"Keď to videli farizeji, povedali Jeho učeníkom: Prečo váš majster je s colníkmi a hriešnikmi? Ježiš to počul a odpovedal: Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Choďte teda a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť; lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov." Evanjelium podľa Matúša 9:11-13

Farizeji brali svoj vzťah s Bohom veľmi vážne. Chceli byť príkladom pre ostatných ľudí. Dobrým príkladom v aplikovaní Božieho Slova, v modlitbe, a v neposlednom rade v dávaní. Napriek tomu, čo si o nich dnes myslíme, chceli žiť podľa toho, čo považovali za správne. Nebáli sa výziev, ako to dnes voláme.

Preto bolo z ich pohľadu prirodzené, že keď príde Mesiáš, tak sa spojí s nimi a bude s nimi spolupracovať.

Ale Pán Ježiš to nespravil. Namiesto toho vyhľadával colníkov a hriešnikov a sedel s nimi v Matúšovom dome. Vo vtedajšej dobe boli colníci muži, ktorí slúžili okupantom. Pracovali na úkor svojich krajanov, v prospech nepriateľa. Mnohí z nich na tom aj zbohatli. Oprávnene boli počítaní medzi zradcov krajiny. Preto sú stále spomínaní spolu s hriešnikmi. Hriešnici - to sú tí, ktorí žili v zjavnom hriechu, v rozpore s Božím svätým zákonom.

Nie je preto žiaden div, že sa farizeji pýtajú, čo to má znamenať. My kresťania v dnešnej dobe máme tiež plné právo pýtať sa na to isté.
Pán Ježiš odpovedá, že práve chorí potrebujú lekára - nie zdraví. On neprišiel volať spravodlivých, ale hriešnikov. Na inom mieste hovorí: "Lebo Syn človeka prišiel hľadať a spasiť, čo bolo zahynulo". (L 19, 10)
Pán Ježiš odmieta úsilie farizejov. "Choďte a naučte sa, čo znamenajú slová: Milosrdenstvo chcem a nie obeť", hovorí im.

Ale všetkým, ktorí zhrešili, všetkým, ktorým sa nedarí, všetkým, ktorí nie sú pripravení urobiť niečo pre Boha, im všetkým je On Spasiteľom.