A počul som hovoriť hlas Pánov: Koho pošlem a kto nám pôjde? Nato som povedal: Tu som ja, pošli mňa!“ Iz 6:8

Najvýznamnejším dňom v mojom živote bol deň, keď som prijal Ježiša Krista ako môjho Spasiteľa a Pána. Ten deň zmenil smer môjho života.

Keď som začal chodiť do kostola, bol to pre mňa úplne nový svet. Nič som nevedel o Biblii ani o cirkvi ako takej. Nepoznal som spôsob, akým kresťania premýšľali a usudzovali. No chcel som sa o Pánovi dozvedieť viac. A čo bolo najdôležitejšie, chcel som mať s Bohom vzťah. Nevedel som sa Ho nabažiť.

Mal som priateľa Grega, ktorého som poznal už od základnej školy. Pamätám si, ako som mu po tom ako som sa stal kresťanom, povedal: „Greg, viem, že sa bojíš, že sa zo mňa stane fanatik. No chcem, aby si vedel, že nikdy nebudem jeden z tých kresťanov, ktorí so sebou nosia Biblie, majú na krku krížik a chodia rozprávať o Bohu ľuďom na uliciach a hovoria veci ako: ,Chvála Bohu.‘ Nebudem taký, sľubujem.“ Myslím, že som ho upokojil.

O dva týždne neskôr som naňho narazil na Newportskej pláži. Za tento krátky čas som už vyšiel na ulice a hovoril ľuďom o Pánovi. V ruke som mal Bibliu, na krku zavesený krížik a predtým ako som sa nazdal, som hovoril: „Chvála Bohu!“ Greg pozrel na mňa, ja som pozrel naňho a obaja sme vybuchli smiechom.

Boh ma menil a ja som chcel správou evanjelia zasiahnuť ostatných ľudí. Chcel som, aby ma Boh použil. A udivuje ma, že Stvoriteľ vesmíru, všemohúci Boh, chce pracovať v mojom živote.

To, že nás chce Boh použiť, je tá najväčšia výsada, akú si vieme predstaviť.

https://www.harvest.org