Vízia neba - 2. október

„... zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bolesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo.“ (Zjav 21:4)

Už si sa niekedy snažil niekomu niečo vysvetliť, a nevedel si pre to celkom nájsť slová? Už si sa niekedy snažil vysvetliť dieťaťu niečo zložité? Pre Boha je opísať nám nebo spôsobom, aby sme tomu mohli porozumieť, ako pre nás snažiť sa opísať krásu Havajských ostrovov trojmesačnému dieťaťu. Nie sme schopní pochopiť naším konečným ľudským vnímaním všetku nekonečnú slávu neba.

V skutočnosti apoštol Pavol, ktorý mal jedinečnú skúsenosť smrti a naozajstného odchodu do neba, povedal, že počul veci tak ohromujúce, že nemôžu byť vypovedané (pozri 2K 12:2-4). Pavol v podstate hovoril, že svoju skúsenosť nedokáže opísať slovami.

Nebo je nad naše pochopenie. Zatiaľčo v Biblii nie je veľa veršov, ktoré nám o ňom hovoria, Písmo nám vraví zopár vecí. Hovorí, že v nebi nebude tma. Nebude tam strach. Nebude tam utrpenie či smrť. Každá bolesť a hendikep, ktorým čelíme v tomto živote, v nebi pominie.

Sláva neba je v niečom oveľa väčšom než v našich nových telách – a dokonca v niečom väčšom než je absencia temnoty, smútku, bolesti a smrti. Fakt, že tam bude Ježiš Kristus, je lepší než všetka krása a všetky odpovede na naše otázky.

„Tvoje oči uzrú kráľa v jeho kráse a uvidia rozsiahlu krajinu“ (Iz 33:17).

https://www.harvest.org

Formuje ťa - 1. október

„Ak sme s Ním umreli, s Ním budeme aj žiť;“ 2Tim 2:11

Mám priateľa, ktorý počas hospodárskej krízy prišiel o prácu, majetok, ženu i bývanie. Ale húževnato sa držal svojej viery – toho jediného, čo mu zostalo. Jedného dňa sa pristavil a pozoroval mužov, ktorí robili kamenárske práce na obrovskom chráme. Jeden z nich osekával trojuholníkovitý kus kameňa. „Čo s tým budete robiť?“ opýtal sa ho môj priateľ. Robotník odpovedal: „Vidíte ten malý otvor tam hore pri veži? Nuž, ja ho tu dole tvarujem, aby hore pasoval.“ Pri odchode mal môj priateľ oči plné sĺz, lebo to vyzeralo, akoby cez robotníka prehovoril Boh a vysvetlil mu údel, ktorý práve prežíval: „Tu dolu ťa tvarujem, aby si pasoval tam hore.“

Modlitba dňa

Ďakujem Ti, Pane, za všetko Tvoje „tvarovanie“ v mojom živote, čo ma privádza bližšie k Tebe.

Billy Graham Evangelistic Association

V Jeho čase - 30. september

„... známym činí od vekov.“

(Sk 15:18)

Zdalo sa ti niekedy, že ťa Boh sklamal? Možno sa ti zdalo, že nie je nablízku v čase, keď si ho potreboval alebo že na teba akosi zabudol. Možno si ho požiadal, aby urobil istú vec a On to nevykonal tak rýchlo, ako si to chcel ty. Zdalo sa, že dosť mešká.

Jeden z dôvodov, prečo sa tak niekedy cítime, je, že žijeme v ľudskom harmonograme. Je čas, keď vstávame. Je čas, keď obedujeme. Je čas, keď ideme spať. Naše životy sa riadia harmonogramom.

Takto však môžeme stratiť kopu času. Počas priemerného života strávi človek šesť mesiacov sedením pred semafórom a čakaním, kedy naskočí zelená; strávi rok hľadaním zapotrošených vecí na stole, kde je neporiadok; osem mesiacov otváraním spamu, dva roky snahou dovolať sa ľuďom, ktorí momentálne nie sú k dispozícii; päť rokov čakaním v radoch a tri roky na stretnutiach. (Ručím za to, že už teraz som pri jednotlivých veciach strávil viac času). A za rok strávi priemerný človek 1 700 hodín pozeraním televízie.

Boh sa akosi nezdá byť zviazaný harmonogramami, podľa ktorých žijeme my, pretože On žije vo večnosti. My žijeme vo fyzickom a dočasnom svete. Preto je pre nás ťažké porozumieť, ako môže Boh pracovať mimo našich harmonogramov. On má iný harmonogram než my. Kaz 3:11 hovorí: „Všetko krásne učinil vo svojom čase.“

Boh je nad časom. A keď sa zdá, že mešká, musíme si pamätať nasledovné: Boh nikdy nemešká. Vždy je dochvíľny. My môžeme stratiť pohľad na Boha, ale On z nás pohľad nikdy nestratí.

https://www.harvest.org

Udržiavaj si odstup - 29. september

„Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza.“

(Jk 1:14)

Žijeme v dobe, keď nikto nechce niesť zodpovednosť za svoje činy. Sme národ obetí. Všetci máme choroby. Nikto už viac nepoužíva frázu „zhrešil som“. Teraz sa hovorí: „Som chorý.“ Dávame to za vinu tomu. Dávame to za vinu tamtomu.

Biblia však hovorí: „Ale každý je pokúšaný tým, že ho vlastná žiadosť zachvacuje a zvádza. Žiadosť potom keď počala, porodí hriech, a hriech – vykonaný – splodí smrť“ (Jk 1:14-15).

Pre veriaceho je modliť sa proti pokušeniu a potom sa náhliť k zraniteľnému miestu ako vloženie rúk do ohňa a potom sa modliť, aby ho oheň nepopálil. Prináša to dôsledky. Ľudia niekedy vkročia do pokušenia a myslia si: „Toto nie je problém. To zvládnem. Som silný.“

Takto zvykol rozmýšľať Samson. Z času na čas sa ho Filištínci pokúsili zabiť, ale vždy z toho vyviazol víťazne. Striasol ich zo seba ako handrové bábiky. Nikto ho nemohol zastaviť.

Diabol sa ho snažil zneškodniť. Namiesto toho, aby sa ho snažil zložiť na bojisku, zameral sa na spálňu. Samson zistil, aký bol dôsledok zahrávania s hriechom: hriech sa začne zahrávať s tebou. Ďôsledkom Samsonovho hriechu bola napokon smrť.

Potrebujeme si uvedomiť, že diabol je mocný nepriateľ. Biblia nám hovorí, že „obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral“ (1Pt 5:8). Možno si myslíš, že je neškodný, ale on je mocný. Samozrejme, že nie je mocnejší než Boh. Dokonca sa Bohu ani zďaleka nemôže rovnať. Tak či onak, je mocnou duchovnou bytosťou a my sa od neho chceme držať tak ďaleko, ako je to len možné.

https://www.harvest.org

Boh sa teší z viery - 28. september

„Bez viery však nie je možné páčiť sa (Bohu). Lebo ten, kto pristupuje k Bohu, musí veriť, že Boh je a odplatí sa tým, ktorí Ho hľadajú.“ Ž 11:6

Boh sa teší z viery viac než z hocičoho iného. Kresťanský život závisí na viere. Stojíme na viere; žijeme na viere. Boh vieru miluje a oceňuje viac než čokoľvek iné. Biblia učí, že viera je jediný prístup k Bohu, ktorý máme. Nik nemá odpustené hriechy, nikto nejde do neba, žiaden človek nemá uistenie o pokoji a šťastí, ak nemá vieru v Ježiša Krista. Možno povieš: „Bože, verím, že si skvelý, ale neverím Tvojmu Slovu; neverím tomu, čo hovoríš.“ Aby si sa páčil Bohu, musíš Mu veriť. Tvoja viera je možno malá a slabá. Nezáleží na tom, aká veľká je tvoja viera, ale na tom, v čo veríš. Veríš v Krista, Božieho Syna, ktorý zomrel na kríži za tvoje hriechy?

Modlitba dňa

Pane Ježišu, nech každý deň ďalej rastie moja viera v Teba a v Tvoje hojné zasľúbenia.

Billy Graham Evangelistic Association

Boží dlhodobý cieľ - 27. september

„Lebo ktorých (Boh) vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho Syna, aby On bol prvorodený medzi mnohými bratmi.“

(R 8:29)

Ak by sme mali hovoriť o veciach, ktoré dopadli strašne zle, tu je príklad. V jeden deň bol Jozef na vrchole sveta, vybavoval veci pre svojho otca a nasledujúci bol doslova na dne. Predali ho midiánskemu obchodníkovi s otrokmi, a tak skončil v Egypte ako sluha v dome muža menom Pótifar.

Avšak vďaka Božej prozreteľnosti bol povýšený na pozíciu s veľkou autoritou a stal sa druhým najmocnejším mužom v Egypte. Mohol pomôcť svojmu otcovi a bratom a urobiť veľa dobrého.

Nakoniec, Jozef vďaka výhode, že videl celý obraz, bol schopný obzrieť sa a povedať svojim bratom: „Vy ste, pravda, zamýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré…“ (1M 50:20).

Vo svojom živote som videl mnoho vecí, ktorým som v danom čase nerozumel. Ako tak prešlo zopár rokov, jednako len som schopný obzrieť sa späť a vidieť, prečo Pán dovolil to, čo dovolil.

Nie všetko tak funguje. V živote budú veci, ktorými budeme musieť prejsť, zažijeme utrpenie, budeme čeliť ťažkostiam, na ktoré nebudeme mať pohodlnú odpoveď. Na niektoré otázky nikdy nedostaneme odpoveď. Budú isté veci, pri ktorých si dokonca ani na konci svojich životov nebudeme istí, prečo ich Boh dopustil.

Ale v ten posledný deň, keď sa pred Neho postavíme, budú všetky naše otázky zodpovedané. Všetky naše problémy budú vyriešené. Ako nám hovorí 1K 13:12: „Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh).“

Boh dovolí, aby sme prechádzali skúškami, ale má dlhodobý cieľ: premeniť nás na podobu Ježiša Krista.

https://www.harvest.org