Tvoje oči ma videli, keď som bol v zárodku, všetko to bolo napísané do Tvojej knihy, všetky dni boli vopred stanovené, hoci ešte ani jeden z nich nejestvoval. – Žalm 139:16

 

Mnohí by si chceli predĺžiť tento život, ktorý poznáme, či už prostredníctvom výskumu kmeňových buniek, klonovania, kryoniky alebo pomocou najnovších vodičiek a mastičiek. Lekárska veda nám pomáha dlhšie žiť život zachraňujúcimi operáciami a liekmi na niektoré život ohrozujúce choroby. Ale aj keď je pravda, že takto môže k nášmu životu pridať roky, nedokáže dať život našim rokom. To je niečo, čo môže urobiť len Boh.

 

Má byť našim hlavným cieľom len predĺžiť svoj život? Spomenul som si na výrok Jima Elliota. V mladom veku prišiel o život pri hlásaní evanjelia kmeňu Auca. Do svojho zápisníka napísal v roku 1948 tieto slová: „Nesnažím sa o dlhý život, ale o naplnený život, ako Ty, Pane Ježiši.“ Život nie je otázka rokov. Sú ľudia, ktorí žili dlhé roky, ale nežili naplno. Nie je dôležitý počet rokov, ale to, čo s nimi urobíš. Je tragické vidieť „predčasne pretrhnutý život“ (tak to nazývame). Ale je ešte väčšia tragédia: žiť plytko a pochabo a premárniť život.

 

A je vôbec možné „predčasne zomrieť“? Nie je to Pán Boh, kto určuje dĺžku našich dní? Nehovorí Písmo: „je čas narodiť sa i čas umierať“ a tiež: „v Tvojej ruke sú moje časy“? V knihe Jóbovej 14:5 je napísané: „Keďže dni jeho života sú spočítané a počet jeho mesiacov od teba závisí, bo si mu položil medzu, ktorú nemôže prekročiť“ (Botekov preklad).

 

Nesnažme sa dnes o dlhý, ale o naplnený život.

 

https://www.harvest.org/