Čomu sa podobá nebo?

Je nebo viac ako kostol alebo ako hostina?    Po krste ma rodina pozvala na posedenie k obedu v reštaurácii. Pozvanie som prijal. Pred modlitbou pri stole som položil prítomným otázku: „Pred chvíľou sme boli v kostole, teraz sedíme tu v reštaurácii za pekne prestretými stolmi. Čo si myslíte, v…

Pobožnosť, spokojnosť a zisk

Sú ľudia, ktorí sú spokojní a nie sú zbožní. A sú ľudia zbožní, ktorí nie sú spokojní... Kam by si sa zaradil?   A pobožnosť so spokojnosťou je skutočne veľkým ziskom; 1 Tim 6:6   V tejto vete sú tri podstatné mená: pobožnosť, spokojnosť a zisk. Ako spolu súvisia?  …

Induktívne štúdium Biblie

Ďalšie moje blogy o rôznych spôsoboch štúdia Biblie: → Ako študovať Bibliu (nielen) v skupine pomocou 5P → Grafická metóda štúdia Biblie

Štúdium Biblie môže byť zábavné! (Grafická metóda štúdia Biblie)

Ak mi niekto povie, že sa pri štúdiu Biblie nikdy nenudil, tak  mám podozrenie, že buď klame alebo nikdy Bibliu v skutočnosti neštudoval.Jednoducho, každý z nás z času na čas upadne do rutiny a odtiaľ je už len krôčik k nude. Je preto užitočné obmieňať spôsoby, akými čítame a študujeme…

Ako rozvíjať svoje kritické myslenie

O kritickom myslení sa veľa hovorí, že nám chýba, že ho treba rozvíjať, ale ako na to? Clay Scroggins vo svojej knihe How to Lead When You're Not in Charge hovorí, že mať kritické myslenie a byť kritický nie je to isté. Ukážme si tento rozdiel na príklade. Keď vojdeš…

Ako študovať Bibliu (nielen) v skupine pomocou 5P

Prednosti tohto spôsobu štúdia Biblie sú, že je jednoduchý, univerzálny, má misijný rozmer a je veľmi praktický.  A zvládne ho každý. Naozaj.   Túto metódu používajú aj misionári (od nich som sa o nej dozvedel) v krajinách, kde je ťažké šírenie kresťanskej viery. Dokonca som počul príbeh ako touto metódou viedli miestnych…