pri prameni 2011

pri prameni 2011 (273)

nedeľa, 10 apríl 2011 01:47

Pri prameni 10. aprí­l

Napísal(a)

Či teda vierou rušíme zákon? Vôbec nie! Ale platnosť zákona potvrdzujeme.

Rímskym 3:31

Keď je veriaci adoptovaný do Božej rodiny, jeho vzťah k ľudskej prirodzenosti a zákonu je ukončený. Odvtedy je pod novými pravidlami, novou zmluvou.

sobota, 09 apríl 2011 01:55

Pri prameni 9. aprí­l

Napísal(a)
Lebo sa zjavila milosť Božia, spasiteľná všetkým ľuďom.

List Títovi 2:11


Farár Büchsel píše o starom človekovi, ktorý mal zlú povesť, že vstúpil do seba, keď mal hodne nad sedemdesiat rokov, ale nemohol dosiahnuť pokoj. Raz ho stretol na poli a videl, ako plakal.
piatok, 08 apríl 2011 01:18

Pri prameni 8. aprí­l

Napísal(a)

Rozpomínam sa na milostivé skutky Hospodinove, na slávne skutky Hospodinove na základe všetkého, čo nám preukázal Hospodin, hojný v dobrote k domu Izraela, ktorú nám preukazoval podľa svojho milosrdenstva a podľa svojej hojnej priazne.

Izaiáš 61:3

Nemôžeš spraviť to isté? Nezažil si žiadne milosrdenstvo? Hoci by si prežíval temné obdobie, či dokážeš zabudnúť na hodinu, keď si stretol Ježiša a počul Jeho slová: „Nasleduj ma“?

štvrtok, 07 apríl 2011 01:05

Pri prameni 7. aprí­l

Napísal(a)
Vtedy spravil Mojžiš medeného hada a vystavil ho na tyč. A bolo tak,
že keď uštipol had niekoho, a keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil.

4. kniha Mojžišova 21:9


V jedno nádherné májové ráno si rybár čistil siete na brehu mora. Zrazu zbadal krásneho mladého orla, ako sa zniesol celkom blízko neho na hromadu kamenia. Vtom sa mladý orol striasol a vyletel ako šíp hore do modrého neba.
streda, 06 apríl 2011 02:01

Pri prameni 6. aprí­l

Napísal(a)

Marta bola príliš zamestnaná posluhovaním.

Lukáš 10:40

Jej chybou nebolo, že slúžila. Z každého kresťana sa stane služobník. „Ja slúžim," bude heslom všetkých princov nebeskej kráľovskej rodiny. Ani nebolo jej chybou, že „veľa slúžila."

utorok, 05 apríl 2011 01:33

Pri prameni 5. aprí­l

Napísal(a)
Hospodine, vyviedol si moju dušu z ríše smrti, oživil si ma
a vychvátil spomedzi tých,  ktorí sostupujú do jamy.

Žalm 30:4


Chlapec, ktorý vyberal vajcia na príkrej skale nad morom, sa spustil na lane na vyčnievajúcu časť brala, až sa dostal na výbežok, kde morskí vtáci kládli svoje vajcia. Dole pod ním asi dvesto stôp šumelo more a udieralo o skalu.
pondelok, 04 apríl 2011 01:31

Pri prameni 4. aprí­l

Napísal(a)

On vytrhne ťa z pasce lovca.

Žalm 91:3

Boh vytrhuje z pasce lovca dvojako. V prvom rade nás chráni, aby sme do nej nevstúpili, a ak to predsa spravíme, potom nás z nej vyslobodzuje. Pre niekoho je prvý spôsob cennejší, pre iného je lepší ten druhý.

nedeľa, 03 apríl 2011 01:37

Pri prameni 3. aprí­l

Napísal(a)

Hospodin dokoná za mňa.

Žalm 138:8

V malom horskom hoteli vo Švajčiarsku v spoločenskej miestnosti stál klavír. Dievčatko deň čo deň schádzalo do miestnosti a falošne vyklepávalo pieseň. Hosťom to už bolo na nevydržanie.

sobota, 02 apríl 2011 01:52

Pri prameni 2. aprí­l

Napísal(a)

Spomíname tvoju lásku viac než víno.

Veľpieseň 1:4

Ježiš nenechá svoj ľud zabudnúť na Jeho lásku k nim. Ak zabudnú na všetku lásku, ktorou ich zahrnul, pridá novú. „Zabudli ste na môj kríž? Spoločenstvo pri mojom stole vám ho pripomenie.

piatok, 01 apríl 2011 01:13

Pri prameni 1. aprí­l

Napísal(a)

Tvojím príbytkom je Boh praveku a dole na pomoc ramená večnosti.

5. kniha Mojžišova 33:27

Bola noc a bola hrozná búrka. Po brehu mora kráčal muž. Vietor skučal. Hromy burácali. Blesky sa križovali a dážď sa lial prúdmi.