„Človeče, ustanovil som ťa za strážcu domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene.“ (Ez 3:17)

Aj keď je kresťanský život radostnou cestou, je to ťažká cesta. Nie je na to, aby sme zhromažďovali všetko, čo nám ako veriacim Boh dal. Máme vážnu zodpovednosť podeliť sa s ostatnými o posolstvo evanjelia.

V Ez 3,17-18 Boh povedal: „Človeče, ustanovil som ťa za strážcu domu Izraela. Keď počuješ slovo z mojich úst, varuj ho v mojom mene. Keď ja poviem bezbožnému: ‚Určite zomrieš,‘ a ty ho nebudeš varovať a nepovieš nič, aby si varoval bezbožného pred jeho bezbožnou cestou, aby sa zachoval nažive, ten bezbožný zomrie pre svoju neprávosť, ale za jeho krv budem volať na zodpovednosť teba.“

Strážcom bol za čias Ezechiela človek, ktorý stál vo veži alebo na mestských hradbách a vyzeral možné nebezpečenstvo. Aké dôležité poslanie bolo byť strážcom. Museli ste zostať ostražitý a bdelý, pripravený spustiť poplach.

Podobne ak vidíme, že je niekto v duchovnom nebezpečenstve, sme pred Bohom zodpovední za to, aby sme ho varovali, aby sme mu povedali pravdu. Vidíš, že sa to práve teraz deje niekomu, koho poznáš? Možno jeden z tvojich priateľov si koleduje o problém. Dostal sa do vzťahu, ktorý ho zničí, alebo začína brať drogy, či piť. Možno si myslíš: „Nechcem sa ho dotknúť.“

Záleží ti na ňom? Potom mu to povedz. Biblia hovorí: „Lepšie je zjavné karhanie ako skrývaná láska. Údery milujúceho sú úprimné, ale bozky nenávidiaceho sú klamné.“ (Pr 27:5-6)

Iste, je to trochu nepríjemné. Áno, je to dosť chúlostivé. Ale my tam musíme ísť a urobiť svoj diel. Poznáš niekoho, koho si nevaroval? Vieš o ľuďoch, ktorým máš povedať o Ježišovi?

https://www.harvest.org