piatok, 13 november 2020 02:00

Plniť Jeho vôľu znamená veriť - 13. november

Napísal(a)
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

"Keď niekto chce plniť Jeho vôľu, rozozná to učenie, či je z Boha, alebo či sám od seba hovorím." Evanjelium podľa Jána 7:17

Spýtajme sa aj dnes: Čo to znamená plniť Božiu vôľu? V skutočnosti to znamená veriť v Pána Ježiša a mať v Ňom útočište.

Preto nie je správne, ak dávame znak rovnosti medzi Božiu vôľu a zákon. Zákon je zjavením Božej svätosti. V našom vzťahu k Bohu je zákon daný na to, aby sme si uvedomili, kým v skutočnosti sme. Sme nesúci ľudia, ktorí nemajú ani najmenšiu šancu obstáť pred Bohom na základe svojich vlastných prirodzených schopností. Zákon je daný na to, aby nás súdil a odsúdil. (2 K 3:7-9)
Božia vôľa - v tom absolútnom zmysle - nás vedie stále k spáse: Boh chce "aby všetci ľudia boli spasení a došli k poznaniu pravdy". (1Tim 2:4)
"Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň." (J 6:40)
Ak sa naplní Božia vôľa s nami, tak budeme spasenými a požehnanými ľuďmi!
To chce s nami Boh. Toto je to ’učenie’, s ktorým Pán Ježiš prichádza. Hovorí, že On sám je Božím darom pre stratený svet. "Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho." On je chlieb, ktorý prichádza z neba, aby dal svetu život. "Kto verí v Syna, má večný život." (J 3:36)
Ak plníme Jeho vôľu tým, že veríme v Pána Ježiša, zažijeme a budeme mať večný život!
Vtedy sme v najhlbších zákutiach nášho srdca presvedčení o Bohu samom a o Jeho Slove!

Prečítané 506 krát Naposledy zmenené štvrtok, 12 november 2020 23:28
Øivind Andersen

Teológ, učiteľ a kazateľ (1905-1994). Napísal množstvo kníh a je dobre známy nórskym kresťanom.