Moc zmeniť svet - 9. september

„Ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme.” Sk 1,8 Vždy ma zaujímali posledné slová. Vždy som chcel vedieť, aké boli posledné slová, ktoré niekto vyslovil. Ježiš odchádzal. Dôležitejšie…

Kam napokon vedie závislosť na ľuďoch - 8. september

„Dokedy budete dorážať na človeka a všetci mu hroziť vraždou? Je ako stena na spadnutie, ako múr, čo sa rúca.“ – Žalm 62:3 (ekumenický preklad) Dávid okúsil, akí šikovní sú tí, ktorí lichotia mocným. Kým kráľ zahŕňal Dávida svojou priazňou, nebolo nič lepšie ako Dávid; každý chcel byť Dávidov priateľ…

Mimoriadny rukojemník - 7. september

Anglicko: Bill a John „Teda viera je z počúvania skrze slovo Kristovo.“ (Rím 10:17) Bill a John boli neďaleko prístaviska v južnom Anglicku, keď zazreli, ako z kormy lode visí rumunská vlajka. Bolo to počas rokov, keď bola v Rumunsku nekompromisná komunistická vláda. Takmer bez slov rozpoznali misijné pole, ktoré sa im pred očami naskytlo,…

Neomylný dôkaz - 6. september

„Po svojom umučení sa prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom.“ Sk 1,3 Už si na tebe niekedy išiel niekto „ oči vyočiť?“ Alebo inak. Máš matku? Ak áno, tak potom vieš, aké to je, keď na teba niekto uprene pozerá. To robili…

Vidieť skrze Slovo a Božie požehnanie - 5. september

„Vtedy Jákob prosil: Oznám mi, prosím, svoje meno! Onen mu však odpovedal: Prečo sa pýtaš na moje meno? A tam ho požehnal. Jákob dal tomu miesto meno Peniél, lebo – tak hovoril – videl som Boha tvárou v tvár a ostal som nažive.“ (Gen 32: 30 – 31) Kvôli tomu, že bol Jákob…

Mimoriadna výzva - 4. september

Judsko: J. Oswald Smith „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho.“ (Jn 3:16) Keď Pán Ježiš Kristus nasýtil päťtisíc ľudí, ktorí ho peši nasledovali z okolitých miest, využil pri tom istú stratégiu. Blížil sa večer a učeníci k nemu prišli…