Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (331)

streda, 25 november 2020 02:00

Len jedno je potrebné - 25. november

Napísal(a)

Len jedno je potrebné. Evanjelium podl'a Lukáša 10:42

Božie slovo si musíš vryť do mysle. Tie slová musíš počúvať znovu a znovu, pretože v mysli veľmi ťažko zotrvávajú. Božie myšlienky nie sú naše myšlienky.

Myslíš si, že mnohé iné veci sú dôležité. Robíš to preto, lebo si neuvedomuješ, o čom je večnosť. Mysľou nedokážeš obsiahnuť čas, ktorý sa nikdy neskončí. Biblický opis pekla ťa napíria hrôzou, ale ty nedokážeš v pinosti pochopiť, aký hrôzostrašný je Boží trest. Pomyslenie na nebeskú blaženosť ťa naplňa radosťou a ty si uvedomuješ, že v nebi je sláva, ktorá d'aleko prekoná všetko, čo chápeš.

Ak by si poznal nekonečnú skutočnosť spôsobom, ako ju pozná Ježiš, bolo by ti úpine jasné, že existuje iba jedna, skutočne iba jedna nevyhnutná vec.

Na Božom súde nie je iba jedna ale dve možnosti. Na súde sa Boh všetkým neprihovorí rovnakým spôsobom. Niektorých nazve požehnaní, iných pomenuje prekliati.

Boží súd je večný Nedá sa zmeniť. Z toho dôvodu sú všetky ostatné otázky nepodstatné v porovnaní s Božím verdiktom o spasení a večnom zatratení.

V Božom kráľovstve to funguje tak, že musím ísť smerom, ktorý vedie k cieľu, ak ho chcem dosiahnuť. Ak chcem ísť do neba, musím ísť po ceste, ktorá ma tam zavedie.

Jedinou nevyhnutnou vecou pre spasenie je urobiť to, čo urobila Mária. Posadiť sa a počúvať Ježišove slová. Nesedela s kritikou na perách a nehodnotila situáciu. Nemyslela si, že je dôležitá. Zistila však, že Ježišove slová prinášajú blaženosť. Potrebovala ich počuť, aby prežila.

Len jedno je potrebné!

V živote Božieho dieťaťa je Pánove slovo najdôležitejšie. Bez neho sa k nebu nepriblížime, pretože práve Ježiš prináša Božie slovo. A bez Neho nie je spasenie.

Preto je len jedna vec, ktorú ty a ja musíme urobiť: musíme niesť následky skutočnosti, že treba len jedno. Musíme nechať hlavné miesto Božiemu slovu.

nedeľa, 22 november 2020 02:00

Radosť z budovania mostov - 22. november

Napísal(a)

„… ale Pána, Krista, posväcujte v srdciach! Každému, kto by vás bral na zodpovednosť pre vašu nádej, buďte stále pripravení vydať počet, pravda, v tichosti a s bázňou…“  1Pt 5:15-16a

Jedného dňa nám priviezli vodu. Naše králiky mali práve mladé. Keď ten chlapík vošiel do garáže, kde ich máme, a zbadal všetky tie malé králiky, žasol. Kým vykladal vodu, znovu a znovu vyjadroval údiv – a pri tom používal Ježišovo meno.

Trochu ma to dráždilo, tak som si pomyslel, že to je dobrá príležitosť porozprávať sa s ním. Keď nasadal do dodávky, pristúpil som k nemu s pozvánkou na evanjelizačné večery SoCal Harvest.

„Viete, počul som vás dnes veľa hovoriť o Ježišovi,“ povedal som.

Vyzeral šokovane.

„Počul som vás povedať ,Ježiš‘ trikrát,“ pokračoval som. „Zjavne máte veľký záujem o Ježiša, však?“ Potom som mu podal pozvánku. „Toto podujatie bude celé o Ježišovi. Prečo sa neprídete pozrieť?“

Nikdy neviete, kedy sa naskytne príležitosť podeliť sa o vieru. Ako nám hovorí 1. list Petra 3:15: „Vždy buďte pripravení vydať svedectvo každému, kto sa opýta na dôvod nádeje, ktorá je vo vás, s tichosťou a bázňou.

Trochu sa to podobá na obhajobu na súde. Ale nemyslime si, že sme prokurátori, skôr svedkovia. Nie sme tu na to, aby sme ľudí ponížili alebo zahanbili. Sme tu, aby sme svedčili ohľaduplne a s úctou. Vždy je tu spôsob, ako vybudovať k niekomu most.

Zdá sa mi, že keď sa niektorí kresťania delia o svoju vieru, chcú len vyhrať spor. Ale cieľom nie je vyhrať spor, cieľom je získať dušu. Cieľom je postaviť most, nie ho spáliť. Ak chceš nejakú dušu získať, musíš byť príťažlivý.

https://www.harvest.org

piatok, 20 november 2020 02:00

Aký je tvoj príbeh? - 20. november

Napísal(a)

„Prísne teda dbajte, ako obcujete, nie ako nemúdri, ale ako múdri.“ Ef 5:15

Minule sa ma ktosi opýtal, akú cenu má svedectvo kresťana, ktorý nikdy v živote nemal väčšie problémy. Napríklad, ak bol niekto v minulosti závislý na drogách alebo si odpykal nejaký čas vo väzení, a potom začal žiť pre Krista, považujeme to za veľké svedectvo. No niekto iný mohol žiť pomerne morálne. Snažil sa dodržiavať pravidlá. Ale tiež zistil, že potrebuje Boha. Uvedomil si, že potrebuje Spasiteľa, a uveril v Krista.

Obe svedectvá sú cenné. Na svete je mnoho rôznych ľudí. Nie každý sa vie vžiť do kože kriminálnika alebo človeka, ktorý bol závislý na drogách. Sú ľudia, ktorí ku ktorým najviac prehovorí svedectvo človeka, ktorý žil morálne a možno dokonca chodil do kostola.

Stručne povedané, toto je tvoje svedectvo ako kresťana: Predtým si bol stratený, no teraz si nájdený. Bol si slepý, ale teraz vidíš. Vtedy si smeroval do pekla, teraz ideš do neba. To je tvoje svedectvo a je dobré. Použi ho ako most, aby si sa podelil so svojou vierou.

Jedným z najväčších komplimentov, ktoré môže kresťan dostať, je, keď ľudia povedia: „Sledoval som ťa. Chcem vedieť, prečo si taký, ako si. Všimol som si tvoju radosť. Všimol som si tvoju cieľavedomosť. Všimol som si, ako sa namáhaš. Všimol som si, aký si milý. Si úprimný človek. Prečo si taký?“

Tu je správna odpoveď: „Je to pre moju vieru v Ježiša Krista.“ Potom sa podeľ o to, čo Boh pre teba urobil.

Každý kresťan môže svedčiť. Každý má svoj príbeh, ktorý má rozpovedať. Aj ty svedčíš a ľudia ťa pozorujú. Otázka znie: Vydávaš zlé alebo dobré svedectvo?

https://www.harvest.org

utorok, 17 november 2020 02:00

Preteky tvojho života - 17. november

Napísal(a)

„Dobre ste bežali! Kto vám zabránil, aby ste boli nepovoľní pravde?“ G 5:7

Jedinečnou prednosťou šprintéra Usaina Bolta, ktorý už ukončil kariéru, nebolo len to, že tak rýchlo bežal, ale že rýchlo štartoval. Rýchlo bežal aj dobiehal. Nikdy nespomaľoval. Úspešne nechával súperov za sebou v prachu.

Niektorí ľudia takto bežia preteky života. Vyštartujú s výstrelom, bežia plnou rýchlosťou a skončia víťazne. Iní začínajú rýchlo, ale spomalia. Niekedy aj zakopnú a spadnú, ale napokon vstanú a prejdú cieľovou páskou. Potom sú ďalší, ktorí začnú, ale nikdy nedokončia.

Kto určuje, ako pobežíš preteky svojho života? Možno ťa prekvapí moja odpoveď: Ty. Boh ti dáva všetko, čo potrebuješ. Dáva ti všetku silu i prostriedky, ale je na tebe, aby si ich využíval. Boh za nás nebeží. No my bežíme preteky na Jeho slávu.

Je naozaj úplne na tebe, ako pobežíš preteky života. Ty rozhoduješ, či budeš meniť svet, alebo svet zmení teba. Krok tých, čo menia svet, neurčuje súčasná kultúra. Tí, ktorí menia svet, nasledujú Krista a vplývajú na svoje okolie viac, ako okolie vplýva na nich. Tí, čo menia svet, sú termostatom, nie teplomerom. Oni regulujú teplotu. Oni udávajú tempo. Sami rozmýšľajú.

Ukáž mi niekoho, kto číta Bibliu, robí, čo mu Boh povie, a nasleduje Ježiša, a ja ti ukážem rebela voči dnešnej kultúre. To je ten, kto mení svet.

Ak si spadol, ak si zakopol, vstaň a začni znovu bežať. Boh dáva druhé šance. Ešte stále môžeš dokončiť preteky.

https://www.harvest.org

„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom. (1M 2:24)

Na chvíľu si predstav, aké by bolo žiť v záhrade Eden. Niekedy sa mi zdá, že záhradu Eden považujeme za nejaké imaginárne miesto ako Kamelot, Neverland alebo Atlantída. Záhrada Eden však bola skutočné miesto, do ktorej Boh umiestnil skutočných ľudí. Táto záhrada predčila všetky krásne miesta, ktoré sú dnes na našej planéte.

Adam bol v tej záhrade sám. Pomenoval všetky zvieratá, no stále mu čosi chýbalo. Totiž, niekto mu chýbal. „Potom riekol Hospodin Boh: Nie je dobré človeku byť osamote. Dám mu pomoc, ktorá mu bude roveň.“ (1M 2:18)

Boh Adama hlboko uspal. Keď sa zobudil, bola tam Eva. „Nato povedal človek: Toto je už kosť z mojich kostí a telo z môjho tela. Bude sa volať mužena, lebo je z muža vzatá.“ (1M 2:23) Pasáž pokračuje: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.“ (1M 2:24)

V 24. verši nachádzame dve slová, ktoré musia byť v manželstve stále prítomné, ak má byť plné života a úspešné. Sú to slová opustiť a priľnúť. Slovo priľnúť znamená „prilepiť sa alebo tesne priliehať.“ Najprv opustíš svojho otca a matku. Musí tam byť opustenie a to znamená predefinovanie starých vzťahov.

Syn je pre svoju matku a otca stále synom a dcéra je stále dcérou. Keď sa však pár zosobáši, ustanovuje tým novú domácnosť. Začína novú rodinu. Jeho prvotná zodpovednosť je voči svojej manželke a jej prvotná zodpovednosť je voči svojmu manželovi. Od rodičov sa musia odpútať. Toto je opustenie a priľnutie.

https://www.harvest.org

štvrtok, 12 november 2020 02:00

Rozdiely, ktoré sa dajú zladiť - 12. november

Napísal(a)

„Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (J 13:35)

Ak sa pár plánuje zobrať a prichádza ku mne na predmanželské poradenstvo, opýtam sa ich, či sa už pohádali.

Niekedy povedia: „Nie, my sa veľmi milujeme. Nikdy sa nedostávame do konfliktu.“

Ja im na to odpoviem: „Môžete teda odtiaľto odísť a pohádať sa.“ Vravím to, pretože páry sa musia naučiť konflikty riešiť.

Nikdy nedovoľ, aby sa vaša hádka preniesla do fyzickej roviny. Nikdy na seba neútočte. Nehádžte veci. Dokonca ani nedovoľte, aby sa vaša hádka otočila na zápas, kto hlasnejšie zakričí. Snaž sa počuť, čo ti druhý človek hovorí. Počúvaj ho alebo ju. Potom uplatni kľúčový princíp z Písma: „Nech slnko nezapadá nad vašim hnevom“ (Ef 4:26) Inými slovami, nechoďte do postele, ak sa jeden na druhého hneváte. Vyriešte to. Niekto musí začať s riešením a myslím si, že by to mali byť manželia. Mužovia majú milovať manželky ako Kristus cirkev (pozri Ef 5:25).

Jeden z dôkazov skutočného obrátenia je láska. Ježiš povedal: „Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať.“ (J 13:35) A R 5:5 vraví: „…láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný.“ Boh nám túto nadprirodzenú lásku zasľúbil, preto nehovor, že svoje problémy nedokážete vyriešiť. A netvrď, že sú medzi vami nezmieriteľné odlišnosti.

Začnite milovaním jeden druhého a uchopte lásku, ktorú vám Boh dal. Možno v tvojej mysli sa ona mýli a ty máš pravdu. Stále však hľadaj spôsob ako konflikt vyriešiť. Niekedy zistíš, že v skutočnosti sa nemýlila. Alebo zistíš, že ste sa mýlili obaja. Vyrieš to a nenechaj slnko zapadať nad svojím hnevom.

https://www.harvest.org

utorok, 10 november 2020 08:00

Celoživotný záväzok - 10. november

Napísal(a)

„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.“ (1M 2:24)

V dnešnej dobe môžete zobrať takmer každý sociálny neduh a spätne zistíte, že jeho príčinou je zničený domov. Prednedávnom som čítal zopár článkov o obchode s bielym mäsom a ako sú mladé dievčatá vtiahnuté do tohto životného štýlu. Niekedy ich muži sledujú na sociálnych sieťach a hľadajú v ich životoch slabé stránky. Keď dievča hovorí o tom, že je nešťastné alebo osamelé, začnú na ňu striehnuť a nejakým spôsobom sa s ňou snažia dostať do kontaktu. Napríklad správami.

Títo muži potom tieto mladé dievčatá, ktoré sú poväčšine neplnoleté, zoberú, opijú alebo nadrogujú a majú s nimi sex. Vyfotia si ich a potom ich fotkami vydierajú, pokiaľ dievčatá neurobia to, čo im povedia. Dievčatá sú odrazu chytené do víru a stávajú sa obeťami obchodu s bielym mäsom. V každom prípade, v ktorom sa dievča stalo obeťou tohto životného štýlu, dievča pochádzalo z nefunkčnej domácnosti.

Niekedy si páry budú klásť otázku: „Mali by sme spolu ostať kvôli deťom?“ Áno, to je dobrý dôvod. Na deťoch záleží, pretože rozhodnutia, ktoré robíš majú dôsledky na ďalšie prichádzajúce generácie.

Mám však aj iný dôvod, prečo by páry mali ostať spolu: pretože to povedal Boh. Zo všetkých obrazov, ktoré si Boh mohol vybrať, aby svetu ukázal svoju lásku a aby ukázal ako veľmi cirkev miluje Jeho, si vybral manželstvo (pozri Ef 5:25).

Na začiatku manželstva si veľmi zamilovaný, postupom času sa tvoje pocity budú meniť – budú slabnúť a znova silnieť. Láska sa mení, ty sa meníš, tvoj partner sa mení a život tiež − no svoj záväzok si váž. Tvoje emócie ho včas doženú. Podstatné je, že tento záväzok udržiavaš po celý život. Zostaňte spolu na celý život.

https://www.harvest.org

sobota, 07 november 2020 02:00

Dôležité má prednosť - 7. november

Napísal(a)

„Nehovorím to preto, že mám nedostatok; lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám.“ (F 4:11)

Myslím si, že pre tých, čo nie sú v manželstve, je dôležité nájsť osobné šťastie ako nezadaný človek skôr, ako nájdu svoje šťastie v manželstve, pretože ten, kto si myslí, že druhý človek naplní všetky jeho životné potreby, bude prekvapený.

To, po čom skutočne túžime je vzťah s Bohom. Potrebujeme, aby mu v našom živote patrilo prvé miesto. Následne na to, čo sme tento vzťah s Bohom našli, potrebujeme nájsť uspokojenie tam, kde sme, či už nezadaný alebo v manželstve.

Apoštol Pavol vyhlásil: „…lebo ja som sa naučil pristať na tom, čo mám.“ (F 4:11) Potrebujeme dať to najdôležitejšie na prvé miesto. Ako si hľadáš životného partnera, hľadaj zbožného človeka. Mnoho ľudí hovorí, že sú kresťanmi, zatiaľ čo v skutočnosti nimi nie sú, preto hľadaj niekoho, kto je zbožný. A dovoľ mi to celé posunúť o krok ďalej: hľadaj niekoho, kto je zbožnejší, než si ty sám.

Ak s niekým budeš tráviť čas, zistíš, či zbožný je alebo nie. Jednou z najlepších vecí, ktorú môžete urobiť, je ísť do cirkvi a spoločne uctievať. Študujte spolu Bibliu. Ak jeho alebo ju tieto veci nezaujímajú, tak tu máš hneď problém. Predtým ako sa budeš snažiť nájsť uspokojenie ako zosobášený človek, nájdi uspokojenie vo svojej nezadanosti.

Byť nezadaným človekom ti poskytuje určitú flexibilitu. Keď nie si v manželstve, máš možnosť robiť veci, ktoré by zosobášený človek nikdy robiť nemohol. Ak si momentálne slobodný, užívaj si to. Buď tak zbožný, ako je to možné. Slúž Pánovi. Využi voľný čas, ktorý máš, na Božiu slávu. Možno zistíš, že Pán ti do tvojho života pošle budúceho manžela či manželku, zatiaľ čo si zaneprázdnený službou Jemu.

https://www.harvest.org

štvrtok, 05 november 2020 02:00

Šťastne až do smrti - 5. november

Napísal(a)

„Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.“ (1M 2:24)

J. Paul Getty, jeden z najbohatších mužov, ktorý kedy žili raz povedal, že by s radosťou dal všetky svoje milióny za jedno trvalé manželstvo. Je však šťastné manželstvo v našej súčasnej kultúre možné?

Miera rozvodovosti je viac menej 50 percentná. A s druhým manželstvom vzrastá. Zlyhávajú v 60 percentnej miere. Pri tretích manželstvách je to až 73 percent. Nebol som rozvedený, no videl som to celkom zblízka. Moja mama sa vydala a rozviedla sedemkrát. Poznám skazu, ktorá s rozvodom prichádza. A chcem urobiť všetko, čo môžem, aby som manželské páry povzbudil v tom, aby si svoj manželský záväzok ctili po celý svoj život.

Prieskum medzi mileniálmi ukázal, že 43 percent by podporilo takzvaný manželský model beta. Znamená to, že by sa podujali na dvojročné otestovanie vzťahu pred rozhodnutím, či sa k nemu zaviazať alebo z neho odísť. A 36 percent mileniálov podporilo realitný model manželstva, v ktorom by sa páry zaviazali byť v manželstve na určité obdobie trvajúce od päť do tridsať rokov. Na konci tohto obdobia by prehodnotili, či chcú ostať zosobášení.

Poviem vám dôvod prečo realitný a beta model manželstva nebudú fungovať. Štúdie ukazujú, že tí, ktorí spolu žijú pred manželstvom majú oveľa vyššiu mieru rozvodovosti než tí, ktorí spolu pred manželstvom nežijú. V prípade párov, ktoré spolu žili pred svadbou, sa rozpadom skončí 85 percent z nich. Preto ak chceš svoje manželstvo predurčiť na zlyhanie, tak spolu žite pred svadbou.

Lepšie je však vyskúšať Boží model manželstva, ktorým je životný záväzok. Želám si, aby sme mohli slovo rozvod zo svojej slovnej zásoby vyčiarknuť. Ak sa do manželstva chystáš vstúpiť s myšlienkou, že napokon sa z neho dostaneš, potom do manželstva nevstupuj. Namiesto toho ostaň nezadaný.

https://www.harvest.org

pondelok, 02 november 2020 02:00

Začína to voľbou - 2. november

Napísal(a)

„Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi,  veď sme príbuzní.  Či nemáš pred sebou celú krajinu?  Oddeľ sa teda odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo; ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo… Abrám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu.“ (1M 13:8-9,12)

Často sa stretávam s tým, že ľudia, ktorých najviac láka svet sú tí, ktorí vyrastali v cirkvi. Na druhej strane, keď si už raz žil vo svete a videl si jeho slabosť, môže ťa to celkom znechutiť.

Do určitej miery som prišiel ku Kristovi vylučovacou metódou. Vedel som, kde odpoveď nebola. Videl som všetko, čo mi ponúkal svet, okrem iného aj cez život mojej mamy a do istej miery cez svoje vlastné hlúpe rozhodnutia. Tieto veci ma neťahali.

Abrahámovho synovca Lóta tieto veci priťahovali rovnako ako nočného motýľa svetlo. Lót je v Novej zmluve opísaný ako veriaci, no problém bol ten, že sa spoliehal na Abraháma. Abrahám kráčal s Bohom, no Lót kráčal s Abrahámom. Lót potreboval tohto Božieho muža, aby mu pomohol posúvať sa vpred. Nevybudoval si svoj vlastný blízky vzťah s Pánom.

Avšak Abraháma priťahoval Boh. Bola to láska Abraháma k Pánovi, ktorá mu pomohla udržať si správnu perspektívu. Abrahám sa zameral na večné veci.

Lót urobil zlé rozhodnutia a séria krokov ho priviedla k tomu, že skončil na nesprávnom mieste. Upadnúť do hriechu sa niekedy podobá snahe schudnúť. Snažíš sa, ale podvádzaš. Preto hľadáš logicky znejúce ospravedlnenie: „Už som to raz pokazil, tak to môžem pokaziť znovu. Aj tak som tú diétu už porušil.“

Takto funguje hriech. Myslíš si: „Viem, že by som to nemal robiť, ale urobím to len raz.“ Potom si povieš: „No, už som urobil tamto, tak ešte spravím toto.“ Séria malých rozhodnutí vedie k väčším a horším rozhodnutiam. Takto je to s hriechom. Malé veci sa vždy zmenia na veľké.

https://www.harvest.org