Zámer bohabojného rodiča - 14. jún

„Ako sú šípy v ruke hrdinovej, takí sú synovia mladosti. Blahoslavený je muž, čo si nimi naplnil tulec; nevyjde na hanbu, keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne.“ Ž 127 4 – 5 Ako rodič máš veľmi dôležitú úlohu v živote tvojho dieťaťa. Učíš deti rozlišovať dobré od zlého, staráš sa…

Buď šikovný v spravodlivosti a zbožnosti - 13. jún

Lukáš 16:1 „Povedal aj učeníkom: Bol bohatý človek, ktorý mal šafára; toho obžalovali pred ním, že mu márni majetok.“ Tomuto podobenstvu ponecháme jednoduchý význam a nebudeme hľadať prílišnú detailnosť, ako to robil Jerome, pretože teraz nie je dôležité požadovať také presné porozumenie. Ostaňme radšej pri mlieku (pozri 1. Kor 3:2). Nech…

Neprestaň učiť svoje deti - 12. jún

„Poďte, synovia, a počúvajte ma, Hospodinovej bázni chcem vás vyučovať.“ Ž 34, 12 Kresťanskí rodičia niekedy túžia po tom, aby ich deti žili v bubline. Nedovoľujú, aby v ich domácnosti boli akékoľvek bezbožné vplyvy. Nemajú ani televíziu. Žiadne média, žiadny internet. Proste nič – ani nábytok. Prosím, nerobte to. Namiesto toho pripravte…

Vypni telefón a hľadaj! - 11. jún

Vedome opakujem: „Dovoľ Bohu, aby vstúpil do tvojho života!“ Inak stratíš silu v svojom boji proti hriechu, nech by si sa akokoľvek pevne rozhodol, že teraz už budeš naozaj bojovať z celého srdca. Lebo keď už konečne vidíš svetlo a myslíš si, že si vo viere pokročil, prichádza trpký pád.…

Uteč zo stoličky súdu na stoličku milosti - 10. jún

1. list Timoteovi 1:5 „... cieľom (takéhoto) prikazovanie je láska z čistého srdca, dobrého svedomia a z nepokryteckej viery.“ Musíš sa naučiť rozlišovať medzi dvoma učeniami – zákonom a evanjeliom. Zákon nás privádza pred súdny stolec, pretože od nás požaduje, aby sme boli zbožní a aby sme milovali z čistého srdca a dobrého svedomia. Významom zákona je,…

Keď budú v náš prospech svedčiť chudobní - 9. jún

„Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby, keď sa pominie, prijali vás do večných stanov.“ Evanjelium podľa Lukáša 16:9 Niektorí ľudia sa zaseknú pri slovách „... aby vás prijali do večných stanov“ a povedia: „Pozri, tu je napísané, že oni nás príjmu do neba.“ Ako je potom možné, že hovoríš, že…