Nikdy to nie je zbohom - 30. apríl

Zotrie im každú slzu z očí a smrť už viac nebude, ani smútok, ani plač, ani bo lesť už viac nebude, lebo prvotné sa pominulo. Zj 21,4 Deň keď môj syn Christopher odišiel do neba, bol môj najťažší deň v živote. Narodeniny sú ťažké. Vianoce sú ťažké. Veľká Noc je…

To jediné čo ostáva spraviť - 29. apríl

Žalm 50:9-12 „Neprijmem junca z tvojho domu, ani kozlov z tvojich košiarov. Lebo mne patrí všetka lesná zver a tisíce dobytka na vrchoch. Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, čo sa hýbe na poli. Ak by som bol hladný, nepovedal by som ti, bo môj je svet i všetka…

Mimoriadne odovzdanie - 28. apríl

Pevné je moje srdce, Bože, pevné je srdce moje. (Ž 57:8) Indonézske súostrovie Moluky: Sutarsi Selong Muž schmatol indonézsku ženu a zakričal jej do tváre: „Povedz, „Allah akbar“ (Boh je veľký)! Len to povedz!“ No mladá Satursi Selong sa odmietla podvoliť a potupiť tak svojho skutočného Boha. Zúrivo jej vrazil…

Ťah neba - 27. apríl

Lebo sme pred Tebou cudzincami a usadlíkmi ako všetci naši otcovia. Naše dni na zemi sú ako tieň a bez nádeje. 1 Kron 29,15 Keď sme mladí, zdá sa že život ide pomaly. No s pribúdajúcim vekom nemôžeme uveriť tomu ako rýchlo môže život bežať. Ako rýchlo prejde týždeň, mesiac,…

Keď Boh pošle Herkula - 26. apríl

Jeremiáš 23:29 „Či nie je moje slovo ako oheň – znie výrok Hospodinov – a ako kladivo, ktoré rozráža skalu?“ Teologický a duchovný význam zákona spočíva v rozhojnenom hriechu, ako to nazýva Pavol. To znamená, že zákon človeku odhaľuje jeho hriechy, jeho slepotu, biedu, bezbožnosť, neznalosť Boha, jeho nenávisť a…

Predurčený zomrieť - 25. apríl

A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj Syn človeka, aby každý veriaci mal v Ňom večný život. Jn 3, 14-15 Raz som sa opýtal BillyhoGrahama „Sú nejaké pravdy, ktoré teraz zdôrazňuješ viac alebo menej ako keď si bol mladším kazateľom?“ Bez rozmýšľania odpovedal, „Kríž a…