Moc Kristových slov - 29. jún

Kristova vášnivá láska k svetu je zjavná. Greg Laurie Kristova vášnivá láska k svetu je zjavná v Jeho výrokoch na kríži: Výrok 1. „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia.“ Lk 23:34 Uvedomuješ si, že potrebuješ Otcovo odpustenie? Výrok 2. „Dnes budeš so mnou v raji!“ Lk 23:43 Uvedomuješ si…

Starosť o veci časné a večné - 28. jún

„Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú.“ Evanjelium podľa Lukáša 16:27 – 29 Svet je a zostane svetom,…

Dávať almužny: konať si verne svoju prácu - 27. jún

„Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý.“ Evanjelium podľa Lukáša 16:19 – 20 Podobenstvo o bohatom človeku nám Pán hovorí preto, aby sme sa z neho poučili a dali si pozor na…

Odovzdanosť v Getsemane - 26. jún

„... a povedal im: Veľmi smutná je mi duša, až na smrť; zostaňte tu a bdejte!“ (Mk 14:34) Cítil si sa niekedy osamelý? Mal si niekedy pocit, akoby ťa tvoji priatelia a rodina opustili? Cítil si sa niekedy nepochopený? Bolo pre teba niekedy ťažké porozumieť, alebo sa podvoliť Božej vôli…

Všímajte si havranov! - 25. jún

Všímajte si havranov: nesejú, ani nežnú; nemajú komoru ani stodolu, a Boh ich živí. O čo viac ste vy ako vtáci? (L 12,24) Ježiš hovorí: „Všímajte si havranov.“ A keďže vychádzam z toho, že Ježiš vždy vie, čo hovorí, všímam si havranov. Slová o tom, aby sme si všímali havranov,…

Nestarať sa o budúcnosť - 24. jún

„Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý.“ Evanjelium podľa Lukáša 16:19 – 20 Kristus tu predkladá aj iný príklad – boháča, ktorému sa tu na zemi dobre darí, všetko…