Túžite poznať Boha spôsobom, ktorý prevyšuje váš rozum, to hlboké poznanie, ktoré pochádza jedine zo skúsenosti. Deje sa to, len keď ste na Jeho misii. Jeho láska a moc cez vás prúdia k iným, kým hľadáte spôsoby, ako ich priviesť do Jeho kráľovstva. Neexistuje nič podobné, ani iný spôsob, ako to získať.

Čím ste starší, tým skôr vás môže prepadnúť panika. Obzriete sa späť a vidíte, ako zriedkavo ste zažívali Boha a ako málo ste spravili pre Jeho kráľovstvo. Spôsobí to, že sa zdráhate prísť pred Neho, lebo viete, že ste míňali čas a peniaze na seba. Videl som, ako ľudia prišli k tomuto ohromujúcemu poznaniu a boli z toho skľúčení a paralyzovaní. Boh to nechce. On chce generáciu starších ľudí, ktorí sú ochotní zmeniť sa, aj keď im budú hovoriť, že sa to nedá. Mladšia generácia potrebuje príklad starších mužov a žien ochotných činiť pokánie, ochotných priznať si, že uprednostnili sebecký život, než aby žili pre kráľovstvo, ktorí túžia zmeniť svoje spôsoby a odteraz už žiť pre večnosť, odhodlaných varovať mladšiu generáciu, aby neopakovala ich chyby.

Malo by to fungovať tak, že čím ste starší, tým máte viac nadšenia. Mali by ste byť schopní pozrieť sa späť na svoj život a vedieť, že ste splnili to, na čo ste prišli na svet. Presne to bol Ježiš schopný povedať: „Ja som Ťa oslávil na zemi, keď som dokonal dielo, ktoré si mi dal konať.“ (J 17:4)

Pavol musel byť celý nadšený, keď Timoteovi písal nasledujúce slová. Viete si predstaviť, že by ste jedného dňa mohli povedať:

„Ty však buď vo všetkom striezlivý, znášaj protivenstvá, plň povolanie evanjelistu, konaj si službu. Lebo ja už mám byť obetovaný a nastal mi čas odchodu! Dobrý boj som dobojoval, beh dokonal, vieru zachoval. Už mi je pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi dá v onen deň Pán, ten spravodlivý sudca, a to nielen mne, ale aj všetkým, ktorí milovali Jeho zjavenie.“ (2Tim 4:5 – 8)

Hovoril mladému Timoteovi, aby sa stále zameriaval na misiu bez ohľadu na to, aké to bude bolestivé. Pavol ho ako starší muž uisťuje, že to stojí za to, pretože jedného dňa môže byť Timotej v rovnakej pozícii, v akej je on. Pavlov život sa chýlil k záveru a vedel, že už dokončil beh. Urobil, čo mal na svete urobiť, a mieril do neba, aby si tam vyzdvihol svoju odmenu.

Skúste si predstaviť, aké by bolo byť v tom momente v Pavlovej koži. Nechajte to nadšenie vsiaknuť. Pavol verne nasledoval Krista aj napriek zlému začiatku (1Tim 1:12 – 16). Naplnil svoju misiu na zemi napriek bitkám, väzeniu a pokušeniam. Teraz sa blíži k smrti a očakáva svoju odmenu. Kto so zdravým rozumom by si nechcel vymeniť miesto s Pavlom v tomto bode? Môcť na konci života prehlásiť niečo také – čo viac by ste mohli chcieť? Smeruje váš život k takému záveru?


Ukážka z knihy od Francisa a Lisy Chan: Ty a ja navždy, manželstvo vo svetle večnosti. V rámci špeciálnej akcie ponúka stránka chcemviac.com túto knihu v elektronickej podobe na obmedzený čas (do 8.apríla) zadarmo na stiahnutie.