„Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“ F 4:19

Pravdepodobne nie je jasnejší dôkaz duchovnej zrelosti ako štedrosť v dávaní peňazí. Martin Luther povedal: „Nevyhnutné sú tri obrátenia: srdca, mysle a peňaženky.“

Často je to posledná oblasť, ktorú obrátime k Bohu. Chceme si udržať plnú kontrolu. Je nám nepríjemné, keď sa táto téma čo i len nadhodí. Možno že naše nepohodlie je znakom, že táto oblasť nie je v našom živote v poriadku.

Biblia sa tejto téme venuje pomerne často. Stojí za to poznamenať, že peniaze sú také dôležité, že sú hlavným námetom takmer polovice podobenstiev, ktoré rozprával Ježiš. Navyše sa touto témou zaoberá až sedmina veršov Nového zákona.

Pre vašu predstavu, ako je to v porovnaní s inými témami, Biblia ponúka 500 veršov o modlitbe, takmer 500 sa týka viery a 2 000 veršov je o peniazoch. Boh chce, aby bola táto oblasť v našich životoch v rovnováhe.

V liste veriacim vo Filipách Pavol napísal: „Teraz mám všetko, čo potrebujem, ba aj navyše. Som zahrnutý vašimi darmi, čo ste poslali po Epafroditovi. Sú ľúbeznou vôňou, príjemnou obetou, milou Bohu.“ (F 4:18, Botekov preklad)

Epafroditus priniesol od týchto veriacich mimoriadny dar. To sa apoštola hlboko dotklo, pretože to bol obetný dar. Boli iní, ktorí mu mohli pomôcť, ale neurobili to. Pavol hovoril: „Nech vás Boh za to požehná. Bohu sladko vonia, že ste takto dávali.“

Väčšinu zborov finančne podporuje relatívne malé percento ľudí, ktorí objavili radosť z dávania. Trúfol by som si povedať, že je to dôsledok – títo ľudia odhalili aj tajomstvo spokojnosti.

https://www.harvest.org

Laurie


Prečítané 1419 krát

Zdieľajte: