Sudán

„Spolu s Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus.“ (Gal 2:19 – 20)

„Spievaj túto pieseň (moslimské krédo), inak zomrieš,“ kričal vojak zo severného Sudánu. Zajatý kresťan videl v jeho očiach nenávisť a uvažoval, koľko životov ten človek už vzal. Vojak kresťanovi pritlačil veľký nôž na krk. Logika mu hovorila: „Spievaj! Boh vie, že si donútený. Prečo by si sa mal vzdať svojho života kvôli vyrieknutiu pár slov, ktorým aj tak neveríš?“ Na druhej strane vedel, že Biblia učí, že slová človeka sú mocné. Spomenul si, že keď niekto vyzná Krista, má to moc. „Malo by moc aj znevažujúce vyznanie?“ uvažoval. „Aj keď by som to nemyslel vážne?“ Zdalo sa, že tieto otázky zápasia v jeho mysli. Jeho logika bojovala proti jeho láske ku Kristovi.

Kresťania v Sudáne často čelia takýmto rozhodnutiam a už videli ako mnohých ich priateľov a rodinných príslušníkov kvôli viere v Krista zavraždili. Mučeníci sa rozhodli nespievať moslimské krédo, pretože nechceli znečistiť svojho ducha rúhavými piesňami a riskovať, že Bohu zlomia srdce. Ich obhajobou proti logickým argumentom bolo, že Kristus, ktorý žil v nich, by nemohol takú pieseň spievať: museli teda čeliť dôsledkom. Ten istý Kristus v nich, ktorý sa nemohol pridať k spevu, sa takisto nebál hrozby smrti. Títo veriaci sa už sami považovali za mŕtvych v Kristu – Kristovi v nich sa už nedalo nijako ublížiť.

Každý deň sa naladíme na výmenu názorov medzi logikou a vierou. Logika nám hovorí, že sa máme pridať. Viera nám hovorí, že máme ísť proti prúdu obľúbenosti. Keď počúvame logiku, môže sa stať, že odložíme vlastné presvedčenia, aby sme urobili to, čo od nás žiada niekto iný. Ako často spievame pieseň niekoho iného, len aby sme sa vyhli konfrontácii? Môže to byť práca, ktorá vyžaduje podvodné praktiky. Logika ti hovorí, aby si bol ticho a udržal si prácu. Ak máš pocit, že si hlas rozumu počúval už príliš dlho, pros Boha, aby ti pomohol naladiť sa na Neho. Pros Ho o vieru, ktorú potrebuješ, aby si vedel múdro hovoriť správnu vec v logicky nesprávnom momente.