„Daj do poriadku svoj dom…“

(2Kr 20:1)

Človek odsudzuje sám seba tým, že odmieta Božiu spásu. V láske a milosti Boh ponúka mužom a ženám spôsob úniku, cestu spasenia, nádej a očakávanie lepších vecí. Človek vo svojej slepote, hlúposti, tvrdohlavosti, samoľúbosti a láske k hriešnym pôžitkom odmieta Božiu jednoduchú metódu úniku pred bolesťami večného vyhnanstva. Predstav si, že by si bol chorý a zavolal by si lekára, ktorý by prišiel a dal by ti lekársky predpis. Keď si si to premyslel, rozhodol si sa ignorovať jeho radu a odmietol si lieky. Keď by sa po pár dňoch vrátil, našiel by vás v oveľa horšom stave. Mohol by si obviniť lekára? Mohol by si ho brať na zodpovednosť? Dal ti lekársky predpis, predpísal liek. Ty si ho však odmietol!

Práve tak Boh predpisuje riešenie na problémy ľudskej rasy. Tým riešením je osobná viera a vernosť Ježišovi Kristovi. To riešenie je „znovuzrodenie.“ Ak ho úmyselne odmietame, potom musíme znášať následky a nemôžeme z toho obviňovať Boha. Je to chyba Boha, ak my odmietame riešenie?

Modlitba dňa

Pane Ježiši, ako si si sadol a hľadel na Jeruzalem, plakal si. Daj mi rovnaký súcit pre tých, ktorí neprijali Tvoje riešenie a neznovuzrodili sa.

Billy Graham Evangelistic Association

graham


Prečítané 1130 krát

Zdieľajte: