Kristova vášnivá láska k svetu je zjavná. Greg Laurie

Kristova vášnivá láska k svetu je zjavná v Jeho výrokoch na kríži:

Výrok 1.

„Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Lk 23:34

Uvedomuješ si, že potrebuješ Otcovo odpustenie?

Výrok 2.

„Dnes budeš so mnou v raji!“ Lk 23:43

Uvedomuješ si a vyznávaš, že Ježiš je tvoj osobný Spasiteľ?

Výrok 3.

„Žena, ajhľa, tvoj syn!“ J 19:26

Ježiš si robí o nás starosti a stará sa o nás všetkých.

Výrok 4.

„Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ Mt 27:46

Ježiš bol opustený, aby sme nemuseli byť my.

Výrok 5.

„Žíznim!“ J 19:28

Tento osobný výrok nám pripomína, že Ježiš je nielen Boh, ale bol aj muž. Ježiš sa stotožňuje s našimi potrebami.

Výrok 6.

„Dokonané!“ J 19:30

Ježiš zaplatil za naše hriechy, a tak už hriech viac nemá kontrolu nad našimi životmi!

Výrok 7.

„Otče, do Tvojich rúk porúčam svojho ducha.“ Lk 23:46

Svoj život môžeš zveriť do Božích rúk.

Ak dnes čítaš tieto riadky a nikdy si sa nerozhodol odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi, vyznáš Ho ako svojho Pána a Spasiteľa?

https://www.harvest.org/