Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (95)

sobota, 04 apríl 2020 02:00

Boh s nami - 4. apríl

Napísal(a)

„Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby, a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.“ (Pr 18:24)

V dnešnej dobe môžeme vidieť veľa osamelých ľudí. Boh nestvoril človeka na to, aby žil v trýznivej vnútornej osamelosti. V prvom Edene Boh sám prichádzal k človeku, ktorého stvoril, aby nezažíval osamelosť.

Jednou z najpovzbudivejších vecí, ktorú Ježiš povedal svojim učeníkom, boli nasledovné slová: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28:20) Ježiš prišiel, aby obnovil spoločenstvo medzi človekom a Bohom a zbavil človeka osamelosti. Ježiš Kristus z tvojej duše odstráni osamelosť. Bude tvojím spoločníkom a priateľom.

Modlitba dňa

Pane, Ty chceš naplniť každú osamelú chvíľu a premeniť ju na čas neuveriteľnej radosti. Nech sa nikdy viac nebojím osamelosti.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 02 apríl 2020 02:00

Víťazstvo v utrpení - 2. apríl

Napísal(a)

„Ježiš mu riekol: Čo ja robím, to teraz nechápeš, ale potom pochopíš.“ (J 13:7)

Smiem ti pripomenúť, že choroba nie je najhoršia vec, ktorá ťa môže postihnúť? Najzvrátenejší a najnešťastnejší ľudia, ktorých som kedy stretol, nemali žiaden fyzický hendikep. Jedni z najväčších a najužitočnejších ľudí pre svet mali hendikep.

Handel, ktorý trpel ochrnutím pravej strany a ruky skomponoval oratórium Mesiáš. V poslednom roku svojho života sa Catherine Boothová priznala, že si nepamätá žiaden bezbolestný deň.

Hellen Kellerová napísala: „Ďakujem Bohu za svoje hendikepy, pretože cez nich som našla samu seba, svoju prácu a Boha.“ Jedni z najblaženejších kresťanov, akých som kedy stretol, boli „vozíčkoví“ svätí. Nech ti Boh udelí milosť, aby si „víťazil v utrpení.“

Modlitba dňa

Keď do môjho života vstúpi fyzické trápenie, nech ma pritiahne bližšie k Tebe, môj milovaný Pane Ježiši Kriste.

Billy Graham Evangelistic Association

piatok, 03 apríl 2020 02:00

Ako zmeniť národ - 3. apríl

Napísal(a)

„Nescudzoložíš!“ (2M 20:14)

Dnešné filmy, hudba a sitkomy zobrazujú sex ako niečo neškodné, zábavné a dokonca ho oslavujú. Zamysli sa, aký vplyv to má na našu kultúru. Uvažuj nad tým, aký odlišný by bol svet, ak by sme poslúchali len jedno z desiatich prikázaní: „Nescudzoložíš“ (2M 20:14).

Znamenalo by to, že rodiny by stále držali pokope. Znamenalo by to, že deti by neboli splodené mimo manželského zväzku a mali by vo svojich životoch stabilné zosobnenie otca.

Pri takmer každom obyvateľovi štátu so sociálnymi problémami spätne zistíš, že ich príčinou je rozpadnutá rodina a absencia otcov. Štatistiky nám to potvrdzujú. U synov, ktorí vyrastajú bez otcov, je až o 300 % väčšia pravdepodobnosť, že skončia v reedukačnom centre. 63 % tínedžerov, ktorí sa pokúsili spáchať samovraždu, žije v domovoch bez otca. 71 % študentov, ktorí predčasne zanechali strednú školu, pochádza z domovov bez otca. 90 % detí, ktoré utiekli z domu, a žije na ulici pochádza z domova bez otca. 85 % uväznenej mládeže vyrástlo v domove bez otca.

Myslím si, že ľudia niekedy veria myšlienke, že Boh odsudzuje sex. Aké smiešne. Boh sex stvoril. Jeden zo spôsobov, ako si manželia a manželky prejavujú svoju lásku, je cez sexuálne spojenie. Nemusí to byť špinavé slovo. Nemusí to byť tabu téma. Je to niečo, čo si ľudia môžu užívať a mať z toho potešenie. Avšak jediné miesto, kde to Boh požehná, je v rámci hraníc a bezpečného miesta manželského vzťahu.

Mimo manželstva môže byť sex nesmierne deštruktívny. Sex potrebujeme udržať na správnom mieste. Ak by sme len robili to, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove, ak by sme sa len vrátili k tomu, čo nám o manželstve hovorí Boh, zmenilo by to náš národ.

https://www.harvest.org

„Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo.“ (Ef 5:31)

Aby bol manželský vzťah plný života a bol silný, musia byť v hre vždy dve veľmi dôležité slová: opustiť a primknúť sa. Zmysel a zámer manželstva môžeme zhrnúť týmito dvomi slovami.

Prvá kniha Mojžišova nás v 2:24 nabáda: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.“ Mimo manželského vzťahu je najbližší vzťah stanovený nasledovnými slovami: „muž opustí svojho otca i svoju matku.“ Preto ak je nevyhnutné opustiť svojho otca a matku, potom musíš všetky druhotné väzby prerušiť, zmeniť alebo zanechať.

Úspešné manželstvo začína opustením − opustením všetkých druhotných vzťahov. Nevysvetľuj si to zle. Nevravím, že keď budeš v manželstve, nemal by si mať iné vzťahy. Stále si dieťa svojich rodičov. Stále si súrodenec. Avšak keď vstúpiš do manželstva, objaví sa nový vzťah a nová rodina. Tá rodina by sa pre teba mala stať prioritou číslo jeden.

To znamená, že ostatným vzťahom budeš prikladať menšiu dôležitosť. Hlavná zodpovednosť manžela je voči svojej manželke. Hlavná zodpovednosť manželky je voči svojmu manželovi. Áno, vždy si vážiš svojich rodičov, no je tu opustenie, ktoré musí nastať.

Primknúť sa znamená spojiť sa. Napovedá to o odhodlanom konaní. Na primknutí nie je nič pasívne. Je to ako lezenie po skalách. Pevne sa držíš. Priliehaš ku skale. Tak by malo vyzerať tvoje manželstvo. Pevne sa držíte jeden druhého. Navzájom ste si oddaní. Neznamená to, že ste prilepení jeden na druhého, no znamená to, že na sebe lipnete.

Tvoj najdôležitejší vzťah je vzťah s tvojím životným partnerom. Najprv opustíš. Potom sa primkneš. A ak to neurobíš, uškodí to tvojmu manželstvu.

https://www.harvest.org

utorok, 31 marec 2020 02:00

Nádej pre budúcnosť - 31. marec

Napísal(a)

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista:“ (F 3:20)

Ak sa sťahuješ do nového domu, chceš vedieť všetko o komunite, do ktorej sa sťahuješ. A keďže na nejakom mieste strávime večnosť, mali by sme o ňom niečo vedieť. Informácie o nebi nachádzame v Biblii. Keď rozprávame o nebi, zem sa na porovnanie popri ňom stáva ošumelou. Naše trápenie a problémy sa zdajú oveľa menšie, keď sme nadšení z očakávania budúcnosti.

V určitom zmysle, kresťan má nebo tu na zemi. Má pokoj duše, pokoj svedomia a pokoj s Bohom. Uprostred problémov a ťažkostí sa môže usmievať. Má pružnosť v kroku, radosť v duši a úsmev na tvári. Biblia však rovnako zasľubuje nebo po smrti.

Modlitba dňa

Otče, kým budem čeliť akýmkoľvek skúškam, ktoré mi prídu do cesty, budem čerpať nádej v slávnom zasľúbení neba − vo vedomí, že budem s Tebou!

Billy Graham Evangelistic Association

nedeľa, 29 marec 2020 03:00

Boh je láska! - 29. marec

Napísal(a)

„Miloval som ťa večnou láskou…“ (Jer 31:3)

Ako čítam Bibliu, vidím, že láska je hlavnou a dominantnou Božou vlastnosťou. Prisľúbenia Božej lásky a odpustenia sú tak skutočné, tak isté, tak pozitívne, ako ich len ľudské slová dokážu vypovedať. Avšak úplná krása oceánu sa nedá pochopiť, pokiaľ ju človek neuzrie. Rovnako je to s Bohom. Pokiaľ skutočne nezažiješ Božiu lásku, pokiaľ nie si jej držiteľom, nikto ti jej divy nedokáže opísať.

Nikdy nespochybňuj veľkú Božiu lásku, pretože je to rovnako nemenná súčasť Boha ako Jeho svätosť. Ak by to nebolo z Božej lásky, nikto z nás by nikdy nemal šancu v budúcom živote. Ale Boh je láska! A Jeho láska k nám je nekonečná.

Modlitba dňa

Keďže sa poznám, Pane, vedomie Tvojej lásky a odpustenia ma nikdy neprestane udivovať. V tomto vedomí mi pomôž ostatným hovoriť, že táto láska patrí aj im, ak k nej načiahnu svoju ruku.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 28 marec 2020 02:00

Duchovný boj - 28. marec

Napísal(a)

„Nech pokoj Boží rozhoduje vo vašich srdciach…“ (Kol 3:15)

Keď sa dôkladne pozrieme na problémy, ktorým v dnešnom svete čelíme, zistíme, že každý z nich predstavuje vnútorný problém a problém temnej stránky ľudského ducha. Z tisícov listov, ktoré dostávame, je zrejmé, že veľká časť populácie čelí hlbokým osobným problémom. Líšia sa od človeka k človeku, ale existujú a všetky sú vnútornými problémami.

Áno, sme ľudia, ktorí si podrobili vesmír, no hrozí nám, že prehráme boj ducha. Je tu však riešenie − milióny ho už dosiahli −, a to riešenie je v Ježišovi Kristovi. On vyhlásil: „Svoj pokoj“ − svoju voľnosť, svoju slobodu − „vám dávam“ (J 14:27).

Ak dnes otočíme reflektor pravdy na temnú stránku ľudského ducha a necháme Ježiša Krista, aby vládol v našich životoch, svitne nám nový deň. Odovzdaj svoje vnútro Jemu.

Modlitba dňa

Ako často som hlboko vo svojom vnútri zranený, Pane, ale vedomie Tvojej lásky a súcitu mi prináša nádej a pokoj.

Billy Graham Evangelistic Association

štvrtok, 26 marec 2020 02:00

Pravá láska - 26. marec

Napísal(a)

„… spojením v láske…“ (Kol 2:2)

Tisíce mladých párov žijú v manželstve bez lásky, pretože im nikdy nikto nepovedal, čo je pravá láska. Som presvedčený, že potrebujeme čítať 13. kapitolu Prvého listu Korintským, v ktorej nám apoštol Pavol podáva definíciu lásky. Vraví: „Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva; nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuľuje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou;  všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádejá, všetko pretrpí.  Láska nikdy neprestane.“ Ak by dnes ľudia poznali tento druh lásky, miera rozvodovosti by rapídne klesla.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, ak máme nesebecky milovať, potrebujeme vo svojich srdciach Tvoju lásku a odpustenie.

Billy Graham Evangelistic Association

utorok, 24 marec 2020 02:00

Pravé farby - 24. marec

Napísal(a)

„Lebo Jeho oči hľadia na cesty človeka…“ (Job 34:21)

Existuje starý príbeh, ktorý hovorí o prasati… Farmár priviedol prasa do domu. Okúpal ho, vyleštil mu kopytá, navoňal Chanelom č. 5, okolo krku mu uviazal stuhu a usadil ho do obývačky. Prasa vyzeralo v poriadku. Na pár minút si z neho urobil pekné priateľské domáce zvieratko. Avšak len čo sa otvorili dvere, prasa opustilo obývačku a skočilo do prvého blata, ktoré našlo. Prečo? Pretože vo svojej podstate to bolo stále prasa. Jeho prirodzenosť sa nezmenila. Zmenil sa jeho zovňajšok, no vo vnútri…

Môžeš zobrať človeka − vyobliekať ho, postaviť do prvého radu v kostole a vzbudiť dojem, že vyzerá ako svätý. Nakrátko môže oklamať aj svojich najlepších priateľov, ale potom ho daj do jeho kancelárie alebo klubu v sobotu večer a znova uvidíš, ako sa prejaví jeho skutočná podstata. Prečo sa takto správa? Pretože jeho podstata sa nezmenila. Nebol znovuzrodený.

Modlitba dňa

Všemocný Bože, sú časy, keď znehodnocujem svoje kresťanské kráčanie a opäť skĺzavam do blata. Očisti a posilni ma, pre Ježiša Krista.

Billy Graham Evangelistic Association

sobota, 21 marec 2020 02:00

Chlieb života - 21. marec

Napísal(a)

„Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba…“ (J 6:51)

V Evanjeliu podľa Jána 6:48 čítame, že Ježiš vyhlásil: „Ja som chlieb života.“ Ježiš práve nasýtil 5 000 ľudí piatimi chlebami a dvoma rybami. Všetci boli nadšení a unesení veľkým zázrakom, ktorý sa odohral, ale Ježiš hovoril o niečom dôležitejšom než ľudské potreby. Chlieb je v Písme symbolom duchovného života.

Človek má vrodený hlad po Bohu. Neuspokojí sa s ničím, čo je menej ako Boh. Jedine Boh môže nahradiť chlieb, ktorý uspokojuje vnútornú túžbu tvojej duše a hlad tvojho srdca. Biblia hovorí, že On je Chlebom života.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, ďakujem Ti za naplnenie túžob hlboko v mojom srdci. Tvoja prítomnosť napĺňa potreby mojej duše, a ja plesám.

Billy Graham Evangelistic Association