„Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:31-32)

Hoci Ťa nepoznám, viem o Tebe toto: Už si niekedy bol zranený. Stretol si ľudí, ktorí Ti povedali nepekné veci. Stretol si ľudí, ktorí Ti spravili niečo zlé. A celkom určite sa už v Tvojom živote stala nejaká neprávosť.

Niektorí vravia, že netreba odpúšťať tým, ktorí im ublížili, pretože si odpustenie jednoducho nezaslúžia. Mali by sa však spýtať samých seba, či si zaslúžia odpustenie. C. S. Lewis povedal: „Každý tvrdí, že odpustenie je super vec, až kým sám nemusí niekomu odpustiť.“

Pozrime sa teda na to, čo hovorí o odpúšťaní Biblia:

 „Nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli spečatení na deň vykúpenia.

Každá rozhorčenosť a vášnivosť, hnev a krik i rúhanie so všetkou zlosťou nech sú vám vzdialené. Ale buďte vospolok dobrotiví, milosrdní, odpúšťajte si, ako aj Boh odpustil vám v Kristovi.“ (Ef 4:30-32)

Boží príkaz odpúšťať by mal stačiť, ale dovoľte mi spomenúť ďalší dôvod, prečo by sme sa mali naučiť odpúšťať – môže nám to predĺžiť život. Nedávne štúdie ukázali, že u tých, ktorí neodpúšťajú, sa zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku. Tiež majú častejšie depresie a problémy s hnevom, stresom či úzkosťou. Dr. Charlotte van Oyen Witvliet, výskumník z Hope College, povedal: „Ochota odpúšťať Vám prospieva nielen emocionálne, ale aj fyzicky.“

Ľudia, ktorí skúmali zdravotné výhody odpúšťania došli k rovnakému záveru ako Biblia pred mnohými rokmi – odpúšťať je dobré.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 752 krát

Zdieľajte: