3 apokalyptické otázky v súvislosti s COVID-19

V súvislosti s dnes už celosvetovou pandémiou ochorenia COVID-19 si niektorí ľudia kladú otázky, ktoré inokedy zostávajú takmer nepovšimnuté. Je toto koniec sveta? Sú kresťania špeciálne chránení? Je toto Boží trest?   K slovu sa dostávajú aj rôzne náboženské pseudoteórie či zjednodušujúce odpovede. V skutočnosti nepomáhajú, ale vnášajú ešte väčší zmätok…

Pôst počas korony

Na začiatku pôstneho obdobia som napísal pár myšlienok k tomu, ako zmysluplne prežiť pôst. Ľudia, ktorí praktizujú nejaké duchovné disciplíny, tak si na začiatku pôstu naplánujú, ako pôst strávia. Niekto sa zriekne jedla, niekto určitej aktivity, prípadne inú aktivitu pridá (modlitbu, čítanie Písma). Je to naše dobrovoľné rozhodnutie.   Ale…

Ako a prečo čítať žalmy - práve dnes!

Žalmy sú svedectvom o zápasoch, radosti i bolesti.     Ak si nevieš rady s Bibliou, čítaj žalmy. Ak si sa zasekol vo vzťahu k Bohu, čítaj žalmy.   Žalmy nám pripomínajú pravdy, ktoré poznáme a odhaľujú nové, ktoré nám unikajú. Aj známy žalm sa v novej situácii objaví v…

Čas s dieťaťom

  Písal som už o tom, prečo je dôležité nezanedbávať rande s manželkou (manželom) aj po rokoch spoločného života. Podobne dôležitý je aj čas s deťmi. S každým individuálne. Toto som tiež v istom období zanedbal. Je to dôležité zvlášť, keď máte viac detí. Ale chybu môžete spraviť aj pri…

Prečo prišiel Ježiš? - II

Prečo prišiel Ježiš? - II (biblické miništúdium)   Pri čítaní Biblie ma zaujalo, že sú miesta v evanjeliách, kde Pán Ježiš  priamo rôznym spôsobom hovorí o tom, prečo prišiel.  V predošlom blogu sme si všimli Ježišove výroky v synoptických evanjeliách (Matúš, Marek, Lukáš). Nižšie je niekoľko Ježišových výpovedí z Evanjelia…

Pôst prakticky

Čo hovorí Ježiš o pôste? Keď sa postíte, nebuďte zamračení ako pokrytci, ktorí si nasadzujú smutný výzor na tvár, aby ľudia videli, že sa postia. Veru hovorím vám: Majú svoju odmenu! Ale keď sa ty postíš, pomaž si hlavu a umy si tvár, aby nie ľudia videli, že sa postíš,…