„Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal.“ (Mk 16:7)

Možno najpozoruhodnejším z Ježišových zjavení sa bolo, keď stretol Šimona Petra. Všetci vieme, ako Peter zaprel a opustil Pána Ježiša. Peter bol zničený vlastnou neverou a skutočne potreboval povzbudenie. Poslednýkrát Ježiša videl, keď ho vzali na súd. Úbohý Peter, zrútil sa mu celý svet. Toľko toho ľutoval. Nikdy nemohol Ježišovi povedať, ako veľmi ho to mrzí.

No Ježišove vzkriesenie všetko zmenilo. Peter počul neuveriteľnú správu: „Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley; tam Ho uvidíte, ako vám povedal.“ (Mk 16:7)

Nie je to úžasné? Je tu Pán, ktorý priamo odpovedá na pochybnosti, obavy a ľútosť jedného zo svojich učeníkov. Správa neznela: „Choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Jakubovi, že vás predchádza do Galiley.“ Alebo: „Choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Jánovi, že vás predchádza do Galiley.“ Ani: „Choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Matúšovi, že vás predchádza do Galiley.“ Nie. Bolo to takto: „Ale choďte, povedzte Jeho učeníkom, aj Petrovi, že vás predchádza do Galiley.

Viac než ostatní učeníci potreboval uistenie práve Peter. Jeho vzkriesený Ježiš to vedel a vedel aj to, ako jeho vieru znovu obnoviť.

https://www.harvest.org/