Boží obraz lásky - 17. február

„Napodobňujte teda Boha ako milované deti.“ (Ef 5:1)

Len málo vecí v živote nám dokáže priniesť toľko potešenia a bolesti ako naše rodiny. Keď veci v rodine fungujú dobre, je to skvelé. A keď veci nejdú až tak dobre, je to ťažké.

Rodičia majú rozpory s deťmi. Deti majú rozpory s rodičmi. Manželia majú rozpory s manželkami a manželky zase s manželmi.

Zaujímavé je, že Biblia nás učí, že jedným zo znakov posledných časov bude nedostatok úcty k rodičom: „Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, chvastaví, spupní, rúhaví, rodičom neposlušní, nevďační, bezbožní“ (2Tim 3:2).

Rodina je komplikovaná, no nezabúdajme na to, že rodinu ustanovil Boh. V Prvej knihe Mojžišovej vidíme, ako Boh spojil Adama a Evu. On začal s rodinou. Je len jeden obraz, ktorý Boh daroval stratenému svetu, aby ukázal svoju lásku cirkvi a lásku cirkvi k nemu. Tým obrazom je manželstvo. Biblia nabáda: „Buďte si vospolok poddaní v bázni Kristovej: ženy svojim mužom ako Pánovi,… Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu“ (Ef 5:21-22; 25).

V skutočnosti Boh vraví: „Pozri sa na tento kresťanský pár. Vidíš, ako manžel miluje svoju manželku? Takto milujem ja cirkev. Vidíš, ako táto manželka miluje svojho manžela? Takto miluje moja cirkev mňa.“

Keď sa kresťanská rodina začne rozpadať, keď sa kresťania začnú rozvádzať, je to devastujúce v mnohých smeroch pre svedectvo veriacich v danej komunite. Možnože to je dôvod, prečo diabol nenávidí rodinu a v podstate jej vyhlásil vojnu.

Hovorí sa, že rodina dokáže prežiť bez národa, ale národ nedokáže prežiť bez rodiny.

https://www.harvest.org

Odvaha a hrdosť od Ducha Svätého - 16. február

„A ja budem prosiť Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby bol s vami až naveky — Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď zostáva pri vás a bude vo vás.“ J 14:16-17 (ekum. preklad)

Duch Svätý nie je len Tešiteľ, ktorý vo všetkým hrôzach dodáva kresťanom smelosť a statočnosť. On je aj Duch Pravdy, teda pravdivý a spoľahlivý Duch, ktorý nepodvádza ani nezvádza. Lebo aj toto je pre nich dôležité, aby boli smelí a nedali sa odradiť. Nesmú mať takú pomýlenú myseľ, odhodlanie a smelosť ako blázniví vojaci a opovážlivci, ktorí radi siahajú po meči, kopiji a muškete. Nepochybne sú horliví, no je to falošná útecha a falošná smelosť, lebo sa spoliehajú na vlastnú silu alebo na márnivú česť a slávu. Majú pripraveného ducha, no nie je to ten správny pravý Duch. Diabolský duch dokáže ľuďom aj vdýchnuť pýchu a dodať im odhodlanie a odvahu, ako vidieť na tyranoch a sektách, sú všetci samá ochota a smelosť, ale nie je to odvaha a smelosť, ktorá je správna a dobrá pred Bohom. Kristus však sľubuje, že pošle Ducha, a Ten nám dodá odvahu, ktorá sa volá Božia svätá odvaha a smelosť. Má sa nazývať úprimnou posilou a odvahou, lebo to nie je falošná ani prázdna odvaha založená na niečom neistom. Naopak, táto odvaha je v samej podstate úprimná a spočíva na niečom, čo nezlyhá ani nesklame. Svet je smelý a odvážny, keď má plné peňaženky a truhlice. Je aj taká pýcha a smelosť, v ktorej diabol nemôže prekonať bohatého statkára. Iný človek je smelý, pretože je urodzený a mocný, má priazeň a úctu medzi ľuďmi. Ak je niekto inteligentný alebo múdry, je pre svoju hlavu odvážny a je si istý, že sa nikto pred ním neobráni. A nik sa nechce podriadiť druhému, ak je mocnejší, má viac slávy, schopností, peňazí či majetku. Ale ak to dôkladne uvážite, je to len odvaha bláznov a detí, nepretrvá. Posilu a odvahu kresťanstva však vytvára Duch Svätý. Taká nikdy neprestane a má správne základy. Tak to srdečne teší Boha i anjelov. … Je to iné srdce, myseľ i odvaha, ako má svet. Dokáže nehľadieť na telo alebo život, urodzenosť, priateľstvo a všetko, čo má a na čom zakladá svoju odvahu svet. Tento druh odvahy určite musí byť len prácou Ducha Svätého. Musí to byť pre nebeského Otca úprimné potešenie, ak je také srdce, ktoré isto a pevne prichádza k záveru a pridŕža sa ho: „Nezrieknem sa Krista Pána; nech zúria tí, čo sa nechcú usmievať. Ochotne kvôli Nemu pretrpím, čo môžem.“ Toto sa správne označuje ako odvaha a hrdosť od Ducha Svätého. Lebo nevyrastá z tela a krvi, ako vidieť na tých, ktorí odpadávajú od evanjelia, alebo ho zo strachu zapierajú. Svet nedokáže mať ani dodať takúto smelosť. Lebo jeho odvaha závisí na tom, a nesiaha ďalej ako to, čo vidí: majetky, priazeň a veľká sláva. Kde končí to, na čom je založená jeho smelosť (a to všetko musí skončiť), tam končí aj jeho odvaha a nezostáva nič, len absolútne zúfalstvo. Ale kresťania nemajú nič iné, na čo by sa mohli spoliehať, okrem Krista, svojho Pána a Boha, preto kvôli Nemu všetko opúšťajú a vravia: „Než by som zaprel alebo sa vzdal môjho Krista, nech je preč krk i brucho, úcta i majetok, dom a hospodárstvo, žena i deti a všetko.“ Takáto odvaha nemôže byť falošná ani zavádzajúca, ale musí byť úprimná a je si istá. Lebo nečerpá posilu z niečoho dočasného a pominuteľného na zemi, kvôli čomu by niečo urobila alebo pretrpela, ale pridŕža sa len a len Krista Pána, ktorý bol za nás ukrižovaný a zomrel za nás.

St. Louis ed., 8:396-398.

Problém nudy - 15. február

„… aby ste nezleniveli, ale napodobňovali tých, čo svojou vierou a trpezlivým očakávaním stali sa dedičmi zasľúbení.“ (Žid 6:12)

Viete, na čo dnes takmer každý sociológ upozorňuje pri svojom štúdiu mladých ľudí? Najväčší problém, ktorému dnešní mladí ľudia čelia, nie je sex − je to nuda. Vedel si, že keď mladí Američania robili výtržnosti na pláži Hampton Beach v meste New Hampshire, opýtali sa ich, aký mali problém, prečo to urobili, a mnohí odpovedali: „Len pre zábavu“? Znudený život nemá žiaden cieľ ani zmysel. Odovzdaj svoj život Kristovi, a už nikdy sa nebudeš nudiť.

Modlitba dňa

Pane Ježiši, keď som Ti odovzdal svoj život, moje dni zaplavila nádhera Tvojej lásky.

Billy Graham Evangelistic Association

Čas odpojiť sa - 14. február

„Povedal im: Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu. Lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť.“ (Mk 6:31)

Počas nasledujúcich dvadsiatich štyroch hodín tvoje srdce udrie stotritisíckrát, tvoja krv precestuje stošesťdesiatosem miliónov míľ, nadýchneš sa dvadsaťtritisíckrát, vdýchneš štyristoosemdesiat metrov kubických vzduchu, zješ jeden a pol kila jedla, povieš štyritisícosemsto slov, pohneš sedemsto päťdesiatimi svalmi a precvičíš sedem miliónov mozgových buniek.

Niet divu, že sa cítime unavení. Stále sme v pohybe. Američania sú jediný národ na svete, ktorý má horu s názvom Rushmore, čo v preklade znamená „Ponáhľaj sa viac.“ Na amerických náhrobkoch by mohli byť vyryté tri slová: Uponáhľaný. Ustarostený. Pochovaný. Vždy sa niekde ponáhľame. Máme všetky možné druhy technológie, ktoré majú naše životy uľahčiť, ale robia to? Myslím, že sme oveľa viac rozrušení. Máme neustálu konverzáciu, ktorá jednoducho nemôže počkať.

Myslím si, že je skvelé niekedy všetko odpojiť. Všetko vypnúť, oddychovať a dobiť si baterky. To je princíp sabatu. Nie je to legalistický deň, ktorý musíme dodržiavať, ale je to vhodný čas zamerať sa na Boha. Pre mnohých z nás je týmto dňom nedeľa. Páči sa mi, že ako Pánov deň je vydelená nedeľa. Je to ako v ranej cirkvi. Uctievanie s Božím ľudom by sme mali urobiť našou prvoradou prioritou. Myslím si, že ak to urobíme, Boh to v našich životoch ocení.

Dokonca aj Ježiš oddychoval. V Evanjeliu podľa Marka v šiestej kapitole čítame: „Apoštolovia zišli sa k Ježišovi a oznámili Mu všetko, čo robili a učili. Povedal im: Poďte sami na osamelé miesto a odpočiňte si trochu. Lebo toľkí prichádzali a odchádzali, že sa nemali ani kedy najesť. (verše 30-31)

Ak nebudeme chodiť s Pánom na osamelé miesto, zrútime sa. Zameraj sa na Božie veci.

https://www.harvest.org

Uspokojený spravodlivosťou - 13. február

„Môj Boh však uspokojí všetky vaše potreby podľa svojho bohatstva v sláve Krista Ježiša.“ (F 4:19)

Človek túži po jedle, a Boh posiela slnko a dážď na zlaté polia s obilím. Z obilia sa vyrába múka a z múky chlieb. Fyzický hlad človeka je uspokojený. Človek túži po láske, a Boh zapaľuje oheň citov v ďalšom srdci. Z dvoch sŕdc sa stáva jedno v zväzku svätého manželstva.

Človek túži po vedomostiach, a Boh zakladá edukačné inštitúcie, povoláva ľudí, aby boli učiteľmi, kladie bohatým na srdce, aby inštitúciám poskytli svoje finančné prostriedky; a hlad ľudí po vedomostiach je uspokojený. Človek túži po spoločenstve, a Boh mu umožňuje budovať mestá, kde sa ľudia môžu deliť o svoj priemysel, vedomosti a zručnosti.

Nehovor mi, že Boh môže človeka naplniť hojnosťou všetkého materiálneho, a predsa ho nechať duchovne hladovať. … Boh uspokojí hlad a smäd tých, ktorí túžia po jeho spravodlivosti, pretože miluje svet nehynúcou láskou.

Modlitba dňa

V hojnosti si naplnil moju najväčšiu potrebu, Nebeský Otec, dal si mi lásku.

Billy Graham Evangelistic Association

Zneužívanie Božieho mena - 12. február

„… aby v Ježišovom mene pokľaklo každé koleno tých, čo sú na nebi aj na zemi, aj pod zemou, a každý jazyk aby na slávu Boha Otca vyznával, že Ježiš Kristus je Pán.“

(F 2:10-11)

Záleží ti na svojej povesti? Páči sa ti, keď ťa ľudia ohovárajú alebo o tebe hovoria veci, ktoré nie sú pravda? Už sa ti to niekedy stalo? Mne sa to stalo. Nikoho to neteší. Svoje meno si chceme chrániť. Biblia učí, že dobré meno je vzácnejšie než veľké bohatstvo (pozri Príslovia 22:1).

Aj Bohu záleží na svojom mene. Tretie Božie prikázanie nás učí: „Nebudeš brať meno Hospodina, svojho Boha, nadarmo; lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto Jeho meno zneužije!“ (2M 20:7)

Ako ľudia berú Božie meno nadarmo? Jeden zrejmý spôsob je nadávanie. Je zaujímavé, ako často ľudia týmto spôsobom používajú meno Ježiša Krista. Dokonca neveriaci, vo svojom duchovne otupenom stave vedia, že meno Ježiša Krista je iné, že je na ňom niečo mocné, hoci ho zneužívajú.

Ďalší spôsob, ktorým ľudia berú meno Božie nadarmo, je, keď povedia: „Prisahám Bohu.“ Prečo to hovoria? Možno ich slovo nie je spoľahlivé, takže si myslia, že musia prisahať. Spomínaš si na frázu držať sa svojho slova? Ak niekto povedal, že niečo urobí, znamenalo to, že to urobí. A čo keď sa dvaja ľudia zaviažu jeden druhému v manželstve? A čo dodržanie týchto sľubov? Keď musíme prisahať Bohu, ukazuje to, že niečo nie je v poriadku. Naše slovo by malo stačiť.

Myslím si, že najhorší spôsob ako môžeme brať meno Božie nadarmo, je, keď hovoríme jednu vec a robíme druhú, čo je pokrytectvo. Ježiš povedal: „Čo ma oslovujete: Pane, Pane! a nečiníte, čo hovorím?“ (L 6:46) Pokrytectvo v cirkvi je oveľa horšie ako nadávanie na uliciach.

https://www.harvest.org