„Ty mi dáš poznať cestu života; pred Tvojou tvárou je sýtosť radosti, v Tvojej pravici je večná blaženosť.“ (Ž 16:11)

Biblia hovorí príbeh o Gideonovi, ktorého Boh povolal viesť Izrael do boja. Gideon sa však obával. Nebol si istý, či to bola Božia vôľa, hoci k nemu prehovoril anjel. Gideon si preto žiadal potvrdenie. V podstate povedal: „Ak si to skutočne Ty, Pane, tak nech zajtra ráno, keď je rosa zvyčajne na zemi, nech je na tomto rúne. Ak bude rúno mokré a zem suchá, budem vedieť, že je to Tvoja vôľa.“

Nasledujúce ráno, presne ako Gideon žiadal, bolo rúno mokré a zem suchá. Ak si počul výraz „prestrieť pred Bohom rúno,“ tak pochádza z tohto príbehu.

Jeden zo spôsobov, akým k nám Boh prehovára, je cez okolnosti. Keď vnímam, že ma Boh vedie, verím, že to potvrdí aj okolnosťami. Pavol v Druhom liste Korintským 2:12 napísal: „Keď som prišiel do Troady zvestovať evanjelium Kristovo, a keď sa mi otvárali dvere v Pánovi,“  Myšlienka je, že okolnosti sa urovnajú.

Ďalší spôsob, akým k nám Boh prehovára je cez Jeho pokoj. List Kolosenským 3:15 vraví: „A pokoj Kristov nech rozhoduje vo vašich srdciach…“ Pojem „rozhoduje“ nesie význam rozhodcu, ktorý na ihrisku robí rozhodnutia. Inými slovami, Boží pokoj môže byť v našich srdciach rozhodcom.

Keď hľadáme Božiu vôľu, najprv si chceme byť istí, že naše rozhodnutia robíme na základe Božieho Slova. Potom sa modlíme, aby Pán otvoril dvere, čo je potvrdenie cez okolnosti. Následne prosíme o Boží pokoj. Ak vo všetkých uvedených krokoch nachádszame zhodu, potom sme na správnej ceste poznať Božiu vôľu.

https://www.harvest.org