„Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ F 4:13

Dávid povedal: „Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku.“ (Ž 23:1) Ak ti stále niečo chýba, možno Pán ešte nie je tvojím pastierom. Ak by bol skutočne tvojím pastierom, potom by si v Ňom našiel spokojnosť i naplnenie.

Spokojnosť apoštola Pavla bola výsledkom jeho blízkeho a intímneho priateľstva s Ježišom, vďaka ktorému sa mohol pozdvihnúť nad okolnosti. Dalo mu silu poradiť si s čímkoľvek, čo mu prišlo do cesty. Napísal: „Všetko môžem v Kristovi, ktorý ma posilňuje.“ (F 4:13)

V podstate hovoril: „Nezáleží na tom, čo ma postretne, zvládnem to skrze Krista.“ Toto je úžasná rovnováha, odhaľuje nám náš diel a Boží diel. Pavol nepovedal, že kresťan všetko môže sám. Ani že Boh všetko spraví za kresťana. Boh niečo urobí, a potom my musíme odpovedať na to, čo On koná.

Sú zdroje i sila, ale my si ich musíme prisvojiť. Boh nám dal silu byť takým mužom a ženou, akými nás povolal, ale musíme si to privlastniť.

Iba Boh sa môže zmocniť, ale len my sa môžeme podriadiť. Len Boh môže viesť, no len my môžeme nasledovať. Len Boh nás môže usvedčiť z hriechov, no len my môžeme robiť pokánie. Boh neprekročí hranicu našej slobodnej vôle a nedonúti nás spraviť to, čo od nás chce. Ak by to urobil, potom by sme neboli nič viac ako roboty. Ale pretože chce, aby sme konali zo slobodnej vôle, On začína, ale my musíme odpovedať na to, čo koná.

Je to Boh, kto pracuje, ale my sa mu musíme podriadiť.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1150 krát

Zdieľajte: