrehy doplním. Alebo môžeme diskutovať na Facebooku EVS, kde je tento článok zdieľaný. 
 
 

Ježiš biblia


Prečítané 1564 krát

Zdieľajte:

O autorovi