„Jej synovia vstanú a blahoslavia ju…“

(Pr 31:28)

Iba Boh vie v plnosti oceniť vplyv kresťanskej matky na formovanie charakteru jej detí. Niekto raz povedal: „Aká matka, také deti.“ Väčšina šľachetných charakterov a kvalitných  vodcov v histórii mala dobré, bohabojné matky. Hovorí sa, že George Washington mal zbožnú matku a že matka sira Waltera Scotta bola milovníčkou poézie a hudby. Na druhej strane sa vraví, že matka Nera bola vrahyňa a že nemravná matka Lorda Byrona bola pyšná a agresívna žena. Vplyv matky na život jej detí sa nedá odmerať. Deti poznajú a absorbujú jej príklad a postoje, keď dôjde na otázky čestnosti, zdržanlivosti, vľúdnosti a pracovitosti.

Modlitba dňa

Vďaka, Pane, za matky, ktoré ťa milujú. Ich vplyv má dopad na celý svet.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1964 krát

Zdieľajte: