Zamyslenia 2020

Zamyslenia 2020 (366)

streda, 28 október 2020 02:00

Spoločnosť, v ktorej sa zdržiavame - 28. október

Napísal(a)

„a naplnilo sa Písmo, ktoré hovorí: Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť;  nazvaný bol priateľom Božím.“ (Jk 2:23)

Abrahám je nám v Písme jedinečne predstavený ako Boží priateľ. Raz povedal Boh svojmu priateľovi Abrahámovi, že chce, aby opustil svoj pohanský život a uctievanie falošných bohov, rodinu. Zbalil si svoje veci a šiel. Boh v podstate povedal: „Chcem, aby si so svojou ženou Sárou išiel na isté miesto. Netušíš ani, kde to miesto je. To ti odhalím neskôr. No chcem, aby si šiel.“

Abrahám poslúchol − sčasti. Veľký krok bol, že odišiel. Ešte väčší, že opustil svoju rodinu. No jedného člena rodiny si vzal so sebou: svojho synovca Lóta, ktorý mal na svojho strýka nepriaznivý vplyv.

Všetci poznáme ľudí, ktorí nás duchovne budujú, keď sa nachádzame v ich blízkosti. Odchádzame od nich s pocitom väčšej blízkosti s Pánom a posilenenia vo viere. Taktiež však poznáme ľudí, ktorí nás duchovne rúcajú, keď sa nachádzame v ich blízkosti. Lót bol ten typ človeka, ktorý Abraháma ťahal dole.

Ako vraví 2Tim 2:22: „Pred chúťkami mladosti utekaj; ale snaž sa o spravodlivosť, vieru, lásku a pokoj s tými, čo z čistého srdca vzývajú Pána.“

Mal som príležitosť stretnúť a spoznať mnoho úžasných Božích mužov a žien, ktorí na mňa hlboko zapôsobili. A potom som tiež spoznal iných kresťanov, ktorí boli vždy kvôli niečo podráždení. Stále ich niečo vytáčalo. Pripomínajú mi Dona Quichota bojujúceho s veternými mlynmi. Vždy musia mať nejakého nepriateľa alebo sa snažia o pomstu. Veľmi ma to vyčerpáva.

A čo ty?  Aký vplyv máš na ostatných? Si božím alebo bezbožným vplyvom? Buduješ ostatných, alebo im dávaš zabrať?

https://www.harvest.org

pondelok, 26 október 2020 02:00

Dopad našej voľby - 26. október

Napísal(a)

„Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo“ (5M 30:19)

Ešte keď som chodil do školy, neznášal som prepadovky, pretože som nikdy nebol pripravený. Namiesto toho som mal rád testy, pri ktorých sme mohli používať učebnicu, pretože tam som dokázal nájsť odpovede.

Boh v skutočnosti dáva nám všetkým test, pri ktorom môžeme používať knihu. V 5M 30:19 prehlásil: „Nebesá i zem povolávam dnes za svedkov proti vám. Predložil som ti život i smrť, požehnanie i kliatbu. Vyvoľ si teda život, aby si zostal živý ty i tvoje potomstvo“

Naše voľby neovplyvňujú len nás, ale aj naše deti − a možno aj naše vnúčatá a naše pravnúčatá. Bezbožné rozhodnutia môžu ovplyvniť ďalšie generácie rodiny. Zbožné rozhodnutia môžu takisto ovplyvniť ďalšie generácie rodiny.

Každý deň čelíme všetkým možným druhom rozhodnutí, aké si len vieme predstaviť. Čo budeme jesť, čo si oblečieme, akú cestu si zvolíme, keď niekde jazdíme, aké e-maily a textové správy pošleme a ako na prijaté e-maily a správy budeme odpovedať. Hlavou sa nám preháňajú všetky možné druhy rozhodnutí.

V skutočnosti budeme všetci vo svojom živote čeliť výzvam, voľbám a ich dôsledkom.  Tieto výzvy môžu prísť ako príležitosti alebo pokušenia. Snáď najťažšie v živote je naučiť sa, ktorou cestou ísť a ktorej sa vyhnúť – naša voľba je dôležitá.

Vidíme to v živote dvoch veriacich: Abraháma a Lóta. Abrahám robil v živote poväčšine správne rozhodnutia. Na druhej strane, Lót urobil sériu nesprávnych rozhodnutí, ktoré v živote ľutoval.

Na tom, čo si zvolíme, záleží. Boh nám ukáže akú možnosť si vybrať, no stále je na nás, aby sme podľa toho aj konali. Tým, čo konáme, si vyberáme. A naše voľby z nás robia ľudí, akými sme.

https://www.harvest.org

sobota, 24 október 2020 02:00

Sloboda a zodpovednosť - 24. október

Napísal(a)

„Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ (G 5:13)

Takmer by som mohol povedať, že som odborník na opilcov. Od pastora znie takéto vyhlásenie trochu zvláštne, no dovoľte, aby som vám to vysvetlil. Prvých sedemnásť rokov svojho života som strávil s ťažkými alkoholikmi. Moja mama každý večer pila do bezvedomia. Videl som jej priateľov, aký vplyv na nich alkohol mal a ako následne zruinoval ich životy. Videl som, čo alkohol dokáže.

Niektorí kresťania hovoria, že majú slobodu piť. S touto slobodou však musia nakladať veľmi opatrne. Existujú veriaci, ktorí pochádzajú z alkoholického prostredia. Čo ak práve znovuzrodený kresťan, ktorý bol slávne oslobodený od alkoholizmu uvidí ďalšieho veriaceho ako popíja? Čo ak si na základe toho vysvetlí, že je v poriadku dať si pohárik a neskôr znova upadne do pôvodného životného štýlu?

Ako veriaci sme všetci prepojení. Biblia vraví: „Lebo vy ste k slobode povolaní, bratia. Len aby vám sloboda nebola zámienkou (povoľovať) telu, ale v láske slúžte si vospolok.“ (G 5:13)

Jedna dôležitá a hlboká pravda znie: Ak nebudeš piť, neopiješ sa. Ak však piť budeš, je tu šanca, že sa opiješ. Príslovia 23:32-33 hovoria o alkohole nasledovné: „Nakoniec hryzie ako had a štípe ako zmija. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene.“

Biblia upozorňuje: „A neopíjajte sa vínom, v ktorom je roztopašnosť,  ale buďte naplnení Duchom. Hovorte medzi sebou v žalmoch, hymnách a duchovných piesňach, spievajte a plesajte Pánovi srdcom.“ (Ef 5:18-19) Radšej by som bol pod mocou Ducha Svätého než alkoholu. Ešte som nevidel žiadnu dobrú vec, ktorá by vyplynula z pitia.

https://www.harvest.org

štvrtok, 22 október 2020 02:00

Láska sa nerozčuľuje - 22. október

Napísal(a)

„Hnevajte sa, ale nehrešte; nech slnko nezapadá nad vaším hnevom. Nedávajte miesto diablovi.“ (E 4:26-27)

Ako dieťa som pozoroval hádky mojej mamy s manželom, za ktorého bola práve vydatá, a počul som slová, ktoré by dieťa nikdy počuť nemalo. Takisto som videl veci, ktoré by dieťa nikdy vidieť nemalo. A celkom úprimne, bolo to pre mňa traumatizujúce.

Keď sa pár háda, je to pre ich deti traumatizujúce. Nerob to svojim deťom. Ak si so svojím partnerom potrebujete vyjasniť veci, vzdiaľte sa od nich. Strávte čas osamote, pracujte na probléme a dospejte k nejakému záveru. Nedovoľte však, aby sa to dostalo medzi deti. To láska nerobí.

Biblia nás napomína, že láska „sa nerozčuľuje“ (1K 13:5). Rozčúliť sa znamená „byť vzbudený k hnevu,“ „nepokoj,“ alebo „náhly výbuch emócií.“ Ak ste vo svojej rodine, vo svojom manželstve začali po sebe kričať, potom máte problém. Nikdy by ste to nemali robiť. Nikdy by sa to nemalo dostať na fyzickú rovinu.

Dovoľ mi to povedať priamo. Nikdy by ste sa nemali udierať, plieskať, kričať či hádzať veci. Určite nechceš, aby sa vaše konflikty až tak vyhrotili. Potrebuješ ich utíšiť. Snaž sa započuť, čo hovorí človek vedľa teba. Prevezmi kontrolu nad svojimi emóciami a prosím, nebojujte spolu pred svojimi deťmi.

Biblia nás napomína: „Nech slnko nezapadá nad vaším hnevom.“ (Ef 4:26) Nechoďte do postele s tým, že sa jeden na druhého hneváte.

Počul som o manželke a manželovi, ktorí tento verš začali aplikovať. Rozhodli sa, že nikdy nepôjdu do postele nahnevaní jeden na druhého. O tridsať rokov neskôr sa niekto opýtal manžela ako to fungovalo.

„Vieš,“ povedal, „celkom dobre. No niekedy to bolo trochu drsné, byť hore celú noc.“

Láska je dobrotivá. Nerozčuľuje sa.

https://www.harvest.org

utorok, 20 október 2020 02:00

Láska je dobrotivá - 20. október

Napísal(a)

„Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu?“ (R 2:4)

Presne ako trpezlivosť nechce od ostatných nič, dá dobrotivosť ostaným čokoľvek. Samozrejme, Boh je v tomto naším príkladom. List Rímskym 2:4 vraví: „Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu?“ (R 2:4).

Si kresťanom, pretože Božia láska si ťa získala. Božia dobrota ťa priviedla ku pokániu. Rovnako, ak manžel miluje svoju ženu ako Kristus miloval cirkev, potom na to bude jeho manželka odpovedať. Práve tak ako cirkev odpovedá Ježišovi, manželka bude odpovedať láskyplnej iniciatíve svojho manžela.

Máme si navzájom prejavovať dobrotivosť v praktických veciach. Napríklad, keď si sa začal stretávať s osobou, ktorá sa neskôr stala tvojou manželkou, chcel si na ňu zapôsobiť. Pekne si sa obliekol a vyčistil si auto. Vyzdvihol si ju pred domom a otvoril si jej dvere. Povedal si jej, že je krásna a priniesol si jej malé darčeky.

Potom si sa oženil a teda, veci sa trochu zmenili. Stále jej nosíš darčeky: „Zlatko, tu je moja špinavá bielizeň. Mohla by si ju čo najskôr vyprať?“ Stále jej otváraš dvere, no zatvoríš ich skôr, než stihne nastúpiť. Berieš ju ako samozrejmosť.

Biblia o súcej žene hovorí nasledovné: „Jej synovia vstanú a blahoslavia ju a jej manžel ju takto chváli“ (Pr 31:28). Chlapi, kedy ste naposledy pochválili svoju manželku? Kedy naposledy ste jej polichotili?

Neviem prečo, ale vo všeobecnosti je mužskou prirodzenosťou emócie a lásku potláčať. Preto musíme vynaložiť vedomú snahu na odporovanie tomu, čo je prirodzené. Musíme vynaložiť vedomú snahu, aby sme prejavili dobrosrdečnosť.

https://www.harvest.org

nedeľa, 18 október 2020 02:00

Láska je trpezlivá - 18. október

Napísal(a)

„Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá.“ (1K 13:4)

S mojou ženou Cathe sme spolu chodili tri roky. Počas toho sme sa tri krát rozišli. Naozaj to pre nás bola výročná udalosť. A boli to dramatické rozchody typu už nikdy v živote ťa nechcem vidieť. A potom sme sa zase dali dokopy. Takéhoto fungovania sme sa včas zbavili. Mali sme tri roky na to, aby sme jeden druhého videli takmer v každej situácii.

Ak niekoho skutočne miluješ, ak je tvoja láska skutočná, potom pretrvá. Biblia hovorí: „Mohutné vody nemôžu uhasiť lásku, ani veľrieky ju neodplavia“ (Veľp 8:7).

Pre tých, ktorí sú nezadaní, nemyslite si, že keď s niekým vstúpite do manželstva, napravíte ho. Ženy, možno, že je vo vašom živote zlý chlapec, ktorého sa chystáte napraviť. Chcete ho trocha skultúrniť, urobiť z neho lepšieho muža a zodpovednejšieho človeka. Mám pre vás dôležitú správu: Môže sa z neho stať horší človek než je teraz. Ak ho nedokážeš milovať takého, aký je, potom by si s ním možno nemala vstupovať do manželstva.

A keď keď si už raz vstúpil do manželstva, potrebuješ byť so svojím partnerom trpezlivý, pretože manželstvo bude skúšať tvoju trpezlivosť. Láska je trpezlivá. V pasáži Písma, ktorá je známa ako hymna lásky nachádzame nasledovné slová: „láska je trpezlivá, láska je dobrotivá“ (1K 13:4). Slovo trpezlivá, alebo doslova znášajúca bez odporu niečo nepríjemné je v Novej zmluve bežné. Takmer výlučne je používané v súvislosti s ľuďmi než s okolnosťami alebo udalosťami. Ježiš bol zosobnením tejto lásky. Božia láska v nás nám môže spôsobiť ťažkosti. Môže byť zneužitá. Je trpezlivá.

Všetci sme hriešnici a navzájom si budeme robiť veci, ktoré nevzbudzujú lásku. Ak skutočne miluješ svojho manžela alebo manželku budeš s ňou alebo s ním mať trpezlivosť.

https://www.harvest.org

piatok, 16 október 2020 02:00

Trvalý vplyv mamy - 16. október

Napísal(a)

„pripomínajúc si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke Eunike, ale presvedčený som, že aj v tebe.“ (2 Tim 1:5)

Prezident Theodore Roosevelt o matkách vyhlásil nasledovné: „Keď je všetko vypovedané, je to matka, a jedine matka, ktorá je lepším občanom než vojak, ktorý bojuje za svoju krajinu. Úspešná matka, tá, ktorá sa podieľa na výchove a tréningu chlapcov a dievčat, z ktorých vyrastú mužovia a ženy budúcej generácie je pre komunitu užitočnejšia. A aj keď si to nie vždy uvedomuje, má v nej významnejšiu a dôležitejšiu pozíciu, než ktorýkoľvek muž. Matka je hlavným prínosom národného života. Je omnoho dôležitejšia než úspešný politik, podnikateľ, umelec či vedec.“

Matky zohrávajú v našej spoločnosti nevyhnutnú rolu. Nielenže ovplyvňujú svoje deti, ale ovplyvňujú aj svoje vnúčatá a azda aj pravnúčatá. Aj keď nie sú nablízku, dokonca aj keď sú už v nebi, stále majú vplyv na generácie kvôli pravdám, ktoré podávali ďalej.

Pavol napísal Timotejovi o vplyve jeho starej mamy a mamy na jeho mladý život slovami: „pripomínajúc si tvoju nepokryteckú vieru, ktorá prebývala najprv v tvojej starej matke Loide a v tvojej matke Eunike,  ale presvedčený som, že aj v tebe.“ (2 Tim 1:5) Začalo to jeho starou mamou, Loidou, pokračovalo jeho mamou Eunikou a potom samotným Timotejom. A Timotej túto vieru podal ďalej. Ukazuje nám, aké je dôležité je odovzdávanie dedičstva zbožnosti ďalším generáciám.

Ak si mama, možno máš pocit, že si svoju prácu neodviedla najlepšie. V skutočnosti sa možno zdá, že v tejto chvíli sú tvoje deti dielom, ktoré má pred sebou ešte kus práce. To, čo je potrebné, je pokračovať v modlitbách. Nikdy sa nevzdávaj, pretože tvoj vplyv je väčší než si možno uvedomuješ.

https://www.harvest.org

streda, 14 október 2020 02:00

Skonči dobre - 14. október

Napísal(a)

„Preto ja tak bežím, nie ako na neisto…“ (1K 9:26)

Keď zoberiem svoje vnúčatá na ihrsko, chcú, aby som sa  k nim pridal. Vedia, že sú malé a že potrebujú moju pomoc. V podstate sú na mne závislé a ja som tam, aby som im pomohol.

Pre veriacich, ktorí poznajú Pána len chvíľu, môže byť veľmi jednoduché stať sa zraniteľnejšími než mladý kresťan. Ako niektorí veriaci vo svojej viere rastú, môžu povedať: „Ide mi to dobre. Už viac-menej nemusím byť natoľko obozretný.“  Tým, že si mysla, že dosiahli určitý stabilný stav začínajú znižovať svoju ochranu a zrazu sa tak stanú zraniteľní.

Na druhej strane, mladší veriaci vedia, že je tu možnosť pádu. Dávajú si väčší pozor. Vidíme to v Biblii. Mojžiš, muž, ktorému Boh zveril Desať Božích prikázaní, muž, ktorého si Boh použil na vedenie Izraelitov cez púšť dorazil na samotný pokraj zasľúbenej zeme a vtom stratil s Izraelitmi trpezlivosť. Neposlúchol Boha, a pre to mu nedovolil vstúpiť do zasľúbenej zeme.

Izraeský kráľ Dávid, malý pastier, ktorý spieval Bohu chvály, vrah Goliáša v údolí Élá, bojovník, básnik a muž podľa Božieho srdca, bol rovnako aj cudzoložník. Koniec koncov, bol aj vrah. Neskôr v živote urobil veľa nesprávnych vecí.

Jeho syn Šalamún, ktorý bol v jednom bode najmúdrejší muž, aký kedy žil, sa dostal do strašného obdobia opätovného skĺznutia k starým hriechom.

Toto nám pripomína, že môžeme bežať dobré preteky a byť celý čas na prvom mieste, no keď sa neskôr pred cieľovou čiarou zrútime, prehráme. Nezáleží na tom, či sme boli vpredu väčšinu pretekov. Nie je to len o tom, aby sme dobre začali. Je to tiež o tom, aby sme dobre skončili.

https://www.harvest.org

pondelok, 12 október 2020 02:00

Pamätaj na Boha - 12. október

Napísal(a)

„Nato vyšiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov. Vtedy Nóach postavil oltár Hospodinovi…“ (1M 8:18,20)

Neviem ako ty, ale keby som ja bol rok v drevenom korábe s množstvom zvierat a napokon by som sa doplavil na breh, prvá vec, ktorú by som urobil, by bolo, že by som zem pobozkal a následne by som behal a poskakoval naokolo. Chcel by som si trocha zacvičiť.

Nóach to však neurobil. Podľa 1M 8:20 pamätal na Hospodina: „Vtedy Nóach postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obety na oltári.“

Vypovedá to o Nóachovi veľa. Vedel, ako dať prvé veci na prvé miesto a my môžeme urobiť to isté. Napríklad, čo tak poďakovať Bohu pred jedlom doma alebo v reštaurácii? Nemusí to byť dlhá modlitba, jednoducho Pánovi poďakuj za jedlo, ktoré zaobstaral.

Myslím si, že je úžasné robiť to verejne, nie však nápadne či veľmi okato. Raz som bol v reštaurácii, keď do nej vošla veľká rodina. Keď dorazilo jedlo, všetci sklonili svoje hlavy a jednoducho poďakovali. Veľmi sa mi to páčilo. Myslím si, že to bolo skvelé svedectvo.

Ďalší spôsob, ktorým môžeme vyjadriť, že myslíme na Pána, je verné dávanie našich financií. Príslovia 3:9 učia: „Cti Hospodina darmi svojho imania a prvotinami z každého svojho výnosu.“ Uznanie, že všetko, čo máš, ti dal Boh a uctenie Ho svojimi financiami je pamätanie na Pána.

Namiesto toho, aby si aktualizoval svoje sociálne médiá alebo čokoľvek iné, čo robíš, vezmi si Bibliu a čítaj. Je to spôsob ako pamätať na Pána.

Mnohokrát máme tendenciu na Pána zabúdať. Daj prvé veci na prvé miesto. Pamätaj na Boha.

https://www.harvest.org

sobota, 10 október 2020 02:00

Sila dobrého príkladu - 10. október

Napísal(a)

„Keď sa jeho žena obzrela, premenila sa na soľný stĺp.“ (1M 19:26)

Nóach a Lót žili pred skazonosným súdom. Nóach čakal na potopu, Lót na súd nad Sodomou a Gomorou, kde žil. Lót však nikdy nezasiahol svoju rodinu ako Nóach. Lótov problém bol ten, že robil kompromisy. Znížil svoje normy, aby rozšíril svoj dosah.

V jeden deň Lóta navštívili Boží anjeli a, voľne parafrázované, mu oznámili nasledovné: „Potrebuješ sa so svojou rodinou odtiaľ dostať preč. Blíži sa súd.“ Keď však Lót informoval snúbencov svojich dcér, vysmiali sa mu do tváre.

Lót, jeho manželka a ich dcéry v podstate museli byť z mesta vytiahnutí. Preto Ježiš povedal: „Pamätajte na Lótovu ženu.“ (L 17:32) Ako opúšťala Sodomu, bola upozornená na to, aby sa nepozerala za seba. Napriek tomu to urobila. Slová, ktoré opisujú jej spätný pohľad v pôvodnom jazyku nenaznačujú rýchly pohľad. Hovoria skôr o túžobnom pohľade.

Už si sa niekedy na niečo pozeral túžobne? Inak povedané, bol si niekedy v obchode so šiškami, keď čerstvo urobené šišky s polevou prichádzali na páse? Presne takto sa Lótova žena pozrela na Sodomu a Gomoru a premenila sa na soľný stĺp.

Pripadá mi zaujímavé, že keď Nóach niečo povedal, jeho rodina na to reagovala. Avšak Lót prehovoril, a jeho rodina sa mu vysmiala. Aký vplyv máš na svoju rodinu? Nakoľko účinné je tvoje rodičovské slovo? Ako matka? Ako otec? Ľudia, ktorí menia svet, priťahujú svoje rodiny ku Kristovi, no tí, ktorých mení svet, tiahnu svoje rodiny od Krista. Všetci si prechádzame chvíľami nedôslednosti a dokonca pokrytectva, avšak naše deti nás stále pozorujú. Pozerajú sa na nás ako na príklady. Buď dobrým príkladom.

https://www.harvest.org