„Dbajte, aby vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o živobytie, a znenazdania prikvačil by vás ten deň.“ (Lk 21:34)

Abraham Lincoln povedal: „Môžete klamať svojím počínaním niektorých ľudí nejaký čas, niektorých dokonca po celý čas, ale nikdy nie všetkých po celý čas.“

Ježiš rozprával podobenstvo o mužovi, ktorý zasial na pole pšenicu, no v noci prišiel jeho nepriateľ a zasial medzi pšenicu kúkoľ. Kúkoľ spočiatku vyzeral ako pšenica, no omnoho neskôr si farmár uvedomil, že to v skutočnosti nebola pšenica.

Boh má na tomto svete skutočných veriacich rovnako ako satan svoj kúkoľ medzi pšenicou. Dýchajú ten istý vzduch. Tešia sa z toho istého slnka a toho istého dažďa. Jedia to isté jedlo. Chodia do rovnakých škôl a žijú v rovnakých susedstvách. Chodia do tých istých kostolov. Spievajú tie isté piesne. Hovoria o tom istom. No jedného dňa Boh oddelí pšenicu od kúkoľa, pravé od nepravého. Nie je to našou úlohou, urobí to Boh.

Popiera však prítomnosť tejto hŕstky pokrytcov, farizejov či veriacich, ktorí to pokašľali, tvrdenia Krista? Vôbec nie. Ježiš bol vždy presne taký, ako sľúbil.

To neospravedlňuje kresťanov, ktorí ho reprezentujú. Mali by sme sa snažiť byť dobrými reprezentantmi Ježiša Krista. Mali by do toho dať všetko. Treba si však uvedomiť jedno – ľudia zlyhávajú, no Boh nikdy nezlyhá.

Boh všetko vie a všetko vidí. Povrchná výhovorka, že v kostole bolo príliš veľa pokrytcov, v deň súdu neobstojí. Boh sa ťa spýta: „Prijal si môjho Syna, Ježiša Krista? Čo si s Ním urobil?“ A ty budeš musieť odpovedať.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 2038 krát

Zdieľajte: