Pravda či výmysel? - 26. september

„Aby hlásali synom ľudským Tvoje mocné skutky, nadmernú slávu Tvojho kraľovania.“ Ž 145:12

Pred pár rokmi som počul príbeh o kňazovi, ktorý mal priateľa herca. Herec priťahoval veľké zástupy ľudí, ale kňaz kázal v kostole iba hŕstke. Povedal svojmu priateľovi hercovi: „Prečo je to tak, že za tebou chodia davy a ja nemám žiadnych poslucháčov? Tvoje slová sú len výplodom fantázie, no moje sú večnou pravdou.“ Hercova odpoveď bola dosť prostá: „Ja podávam fantáziu tak, akoby to bola skutočnosť; ty podávaš skutočnosť tak, akoby to bol výmysel.“ Obávam sa, že my kresťania tým, ako žijeme, a tým, že nám chýba oduševnenie pre učenie nášho Pána, veľmi často vyvolávame dojem, že pravda je výmysel.

Modlitba dňa

Pane Ježišu, chcel by som Ti úplne podriadiť svoj život, aby ostatní mohli vedieť, že Spasiteľ, ktorého milujem a ktorému slúžim, nie je výmysel.

Billy Graham Evangelistic Association

Najbližší priateľ - 25. september

Niekedy nás Boh môže previesť osamelými obdobiami. Životnými obdobiami, kedy sa cítime úplne sami. Možno si v komunite či cirkvi nový. Nedokážeš si nájsť stáleho priateľa. Chce to čas.

Práve počas tohto obdobia musíme byť opatrní. Nemali by sme o sebe prezrádzať úplne všetko, pretože ľudí dostatočne nepoznáme. Okrem toho, že si priateľský, snažíš sa zasiahnuť ľudí evanjeliom, chodíš na biblické hodiny, možno zistíš, že Boh ťa nechá ísť nejakú chvíľu bez priateľa.

V mojom živote to urobil. Presťahovali sme sa a ja som bola izolovaná od mnohých blízkych priateľov. Prešla som obdobím, kedy som sa cítila od každého vzdialená. Bola som veľmi osamelá. Boh si to však v mojom živote použil. Posilnil puto s mojím manželom a rodinou, ktoré sa príliš oslabilo kvôli mojim blízkym priateľom.

Boh ich z môjho života na chvíľu odstránil. Teraz sa spätne môžem pozrieť na tie časy ako na obdobie posilňovania a pochopenia, že najbližší priateľ, akého by sme kedy mohli mať, je Ježiš.

Niekedy, keď sa cítime samy, si zabúdame uvedomiť, že je to veľmi prirodzený pocit. Boh nám chce dať priateľov. Spoločenstvo svätých a Kristovho tela sú toho súčasťou a sú tu pre nás.

Ak však nemáme dôverný a priateľský vzťah s Bohom, ktorý by sme mali mať, často to budeme hľadať v iných ľuďoch.

Môžeme prechádzať časmi a obdobiami bez blízkeho priateľa, ale ak nám radí Božie Slovo, potom dostávame radu z toho najlepšieho možného zdroja. Samotného Boha. Tam je všetko, čo potrebujeme.

https://www.harvest.org

Daj a vezmi - 24. september

„Milosť so všetkými, ktorí nehynúcou láskou milujú nášho Pána Ježiša Krista.“ Ef 6:24

V niektorých vzťahoch sa od zainteresovaných strán vyžaduje len mierny stupeň oddanosti. Určitá rezervovanosť a odstup sú v nich, zdá sa, primerané. Ale sú iné vzťahy, kde sa všetko zmenilo, keď sa z priateľstva stala láska. Dve srdcia dali samé seba tomu druhému, aby viac neboli dve, ale jedno. Namiesto toho, aby boli oddelené, majú teraz spoločné cesty a záujmy. Zdržanlivosť a odstup, ktoré sú primerané pre obyčajné priateľstvo, skutočnú lásku zabíjajú. Láska dáva všetko a na oplátku musí mať všetko. Priania druhej strany sa stávajú záväzkom; najhlbšou túžbou oboch sŕdc je poznať všetky tajné želania a túžby toho druhého, a spraviť všetko, čo je v ich silách, aby sa naplnili. Máš takúto lásku, náklonnosť a poslušnosť voči Ježišovi?

Modlitba dňa

Ježišu, vravím, že Ťa milujem, ale tak často je to sebecké „branie“ lásky. Kiež Ťa milujem tak, že Tvoje túžby budú mojimi.

Billy Graham Evangelistic Association

Sila integrity - 23. september

„... aby ste tak boli schopní rozoznávať, čo je hlavné, a boli ste čistí a bez úhony na deň Kristov, naplnení ovocím spravodlivosti skrze Ježiša Krista na slávu a chválu Božiu.“

(F 1:10-11)

V starovekom Ríme bola kvalitná keramika pomerne tenká a krehká a často sa na nej po vypaľovaní objavili praskliny. Namiesto toho, aby kus prerobili, bezohľadné obchody zaplnili praskliny hustým tmavým voskom a potom ich predávali ako nové.

Takže ty by si si svoju kúpu zobral domov a náhodou ju nechal vonku. Na horúcom stredomorskom slnku by sa jej časti začali roztápať. Potom by si zobral tú keramiku naspäť k predavačovi a povedal by si: „Čo ste to urobili? Toto nie je dobrý výrobok. Chcem výrobok bez vosku.“

Toto mal Pavol na mysli, keď sa modlil za veriacich vo Filipách, aby boli „úprimní a bez prečinov.“ Úprimný sa niekedy prekladá ako „bez vosku“. Pavol teda vo svojej podstate vravel: „Napreduj vo svojom živote bez morálnych pokleskov.“ V 1K 10 napísal: „Nebuďte na pohoršenie ani Židom, ani Grékom, ani cirkvi Božej, ako sa aj ja všetkým chcem páčiť vo všetkom a nehľadám svoj prospech, ale prospech mnohých, aby boli spasení“ (v. 32-33). Mohli by sme to preložiť aj nasledovne: „Nedávajte neveriacemu dôvod neveriť.“

Ježiš uchoval tieto tvrdé slová nie pre zápasiacich hriešnikov, ale pre pokryteckých veriacich, ktorí sa navonok javia inak, akí v skutočnosti naozaj sú.

Uistime sa teda, že nie sme ľuďmi, ktorí znevažujú meno Ježiša Krista. Každý z nás má nejakú oblasť vplyvu. Každý z nás má okolo seba skupinu ľudí, ktorí ho dôkladne pozorujú. Skúmajú každé naše slovo a dúfajú, že niečo pokašleme. Ak kráčaš s Bohom, ži zbožný život a rob to, čo On chce, aby si robil. Mnohých to bude privádzať do šialenstva. A malo by. To je sila dobrého svedectva.

https://www.harvest.org

Zmluva s očami - 22. september

„Zachovávaj sa čistý.“ 1Tim 5:22

Niekto povedal: „Prvému pohľadu nemôžeš zabrániť, ale ten druhý je hriech.“ Ježiš poukázal na to, že sa dá nemravne pozerať. Biblia zaraďuje „žiadosť očí“ medzi ďalšie väčšie hriechy. Počúvaj: „Lebo čokoľvek je vo svete, žiadosť tela, žiadosť očí a pýcha života, nie je z Otca, ale je zo sveta.“ Peter hovoril o „očiach plných cudzoložstva“. Nečudo, že Jób povedal: „Uzavrel som zmluvu so svojimi očami; ako by som mohol teda pozrieť na pannu?“ Tvoje oči vidia len to, čo im dovolí vidieť tvoja duša.

Modlitba dňa

Nech moje oči hľadia na Teba, Pane Ježišu, lebo potrebujem, aby moje srdce i myseľ naplnila Tvoja čistota a láska.

Billy Graham Evangelistic Association

Koniec života - 21. september

„... radšej si volíme vysťahovať sa z tela a prebývať s Pánom.“ 2K 5:8

V horúci deň, keď bolo cestovanie obzvlášť nepohodlné, šiel malý chlapec sám vlakom; krajina nebola príliš zaujímavá, keďže prechádzali cez Arizonskú púšť. Pani, ktorá sedela vedľa chlapca, sa ho opýtala: „Nie si z dlhej cesty unavený? Chlapček sa usmial a povedal: „Som trochu unavený, ale až tak mi to nevadí. Viete, keď prídem do Los Angeles, privíta ma môj otec.“ Niekedy nás trochu unavia bremená života, ale je povznášajúce vedieť, že na konci cesty životom nás privíta Ježiš Kristus. Radosť z toho, že s Ním budeme naveky, nedokáže opísať žiadny básnik.

Modlitba dňa

Pomyslenie, že na mňa na konci tejto pozemskej cesty budeš čakať Ty! Napĺňa ma nevysloviteľná radosť, Pane Ježišu.

Billy Graham Evangelistic Association