„Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo.“ (Gal 1:7)

Nadprirodzené veci nás niekedy dokážu riadne zmiasť. Keď niekto urobí zázrak, automaticky predpokladáme, že je to Boží človek. No je to naozaj tak? Mali by sme veriť hocikomu, kto dokáže urobiť zázrak?

Satan má svojich falošných kresťanov. Myslím, že sa riadi starým anglickým príslovím, ktoré hovorí, že ak nemôžeš poraziť svojho súpera, máš sa pridať na jeho stranu. Satan veľmi rád falšuje a predstiera. K všetkým dobrým veciam v kresťanskom živote vytvoril satan na tomto svete svoju napodobeninu.

Vždy sa nájdu ľudia, ktorí budú klamať a tvrdiť, že niečo je zázrakom, hoci to zázrakom vôbec nie je. No a potom sú tu zázraky, ktoré dokáže učiniť aj diabol. Biblia nás varuje pred falošnými znameniami a zázrakmi, ktoré učiní Antikrist a falošní proroci, ktorí s ním budú v posledných časoch spolupracovať. Preto nemôžeme veriť niekomu len preto, že údajne slúži ľuďom a činí zázraky.

Okrem falošných zázrakov sú tu falošní veriaci a falošné evanjelium. Apoštol Pavol píše, že bol často „v nebezpečenstvách medzi falošnými bratmi“ (2Kor 11:26). A v liste do Galácie napísal: „Čudujem sa, že od Toho, ktorý vás povolal v milosti Kristovej, sa tak rýchlo odvraciate k inému evanjeliu, ktoré ani nie je iné evanjelium. Sú však niektorí, čo robia zmätok medzi vami a chcú prekrútiť evanjelium Kristovo.“ (Gal 1:6-7)

Ako teda rozlíšiť, kto je Boží a kto nie? Počúvaj, čo daný človek hovorí. Ak si jeho výroky odporujú s biblickým učením, nepočúvaj ho.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1859 krát

Zdieľajte: