„A keď sa farizeji zhromaždili, spýtal sa ich Ježiš: Čo si myslíte o Kristovi? Čí je syn?“ (Mt 22:41-42)

Ježiš je nepochybne najkontroverznejšou postavou v dejinách ľudstva. Niektorí ho milujú, uctievajú a nasledujú. Iní ho nenávidia, odmietajú a opovrhujú Ním. Väčšina Ho zas úplne ignoruje. No stále je to Ježiš.

Kto je Ježiš? Pred dvetisíc rokmi sa sám Kristus pýtal rovnakú otázku: „Čo si myslíte o Kristovi? Čí je syn?“ (Mt 22:42) A ľudia sú dodnes zmätení odpoveďou. Je veľmi pravdepodobné, že v histórii nebolo nikdy viac ľudí, ktorí veria v Ježiša a zároveň nemajú poňatia, kým Ježiš vlastne je.

Mnohí o Ježišovi hovoria s rešpektom. Vravia napríklad: „Verím, že Ježiš bol úžasným prorokom,“ alebo, „Verím, že Ježiš bol Boží posol,“ alebo, „Verím, že Ježiš bol najlepším človekom na svete.“

No Biblia nás učí, že Ježiš Kristus bol jediným Synom Božím, nehovorí, že bol človekom, ktorý sa stal Bohom. Je to Boh, ktorý sa stal človekom. Biblia ďalej učí, že Ježiš je druhým členom Trojice a že bol nadprirodzene počatý v lone Panny Márie. Ježiš nebol len nejakým učiteľom, bol najlepším a najväčším učiteľom, Bohom v ľudskej podobe.

Biblia hovorí, že Kristus bol fyzicky ukrižovaný a že vstal z mŕtvych. Biblia nás tiež učí, že Ježiš nebol jeden z mnohých bohov, ale že je jediný Boh, že si je rovný s Otcom a že je vyvýšený nad všetko ostatné. Práve preto nás mohla vykúpiť len a len Ježišova smrť, nič iné by pred spravodlivým Bohom neobstálo.

Ježiš sa nikdy nestal Bohom. Vždy bol Bohom. Kráčal medzi nami a vyzeral ako obyčajný muž, no stále to bol Boh.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1315 krát

Zdieľajte: