Boh s nami - 4. apríl

„Sú blížni, ktorí privádzajú do záhuby, a sú priatelia, ktorí sú oddanejší ako brat.“ (Pr 18:24)

V dnešnej dobe môžeme vidieť veľa osamelých ľudí. Boh nestvoril človeka na to, aby žil v trýznivej vnútornej osamelosti. V prvom Edene Boh sám prichádzal k človeku, ktorého stvoril, aby nezažíval osamelosť.

Jednou z najpovzbudivejších vecí, ktorú Ježiš povedal svojim učeníkom, boli nasledovné slová: „Ajhľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta.“ (Mt 28:20) Ježiš prišiel, aby obnovil spoločenstvo medzi človekom a Bohom a zbavil človeka osamelosti. Ježiš Kristus z tvojej duše odstráni osamelosť. Bude tvojím spoločníkom a priateľom.

Modlitba dňa

Pane, Ty chceš naplniť každú osamelú chvíľu a premeniť ju na čas neuveriteľnej radosti. Nech sa nikdy viac nebojím osamelosti.

Billy Graham Evangelistic Association

Ako zmeniť národ - 3. apríl

„Nescudzoložíš!“ (2M 20:14)

Dnešné filmy, hudba a sitkomy zobrazujú sex ako niečo neškodné, zábavné a dokonca ho oslavujú. Zamysli sa, aký vplyv to má na našu kultúru. Uvažuj nad tým, aký odlišný by bol svet, ak by sme poslúchali len jedno z desiatich prikázaní: „Nescudzoložíš“ (2M 20:14).

Znamenalo by to, že rodiny by stále držali pokope. Znamenalo by to, že deti by neboli splodené mimo manželského zväzku a mali by vo svojich životoch stabilné zosobnenie otca.

Pri takmer každom obyvateľovi štátu so sociálnymi problémami spätne zistíš, že ich príčinou je rozpadnutá rodina a absencia otcov. Štatistiky nám to potvrdzujú. U synov, ktorí vyrastajú bez otcov, je až o 300 % väčšia pravdepodobnosť, že skončia v reedukačnom centre. 63 % tínedžerov, ktorí sa pokúsili spáchať samovraždu, žije v domovoch bez otca. 71 % študentov, ktorí predčasne zanechali strednú školu, pochádza z domovov bez otca. 90 % detí, ktoré utiekli z domu, a žije na ulici pochádza z domova bez otca. 85 % uväznenej mládeže vyrástlo v domove bez otca.

Myslím si, že ľudia niekedy veria myšlienke, že Boh odsudzuje sex. Aké smiešne. Boh sex stvoril. Jeden zo spôsobov, ako si manželia a manželky prejavujú svoju lásku, je cez sexuálne spojenie. Nemusí to byť špinavé slovo. Nemusí to byť tabu téma. Je to niečo, čo si ľudia môžu užívať a mať z toho potešenie. Avšak jediné miesto, kde to Boh požehná, je v rámci hraníc a bezpečného miesta manželského vzťahu.

Mimo manželstva môže byť sex nesmierne deštruktívny. Sex potrebujeme udržať na správnom mieste. Ak by sme len robili to, čo nám hovorí Boh vo svojom Slove, ak by sme sa len vrátili k tomu, čo nám o manželstve hovorí Boh, zmenilo by to náš národ.

https://www.harvest.org

Víťazstvo v utrpení - 2. apríl

„Ježiš mu riekol: Čo ja robím, to teraz nechápeš, ale potom pochopíš.“ (J 13:7)

Smiem ti pripomenúť, že choroba nie je najhoršia vec, ktorá ťa môže postihnúť? Najzvrátenejší a najnešťastnejší ľudia, ktorých som kedy stretol, nemali žiaden fyzický hendikep. Jedni z najväčších a najužitočnejších ľudí pre svet mali hendikep.

Handel, ktorý trpel ochrnutím pravej strany a ruky skomponoval oratórium Mesiáš. V poslednom roku svojho života sa Catherine Boothová priznala, že si nepamätá žiaden bezbolestný deň.

Hellen Kellerová napísala: „Ďakujem Bohu za svoje hendikepy, pretože cez nich som našla samu seba, svoju prácu a Boha.“ Jedni z najblaženejších kresťanov, akých som kedy stretol, boli „vozíčkoví“ svätí. Nech ti Boh udelí milosť, aby si „víťazil v utrpení.“

Modlitba dňa

Keď do môjho života vstúpi fyzické trápenie, nech ma pritiahne bližšie k Tebe, môj milovaný Pane Ježiši Kriste.

Billy Graham Evangelistic Association

Dve slová, ktoré potrebuje každé manželstvo - 1. apríl

„Preto opustí človek otca a matku a pripojí sa k svojej žene; i budú dvaja jedno telo.“ (Ef 5:31)

Aby bol manželský vzťah plný života a bol silný, musia byť v hre vždy dve veľmi dôležité slová: opustiť a primknúť sa. Zmysel a zámer manželstva môžeme zhrnúť týmito dvomi slovami.

Prvá kniha Mojžišova nás v 2:24 nabáda: „Preto muž opustí svojho otca i svoju matku a priľne k svojej žene a budú jedným telom.“ Mimo manželského vzťahu je najbližší vzťah stanovený nasledovnými slovami: „muž opustí svojho otca i svoju matku.“ Preto ak je nevyhnutné opustiť svojho otca a matku, potom musíš všetky druhotné väzby prerušiť, zmeniť alebo zanechať.

Úspešné manželstvo začína opustením − opustením všetkých druhotných vzťahov. Nevysvetľuj si to zle. Nevravím, že keď budeš v manželstve, nemal by si mať iné vzťahy. Stále si dieťa svojich rodičov. Stále si súrodenec. Avšak keď vstúpiš do manželstva, objaví sa nový vzťah a nová rodina. Tá rodina by sa pre teba mala stať prioritou číslo jeden.

To znamená, že ostatným vzťahom budeš prikladať menšiu dôležitosť. Hlavná zodpovednosť manžela je voči svojej manželke. Hlavná zodpovednosť manželky je voči svojmu manželovi. Áno, vždy si vážiš svojich rodičov, no je tu opustenie, ktoré musí nastať.

Primknúť sa znamená spojiť sa. Napovedá to o odhodlanom konaní. Na primknutí nie je nič pasívne. Je to ako lezenie po skalách. Pevne sa držíš. Priliehaš ku skale. Tak by malo vyzerať tvoje manželstvo. Pevne sa držíte jeden druhého. Navzájom ste si oddaní. Neznamená to, že ste prilepení jeden na druhého, no znamená to, že na sebe lipnete.

Tvoj najdôležitejší vzťah je vzťah s tvojím životným partnerom. Najprv opustíš. Potom sa primkneš. A ak to neurobíš, uškodí to tvojmu manželstvu.

https://www.harvest.org

Nádej pre budúcnosť - 31. marec

„Ale naša otčina je v nebesiach; odtiaľ očakávame aj Spasiteľa, Pána Ježiša Krista:“ (F 3:20)

Ak sa sťahuješ do nového domu, chceš vedieť všetko o komunite, do ktorej sa sťahuješ. A keďže na nejakom mieste strávime večnosť, mali by sme o ňom niečo vedieť. Informácie o nebi nachádzame v Biblii. Keď rozprávame o nebi, zem sa na porovnanie popri ňom stáva ošumelou. Naše trápenie a problémy sa zdajú oveľa menšie, keď sme nadšení z očakávania budúcnosti.

V určitom zmysle, kresťan má nebo tu na zemi. Má pokoj duše, pokoj svedomia a pokoj s Bohom. Uprostred problémov a ťažkostí sa môže usmievať. Má pružnosť v kroku, radosť v duši a úsmev na tvári. Biblia však rovnako zasľubuje nebo po smrti.

Modlitba dňa

Otče, kým budem čeliť akýmkoľvek skúškam, ktoré mi prídu do cesty, budem čerpať nádej v slávnom zasľúbení neba − vo vedomí, že budem s Tebou!

Billy Graham Evangelistic Association

Veterán nie rachotina - 30. marec

„Pýtate sa: Prečo je to? Preto, lebo Hospodin bol svedkom medzi tebou a ženou tvojej mladosti,  ktorej si sa spreneveril, hoci ona je tvojou družkou a zmluvnou manželkou! (Mal 2:14)

Milujem staré opravené autá. Keď vidím, ako sa naokolo premáva dokonale opravený Chevrolet z roku 1967, je to pre mňa krása na kolesách.

Premýšľaj o svojom manželstve ako o aute. Svoje auto musíš udržiavať. Musíš ho natankovať. Musíš do neho vliať olej. Musíš ho niekedy zobrať do servisu, aby ho vyladili a z času na čas mu vymenili gumy.

Vždy je dobrý nápad svoje manželstvo a život prehodnotiť a opýtať sa: „Robím niečo, čo ubližuje môjmu vzťahu s mojím životným partnerom? Venujem pozornosť tomu, keď mi Cathe hovorí: „Nepáči sa mi, keď robíš toto. Znepokojuje ma to.“

Mne sa to môže zdať nepodstatné. Môžem to pustiť z hlavy a povedať: „Je to smiešne.“

Ale ak to znamená niečo pre ňu, potom by to malo znamenať niečo aj pre mňa. To isté platí pre ňu.

Ty a tvoj životný partner sa v týchto oblastiach potrebujete počúvať a prehodnocovať ich. Existuje nejaký iný vzťah, kariéra či služba, ktorá sa pre teba stáva dôležitejšou než tvoja prvotná služba, ktorá je slúžiť svojmu životnému partnerovi a svojim deťom? Ak áno, potrebuješ si znova určiť priority a zreorganizovať veci podľa toho, čo hovorí Biblia.

Stať sa jedným telom je udalosť. Je to tiež proces. Ak si v manželstve, v podstate ste jedno telo. Zaberie ti však celý život, aby si na to prišiel. Cathe a ja sme si v poslednej dobe uvedomili, že máme spoločné myslenie, ktoré funguje. Chce to čas − veľa času − spoznať človeka a zvyknúť si na vzťah.

Účelom nie je vymeniť svojho partnera za jeho nový model. Skôr je to o pracovaní na premene svojho manželstva na veterán, ktorý ostane na ceste navždy.

https://www.harvest.org