„Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá,  plň povolanie evanjelistu, konaj si službu.“

(2Tim 4:5)

Všetky umelecké majstrovské diela zahŕňajú rovnako svetlo, ako aj tieň. Šťastný život nie je ten, ktorý je plný slnečnej žiary, ale ten, ktorý na to, aby vytvoril krásu, používa oboje, svetlo aj tieň. Najlepší hudobníci sú spravidla tí, ktorí vedia, ako vytvoriť pieseň zo smútku. Fanny Crosby, ktorej duch planul vierou v Krista, videla viac svojimi nevidiacimi očami, než vidí väčšina z nás normálnym zrakom. Dala nám jedny z najlepších gospelových piesní, ktoré potešujú naše srdcia a životy. Pavol a Sílas vo väzení zamorenom potkanmi vo Filipách, bičovaní väzenským dozorcom, spievali o polnoci svoj chválospev. Ich trpezlivosť v utrpení a prenasledovaní však viedla k usvedčeniu pohanského väzenského dozorcu.

Modlitba dňa

Nech sa moje srdce naučí spievať uprostred zdanlivej temnoty. Udeľ mi Svoju milosť, aby som Ťa chválil, Pane Ježiši.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1343 krát

Zdieľajte: